အာဏာႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အထိန္းအေက်ာင္း ႏိုင္ငံေရး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/16/2014 10:28:00 AM


Written by  ေပၚလင္းဦး

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ (၁၉၄၈-၁၉၆၂) အထိ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးခဲ႔သည္။ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုစာေက်ာ္ေက်ာ္ ၾကာသည္။ ယင္းပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီ က်ဆံုးရျခင္းကို ခ်င့္ခ်ိန္ၾကည့္ေသာ္ ထိုအခ်ိန္က Stakeholder အသီးသီး၏ ႏိုင္ငံေရး ရင့္က်က္မႈအေပၚ လက္ညိႇဳး ထိုးၾကသည္ကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုေခတ္ ႏိုင္ငံေရးဟူသည္ကား ဂိုဏ္းဂဏစြဲ၊ ဝါဒစြဲႏွင့္ အကြဲအၿပဲ ေပါင္းစံုကို အေျခခံထားသည္။ အာဏာအတြက္ လက္နက္ကိုင္ၾကသည္္။ ဝါဒၿပိဳင္ၾကသည္။ အမွန္ၿပိဳင္ၾကသည္။ အစစ္ၿပိဳင္ၾကသည္။ ရသမွ် နည္းျဖင့္ ေျခထိုးၾကသည္။ယင္းသို႔ ႏိုင္ငံေရးသမားတို႔ တစ္ေယာက္ တစ္ေပါက္ ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ၎တို႕ကို ထိန္းႏိုင္ေက်ာင္းႏိုင္ေသာ ယႏၲရားကလည္း ေလာက္ေလာက္လားလား မရွိျပန္။ Third Party အျမင္မ်ဳိး ေကာင္းေကာင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးသည္ဟူ၍ မေတြ႕ရ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆိုရလွ်င္ ပါလီမန္ေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အာဏာႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေထာင္လာခ်ိန္၌ အထိန္းအေက်ာင္း ႏိုင္ငံေရးက လံုလံုေလာက္ေလာက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မရွိသည္ကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။

အာဏာႏိုင္ငံေရး

အာဏာႏိုင္ငံေရး ဆိုသည္ကား ႏိုင္ငံေရးအာဏာ တစ္ရပ္ရပ္ အလို႔ငွာ ရည္မွန္းခ်က္ရွိရွိ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လူပုဂိၢဳလ္တို႔၏ လႈပ္ရွားမႈ အဝဝပင္ ျဖစ္သည္။ အာဏာရရွိေရး သို႔မဟုတ္ ရရွိၿပီး အာဏာ ျပန္မစြန္႔ရေရးကို အေျခခံသည္။ ဖင္ထိုင္ခံု ႏိုင္ငံေရးျဖစ္သည္။ အာဏာႏိုင္ငံေရး၏ ပင္မ လမ္းေၾကာင္းမွာ ပါတီႏိုင္ငံေရး ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီ မဟုတ္သည့္တုိင္ အာဏာ တစ္ရပ္ရပ္အတြက္ ရည္စူး လႈပ္ရွားေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုလည္း အာဏာႏိုင္ငံေရးတြင္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္ ျဖစ္သည္။

“ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတြမွာ ပါတီတိုင္း လုပ္ၾကတဲ့ အလုပ္တစ္ခု ရိွတယ္ဗ်၊ အဲဒါက ဘာလဲဆိုေတာ့ ကိုယ့္ပါတီက လြဲရင္ ဘယ္ပါတီမဆို ဒီႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ အရည္မခ်င္း မရွိဘူးဆိုတာ သက္ေသျပဖို႔ အၿမဲ ႀကိဳးစားေနၾကတယ္ ဆိုတာပဲ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ သူတို႔ေျပာတာေတြက မွန္လည္း မွန္ၾက ပါတယ္” ။ ဤကား (H.L. Mencken) ၏ အဆိုျဖစ္သည္။ မျငင္းသာေသာ အခ်က္လည္း ျဖစ္သည္။

