မေလးရွား၌ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္မႈအတြက္ ဒဂံုရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ထား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/16/2014 11:14:00 AM

မေလးရွား၌ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္မႈအတြက္ ဒဂံုရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ထား၊ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို အျပည္ျပည္ဆိ္ုင္ရာရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ကာ ဖမ္းဆီးသြားမည္ဟုဆို

 EMG