ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္း လွည့္လည္ခြင့္ အာဏာပိုင္မ်ား ျငင္းပယ္၍ မရေတာ့

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/19/2014 05:59:00 AM


(ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး ေတာင္းဆုိဆႏၵျပသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္) (ဓာတ္ပုံ- နစ္ကီ)

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးလွည့္လည္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရန္ သက္ဆုိင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံပါက ျငင္းပယ္ပိတ္ပင္ခြင့္မရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳလုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ အဆုိပါ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ျပင္ဆင္ခ်က္အတုိင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳ သကဲ့သို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔က်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းကို ဥပေဒအျဖစ္ထုတ္ျပန္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတထံသို႔ အျမန္ဆံုးေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကက ေျပာသည္။

အတည္ျပဳလုိက္ေသာ ဥပေဒၾကမး္အရ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္လိုသူမ်ားသည္ ဥပေဒပါခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံသည့္ စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာရမည္ျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံမႈမ်ားကို ယခင္ကဲ့သို႔ ျငင္းဆိုပိတ္ပင္ျခင္းမ်ား လံုးဝျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္းမရွိေတာ့ေၾကာင္း ျပင္ဆင္ထားသည့္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔အျပင္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအရ ေထာင္ဒဏ္မ်ားကို မူလက အမ်ားဆံုးႏွစ္ႏွစ္မွ အနည္းဆံုးေျခာက္လအထိ သတ္မွတ္ထားရာ ယခု အမ်ားဆံုး တစ္ႏွစ္မွ အနည္းဆံုးတစ္လအထိ ေလွ်ာ့ခ်ျပ႒ာန္းထားသည္။

7Day Daily