အာဏာႏိုင္ငံေရး၏ အေျခခံ သဘာဝမွာ၊ “ မိမိသာလွ်င္ အၿမဲအမွန္၊ မိမိၿပိဳင္ဘက္ကား အၿမဲအမွား” ဟူ၍ ျဖစ္၏။ သုိ႔ျဖစ္ရာ အာဏာ ႏိုင္ငံေရးသမားတို႔၏ စဥ္းစား ေတြးေခၚပံုမ်ားမွာ ပင္ကိုအရပင္ အဂတိတရား မကင္း။ မိမိ အာဏာရေရး၊ ေနရာရေရးသည္ နံပါတ္တစ္ ျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ လူႀကိဳက္မ်ားေရးကို အေျခခံ ထားရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မည္မွ်ပင္ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြား ျဖစ္ပါေစ လူႀကိဳက္မ်ားေရးႏွင့္ ထိပ္တိုက္ ျဖစ္လာပါက (ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္) လက္ေရွာင္ခ်င္သည္။ ႏွာေစးခ်င္သည္။ ယင္းသို႔ အလုပ္သေဘာအရ မကင္းႏိုင္ေသာ အဂတိ တရားတို႔ေၾကာင့္ အာဏာ ႏိုင္ငံေရးသမားတို႔ အျမင္မ်ားသည္ အခါခပ္သိမ္း စိတ္ခ်ရသည္ မဟုတ္ဟုဆိုလွ်င္ မလြန္ေလာက္ဟု ထင္သည္။ ေတာ္သည့္အခါ ရိွႏိုင္သလို၊ ေခ်ာ္သည့္ အခါမ်ားလည္း ရွိႏိုင္ေပသည္။

ကိုလုိနီဘဝမွ လြတ္လပ္စ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ၿဗိတိသွ် ဓနသဟာယ (ဒိုမီနီယံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး) ျဖင့္ေနရန္ အဂၤလိပ္ အစိုးရက ဖဆပလကို ေတာင္းဆိုခဲ့ဖူးသည္။ ဓနသဟာယ ႏိုင္ငံမ်ားဆိုသည္ကား ၿဗိတိသွ်ဘုရင္ကို ႏိုင္ငံဥေသွ်ာင္ အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ ျပဳရသည္မွအပ ႏိုင္ငံ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ အားလံုးကို ျမန္မာတုိ႔က ပိုင္ဆိုင္သည္မ်ဳိး ျဖစ္သည္။ ကိုယ့္ေျခကုိယ့္လက္ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ ရွိသည္။ ဖဆပလ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနႏွင့္လည္း လြတ္လပ္စ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ဓနသဟာယ ႏိုင္ငံမ်ား အစုအဖြဲ႕တြင္ ေနသင့္မွန္း သိသည္။ ထုိသုိ႔ ေနျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံ့ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရးအတြက္ တစ္စံုတစ္ရာ ေကာင္းက်ဳိးရွိမွန္း သိသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပင္လွ်င္ အမ်ားသေဘာတူလွ်င္ ဓနသဟာယ အျဖစ္ ေနလိုသည္။ သို႔ေသာ္ ဓနသဟာယကို ဖဆပလတို႔က ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ ယင္းအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္ ႏွစ္ခုကိုေပးသည္။ ပထမအ ေၾကာင္းျပခ်က္ကား ထိုအခ်ိန္က ျမန္မာတုိ႔၏ အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓာတ္ ျပင္းထန္လြန္း၍ အဂၤလိပ္ဘုရင္ကို မိမိဘုရင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳေရးမွာ (က်န္ေသာ အရာတို႔ အက်ဳိးရွိသည့္တိုင္) လတ္တေလာ အေနအထားအရ လြန္စြာ ခဲယဥ္းေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ဒုတိယအခ်က္ကား ယင္းကို လက္ခံလိုက္ျခင္းျဖင့္ “လံုးဝ လြတ္လပ္ေရး” မဟုတ္ေသးဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ကာ ကြန္ျမဴနစ္တို႔က ထိုးႏွက္လာလွ်င္ လူထုသည္ ကြန္ျမဴနစ္တို႔အေပၚ စိတ္လည္ သြားႏိုင္သည္ကို စိုးရိမ္သည္ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ စာေရးသူ အေနႏွင့္ ဤသည္ကို မွားသည္၊ မွန္သည္ ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ဘဲ အာဏာႏိုင္ငံေရးတြင္ ျပႆနာ တစ္ခုကို ခ်ဥ္းကပ္ရာတြင္ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြား ႐ႈေထာင့္အျပင္ ၿပိဳင္ဘက္တို႔ ေျခလွမ္းကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားရျခင္း သေဘာကို တင္ျပလိုျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ႏွင့္တုိင္ စာေရးသူအေနႏွင့္ အာဏာ ႏိုင္ငံေရးကို ႏွိမ္႔ခ်လိုျခင္း မဟုတ္ပါ။ မည္သုိ႔ပင္ ဆိုေစကာမူ အာဏာႏိုင္ငံေရး ဆိုသည္ကလည္း ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြက္ မရွိ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ေလာက္ေလာက္ လားလား အားကိုးအားထား ျပဳႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီဟူ၍ မရွိလွ်င္ ႏိုင္ငံကို မည္သူက ဦးေဆာင္မည္နည္း။ ျပည္သူက မည္သူ႕ကို အားကိုးရမည္နည္း။ ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုးကို ဆြဲေခၚ သြားႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ဳိးမွာလည္း တကယ့္ လိုအပ္ခ်က္ စစ္စစ္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ အာဏာႏိုင္ငံေရးတြင္ စိတ္ပူစရာ အႏုတ္ မ်က္ႏွာစာ ရိွေနသည့္တုိင္၊ ယင္း၏ အေပါင္း မ်က္ႏွာစာကလည္း တန္ဖိုးႀကီးလွသည္ဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။

