ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲအား ဧၿပီလထဲမွာ ျပန္လည္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ သံအမတ္မ်ားအား အသိေပး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/16/2014 05:35:00 PM


16-2-2014

ၿပီးခဲ့ေသာ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၂)ရက္ေန႔က ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့
သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယမန္ေန႔က ထိုင္းႏိုင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္လပ္ ရွင္နာ၀ပ္တရာ ႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနအဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံတကာ သံအမတ္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚ ေတြ႕ဆံု၍ အစည္းအေ၀း တစ္ရပ္ကို သတင္းမီယာမ်ားအား တက္ေရာက္ သတင္းယူခြင့္မျပဳပဲ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၂)ရက္ေန႔က က်င္းပသြားခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲသည္
ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡမ်ား ၾကားထဲက ျပဳလုပ္သြားသည့္ အတြက္ ထိုင္းႏုိင္ငံေရြးေကာက္ပြဲကို ဘယ္လို အဆံုးသတ္မလဲဆိုတာကို သိခ်င္ၾကေၾကာင္း သံအမတ္မ်ားက ေမးျမန္းလာရာ ေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္မွ ၂.၂.၂၀၁၄ ခုႏွစ္၏ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒႏွင့္ အေၾကာင္း
အရာကို ရွင္းလင္းၿပီး ေနာက္လာမည့္ ၃၀.၃.၂၀၁၄ရက္ေန႔မွာ ခ႐ိုင္
ကိုယ္စားလွယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမွာျဖစ္ၿပီး ၂၀/၂၇.၄.၂၀၁၄ရက္မွာ
ျပည္လံုးကြ်တ္ေရြးေကာက္ပြဲျပန္လည္ က်င္းပမွာျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ယခုလို ေနာက္လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသတ္မွတ္ရက္ကို ရက္ပိုင္းအတြင္းက
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕မွ အသင့္ေတာ္ဆံုးဟု သတ္မွတ္ကာ သေဘာတူညီလိုက္တာျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ သံအမတ္မ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

Photo: reuters.com
Tachileik