လူမႈအေျခခံ အေဆာက္အအံု စီမံကိန္း ၃ ခု အတြက္ ADB က ေဒၚလာ ၂၈ သန္း ကူညီ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/16/2014 01:00:00 PM


ADB ၏ သတင္းစာ ရွင္လင္းပြဲကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ IBC အေဆာက္အအံုတြင္ က်င္းပစဥ္ (ဓာတ္ပံု – ေဂ်ပိုင္ / ဧရာ၀တီ)

အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ၏ ဆင္းရဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ဂ်ပန္ ရန္ပုံေငြအဖြဲ႔ JFPR က ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေထာက္ပံ ကူညီမႈ အျဖစ္ လူမႈေရး စီမံကိန္း ၃ ခုအတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၈ သန္း ေထာက္ပံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းစီမံကိန္း သုံးခုမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၂ သန္းကုန္က်မည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ေဒၚလာ ၁၀ သန္း ကုန္က်မည့္ စီမံကိန္းတုိ႔ ျဖစ္ၿပီး၊  စီမံကိန္းမ်ားအား ယခုလ ၁၁ ရက္တြင္ သေဘာတူ လက္မွတ္ထုိးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

က်န္ရွိသည့္ ေဒၚလာ ၄ သန္း ကုန္က်မည့္ စီမံကိန္္းကို ADB ဒါရုိက္တာ အဖြဲ႔က မၾကာမီ လက္မွတ္ေရးထိုးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ADB ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အႀကီးအကဲ Mr Kazuhiko Koguchi က ဆိုသည္။

“ဂ်ပန္ရန္ပုံေငြ အဖြဲ႔က မၾကာခင္ထပ္ေပးမယ့္ စီမံကိန္း ကေတာ့ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါတဲ့ လူမႈ အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားကုိ အေျခခံ အေဆာက္အအံုေတြ ကူညီဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

အဆုိပါ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးရွိ ကူညီေထာက္ပံမႈ အျပည့္အ၀ မရရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေရြးခ်ယ္ ပံပိုး သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ေသာ အေျခခံ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္သည့့္ လမ္း၊ ေရေျမာင္း၊ ေသာက္ေရသုံးေရ၊ မိလႅာ စနစ္ စသည့္ အပုိင္းမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ADB က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ရက္တြင္ လက္မွတ္ ထုိးခဲ့ေသာ စီမံကိန္း ၂ ခုမွာ ေက်းလက္ေဒသ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ ၀င္ေငြမ်ား ေကာင္းမြန္ေရး စီမံကိန္းႏွင့္ အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီ ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေရး စီမံကိန္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။

ေက်းလက္ေဒသ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ ၀င္ေငြမ်ား ေကာင္းမြန္ေရး စီမံကိန္းကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂ သန္း ေထာက္ပံ ကူညီမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ဧရာ၀တီ ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚ ေဒသ၊ အလယ္ပုိင္း အပူပိုင္း ေျခာက္ေသြ႔ဇုန္၊ တနသၤာရီတုိင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေက်းလက္ ေဒသမ်ား၌ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီစီမံကိန္းက ေက်းလက္ ေဒသေတြမွာ ေနထုိင္သူေတြထဲက လူေပါင္း ၇ သိန္္း အတြက္ အက်ိဳး ခံစားခြင့္ ရရွိၾကမွာပါ” ဟု Mr Putu Kamayana က ဆိုသည္။

အိတ္ခ်္အုိင္ဗီ ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား စီမံကိန္း အတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၀ သန္း ကူညီ ေထာက္ပံမည္ ျဖစ္ၿပီး ေက်းလက္ က်န္းမာေရး ဌာနခြဲမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ ေဆးရုံမ်ား ျပင္ဆင္ မြမ္းမံျခင္း၊ ေဆး၀ါး ကုသမႈ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သင္တန္္း ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ဟု ADB ၏ Executive Director for Japan ျဖစ္သည့္ Mr Kazuhiko Koguchi က ေျပာသည္။

“က်န္းမာေရး ဌာနခြဲ ၄၇ ခု တည္ေဆာက္ေပးမွာ ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ ေဆးရုံ ၃ ခု ကုိ ျပင္ဆင္ မြမ္မံေပးႏုိင္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ ပါတယ္” ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္(ADB) ၏ ဆင္းရဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ဂ်ပန္ ရန္ပုံေငြအဖြဲ႔ JFPR က အမ်ားဆုံး အသုံးျပဳသည့္ ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ သန္းသာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတုိ႔၏ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ လာမႈေၾကာင့္ ဂ်ပန္ အစုိးရက ရန္ပံုေငြ တုိးျမွင့္ ကူညီေပးလုိက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဧရာ၀တီ