ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္မႈ ႀကီးေလးႀကီး ေဆြးေႏြးရန္ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/16/2014 05:18:00 PM


16-2-2014

ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္တို႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေပးရန္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီက မြန္ျပည္နယ္ ေပါင္ၿမဳိ႕တြင္ လူဆယ္ဦးျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားသည္။
“ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူေတြ ေတာင့္တေနတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဖို႔၊ စု-မန္း-စိန္-လိႈင္ ေလးပြင့္ဆိုင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ျပည္ေတာ္ေအး ဆိုတဲ့အတိုင္း ေလးဦးလုံး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမွ ျပည္သူေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကို ရရွိမယ္လို႔ ယူဆတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြ သိေအာင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္း ျဖစ္တယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ယင္းဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမွ ပုဒ္မ ၅၉ (စ)၊ ပုဒ္မ ၅၉ (ဃ)၊ ပုဒ္မ ၄၃၅၊ ပုဒ္မ ၄၃၆ အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္း လွည့္လည္ခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ တို႔ကို ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ရွင္းျပသည္။

ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ၅၉ (စ) အလိုမရွိ၊ ၅၉ (ဃ) အလိုမရွိ၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ ၄၃၅ အလိုမရွိ၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ ၄၃၆ အလိုမရွိ၊ စီတန္း လွည့္လည္ခြင့္ဆိုင္ရာ ပုဒ္မ-၁၈ အလိုမရွိ စသည့္ ေႂကြးေၾကာ္ သံမ်ားႏွင့္အတူ ယင္းေႂကြးေၾကာ္ သံမ်ားကို ပိုစတာ၊ ဆိုင္းဘုတ္ အနီေရာင္မ်ားတြင္ အျဖဴေရာင္ စာသားမ်ားျဖင့္ ေရးသား ကိုင္ေဆာင္ၿပီး လမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵျပၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ျပည္သူ႔အသံ လႊတ္ေတာ္အသံ ပိုစတာႏွင့္ စု-မန္-စိန္-လိႈင္ ေလးပြင့္ဆိုင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ျပည္ေတာ္ေအး ပိုစတာ မ်ားကိုလည္း ကိုင္ေဆာင္ထားေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆိုသည္။

ဆႏၵျပမႈကို ေပါင္းရပ္ကြက္၊ ေဇာ္ေလး ပင္လမ္းထိပ္ရွိ ႐ိုးမကဖီးဆိုင္အေရွ႕မွ စတင္ၿပီး ကဒုံစီးရပ္ကြက္၊ ဘီအိုစီလမ္းေထာင့္ထိ စီတန္း လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ အတြက္ ေပါင္ၿမဳိ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲမွဴးထံ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ေတာင္းခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆႏၵျပခြင့္ ေတာင္းခံသူမ်ားသည္ သတ္မွတ္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီညႊတ္မႈ ရွိသျဖင့္ ေပါင္ၿမဳိ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံးက ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေပါင္ၿမဳိ႕နယ္ရဲမွဴး ဦးဝင္းသိန္းက ဆိုသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက တင္ျပလာလွ်င္ အဆိုပါ ျပင္ဆင္ခ်က္ ဥပေဒ မူၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က လက္ခံေဆြးေႏြးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၃၅ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ အခန္း (၁) ပုဒ္မ ၁ မွ ၄၈ အထိ၊ အခန္း (၂) ပုဒ္မ ၄၉ မွ ၅၆ အထိ၊ အခန္း (၃) ပုဒ္မ ၅၉၊ ၆၀၊ အခန္း (၄) ပုဒ္မ၊ ၇၄၊ ၁၀၉၊ ၁၄၁၊ ၁၆၁၊ အခန္း (၅) ပုဒ္မ ၃၁၄၊ ၃၂၀၊ အခန္း (၁၁) ပုဒ္မ ၄၁၀ မွ ၄၃၂ ထိ၊ အခန္း (၁၂) ပုဒ္မ ၄၃ု၆ တို႔ရွိ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ လိုလွ်င္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အားလုံး၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာတူ လက္ခံၿပီးေနာက္ ျပည္လုံးကြၽတ္ ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပ၍ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူ အားလုံး၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ ဆႏၵမဲျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ရမည္ဟု ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၆ (က) တြင္ ျပ႒ာန္းထားၿပီး ပုဒ္မ ၄၃၆/(ခ) တြင္ ပုဒ္မခြဲ (က) တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွအပ အျခားျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အားလုံး၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေထာက္ခံ ဆႏၵမဲျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္း ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

The Voice Weekly