အထိန္းအေက်ာင္း ႏိုင္ငံေရး

အာဏာႏိုင္ငံေရး ဆိုသည္မွာ သူ႔အပိုင္းႏွင့္သူ လိုအပ္သည္ မွန္ေသာ္လည္း ယင္းတို႔တြင္ စိတ္ပူစရာ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ဳိးတုိ႔ ရွိသည္ ဆိုျခင္းကလည္း အမွန္ျဖစ္သည္။ ယင္းေဘးထြက္ ဆိုးက်ဳိးကို ဖာေထးရန္ လိုေသာအခါ အထိန္းအေက်ာင္း ႏိုင္ငံေရးကို မျဖစ္မေန ျဖည့္စြက္ရျပန္သည္။ အထိန္းအေက်ာင္း ႏိုင္ငံေရးတြင္ ၿပိဳင္ဘက္ဟူ၍ မရွိ။ လူႀကိဳက္မ်ားစရာ မလို။ သုိ႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္တို႔ကို ႐ႈျမင္ရာတြင္ အဂတိ တရားတို႔မွ လြတ္သည္။ ယင္း အဂတိ ကင္းမႈေၾကာင့္ပင္ အရွိတရားကို ျမင္ႏိုင္ရန္ အေျခအေနေပးသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ အထိန္းအေက်ာင္း ႏုိင္ငံေရးကို ယေန႔ျမင္မိသမွ် ဆိုရလွ်င္ အပိုင္း ေလးပိုင္းကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔ကား (၁) အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ (၂) စတုတၳမ႑ိဳင္ ပီသေသာ မီဒီယာမ်ား၊ (၃) ပညာရွင္ စိတ္အခံရွိေသာ Opinion Leader မ်ားႏွင့္ (၄) တပ္မေတာ္ ဟူသည္တို႔ ျဖစ္သည္။

အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဟူသည္ အမ်ားအက်ဳိးငွာ ေဆာင္ၾကဥ္းေနသူမ်ား ျဖစ္သည့္တုိင္ အာဏာကို စိတ္ဝင္စားသူမ်ား မဟုတ္ေခ်။ ထုိ႔အျပင္ ပညာကို အေၾကာင္းခံသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ာ ျဖစ္သည့္အတြက္ စဥ္းစား ေျမာ္ျမင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္စံုတစ္ရာ စိတ္ခ်ရမႈ ရိွသည္။ ထို႔အျပင္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ေျခတံလက္တံ ရွည္သည္။ ထိုထိုေသာ အေၾကာင္း အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ပင္ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အထိန္းအေက်ာင္း ႏုိင္ငံေရးတြင္ အင္အားစု တစ္ခုအေနျဖင့္ အားကိုးစရာ ျဖစ္လာသည္။

ဒုတိယ တစ္ခုကား မီဒီယာမ်ား ျဖစ္သည္။ မီဒီယာမ်ားသည္ အထိန္းအေက်ာင္း ႏိုင္ငံေရးတြင္ အထိေရာက္ဆံုး အင္အားစု ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း လက္ရွိ အေျခအေနမ်ားအရ ဆိုရလွ်င္ အထိန္းအေက်ာင္း တာဝန္ကိုယူေသာ မီဒီယာမွာ ယခုထက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးသင့္သည္ဟု ထင္သည္။ အခ်ဳိ႕ဆိုလွ်င္ အထိန္းအေက်ာင္း တာဝန္ကို မယူသည့္အျပင္ အတို႔အေထာင္ ကိစၥမ်ား၊ အဖြအဆြ ကိစၥမ်ားကုိ ၿမိန္ေရရွက္ေရ လုပ္ေနေသးသည္။ ၿပီးေတာ့ အမွန္တရား ဘက္ေတာ္သား ဘြဲ႕ခံယူသည္။ အသြင္ေျပာင္းဆဲ ကာလတြင္ အမွန္တရားတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံအေရြ႕ႏွင့္ မသက္ဆုိင္ ဆိုသည္ကို သေဘာေပါက္သင့္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ အမွန္တရားတို႔ေၾကာင့္ ယေန႔ႏိုင္ငံ ပက္လက္လန္ သြားႏိုင္သည္ကို သတိျပဳေစခ်င္သည္။ ယေန႔ ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမွန္တရားဟူေသာ အလံကို လႊင့္ထူထားျခင္းသည္ အမွန္ပင္ ႏိုင္ငံေရး ရင့္က်က္မႈ အားနည္းျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုခ်င္သည္မွာ အမွန္တရားကို မ်က္ကြယ္ ျပဳေစျခင္း သေဘာမဟုတ္။ ကာလေဒသအရ အမွန္တရားသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ပံု နည္းလမ္းကို ခ်င့္ခ်ိန္ ေစလိုျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

တတိယ တစ္ခုကား ပညာရွင္စိတ္ အခံရွိေသာ ပညာတတ္ လူတန္စားမ်ား ျဖစ္သည္။ ဤတြင္ ပညာရွင္စိတ္အခံ ဆိုသည္ကို ရွင္းလိုသည္။ ပညာရွင္ ဆိုသည္မွာ ဘြဲ႕၊ ဒီဂရီခ်ည္း သက္သက္ျဖင့္ တိုင္းတာျခင္း မဟုတ္ဘဲ အစြဲကင္းကင္းျဖင့္ အရွိတရားကို ဆင္ျခင္ႏိုင္စြမ္း ရွိေသာ ဂုဏ္ပုဒ္ကိုပါ ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အသြင္ေျပာင္းစ ႏိုင္ငံတြင္ အေျခခံ လူထုသည္ ခံစားခ်က္ ႏိုင္ငံေရးကို ကိုးကြယ္မိတတ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ့အေရြ႕ကို အေထာက္အကူျပဳေသာ ကိစၥမ်ားကို ျမင္ႏိုင္ရန္ ခဲယဥ္းသည္။ ယင္းအေျခအေနတြင္ ပညာရွင္စိတ္အခံျဖင့္ ႏိုင္ငံအေရြကို ႏွပ္ေၾကာင္း ေပးႏိုင္ေသာ Opinion Leader မ်ား၏ အခန္းက႑မွာ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။

ေနာက္ဆံုးေသာ ထိန္းေက်ာင္းေရး ယႏၲရားမွာ တပ္မေတာ္ပင္ ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ကို အထိန္းအေက်ာင္း ႏိုင္ငံေရးတြင္ ထည့္သြင္းရျခင္းအေပၚ ယေန႔ အျဖစ္အပ်က္မ်ားအရ သေဘာမတူသူမ်ားလည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ ယေန႔ အာဏာႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ ပတ္သက္ေနသည္က သူ႔ကို အထင္လြဲေစသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ထိုသို႔ ပတ္သက္ေနျခင္းကိုက အထိန္းအေက်ာင္း တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ႐ႈျမင္သူမ်ားလည္း ရွိသည္။

ပရမ္းပတာ ျဖစ္ေနေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုကို ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္မည့္သူမွာ တပ္မေတာ္ပင္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ တပ္မေတာ္သည္ အထိန္းအေက်ာင္း ႏိုင္ငံေရးတြင္ ေနာက္ဆံုးေသာ ခံတပ္ျဖစ္သည္။ ယင္းအျဖစ္ အပ်က္ကို ယေန႔ ထိုင္းႏိုင္ငံေရးတြင္ ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဤတြင္ အေရးတႀကီးဆိုရန္ ရွိသည္မွာ တပ္မေတာ္က ထိန္းေက်ာင္းရေသာ အဆင့္ေရာက္လွ်င္ တည္ၿငိမ္မႈ ျဖစ္ထြန္းလာသည့္တုိင္ ဒီမုိကေရစီ အညြန္႔မွာကား က်ဳိးသြားတတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္က ထိန္းေက်ာင္းသည့္အဆင့္ မေရာက္ေစလိုလွ်င္ က်န္ေသာ ထိန္းေက်ာင္းေရး ယႏၲရားတို႔ တာဝန္ေက်မွ ျဖစ္လိမ့္မည္။

ေရႏွင့္ ေရပိုက္

ေရသည္ ျမင္႔ရာမွ နိမ့္ရာသို႔ စီးဆင္းသည္မွာ သူ႔အလုပ္ သူလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမင့္ရာမွ နိမ့္ရာသုိ႔ စီးဆင္းသည့္တုိင္ အလိုရွိရာကို တိတိက်က် ေရာက္ရန္အတြက္ ေရပိုက္မ်ားကို သံုးရသည္။ ယင္းေရပုိက္တုိ႔ မေပါက္၊ မၿပဲမွသာ အလုိရွိရာကို မဖိတ္မစဥ္ ေရာက္ပါလိမ့္မည္။ ထို႔အတူပင္ ျဖစ္သည္။

အာဏာ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါတီ၊ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးသည္ အာဏာအလုိ႔ငွာ ရသမွ်နည္း ႀကိဳးပမ္းၾကသည္မွာ သူ႔အလုပ္ သူလုပ္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အာဏာအလို႔ငွာ ရသမွ် အေပါက္မွ တိုးတက္၊ ေဝွ႔တတ္ေသာ သဘာဝ ရွိျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံဟန္ခ်က္ ပ်က္သြားႏိုင္ သည္ကလည္း ရွိေသးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အာဏာႏိုင္ငံေရး ေဘာင္မေက်ာ္ရေအာင္ ေရပိုက္ႏွင့္ တူေသာ အထိန္းအေက်ာင္း ႏိုင္ငံေရးက မျဖစ္မေန အားေကာင္းရန္ လိုျပန္သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း အာဏာႏိုင္ငံေရးႏွင့္အတူ အထိန္းအေက်ာင္း ႏိုင္ငံေရးကပါ ဟန္ခ်က္ညီညီ လိုက္လံ ဖြံ႕ၿဖိဳးမွသာ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ တိုးတက္ေရး ၿပိဳင္တူ ျဖစ္ထြန္းႏိုင္မည္ဟု ထင္ျမင္မိပါေၾကာင္း တင္ျပလိုပါသည္။
thevoicemyanmar