သစ္ထုတ္လုပ္မႈ ရပ္ဆိုင္းရန္ အစီအစဥ္မရွိဟု သစ္ေတာဒုဝန္ႀကီးဆို

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/16/2014 06:51:00 PM
ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ အမ်ားဆုံး ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္အေရး တက္ႂကြ လူပ္ရွားသူမ်ား၏ ေဝဖန္မႈ ခံေနရေသာ ျမန္မာအစိုးရက ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈ ရပ္ဆိုင္းမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေအးျမင့္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ေခတ္ေႏွာင္းပိုင္းျဖစ္ေသာ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထိ အစိုးရ သစ္ေတာဦးစီးဌာနက သစ္မာတန္ေပါင္း ၇၀၂,၈၉၁ ကို ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရး အေျခအေနေၾကာင့္ သစ္မာထုတ္လုပ္မႈ ရပ္ဆိုင္းမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ယေန႔က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ဟုမၼလင္း မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအးက သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈေၾကာင့္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈ ရပ္ဆိုင္းရန္ရွိ မရွိ တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္ႏွင့္ ယခု အစိုးရသစ္လက္ထက္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈ အေျခအေနကို ေမးျမန္းရာ ၎က ယင္းသို႔ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ သစ္မာတန္ေပါင္း ၄၇၆,၀၁၉ တန္ႏွင့္ လက္ရွိ အစိုးရလက္ထက္တြင္ သစ္မာတန္ ၂၂၆,၈၇၂ တန္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ရွင္းျပသည္။

၂၀၁၂ -၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစ၍ ကြၽန္းသစ္ ထုတ္လုပ္မႈကို ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သစ္မာ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ကြၽန္းသစ္ ၃၁ ဒသမ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သစ္မာ ထုတ္လုပ္မႈကို ၄၉ ဒသမ ၉၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ် ထုတ္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ျပည္ပသို႔ သစ္အလုံးလိုက္ တင္ပို႔မႈကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ရပ္ဆိုင္းမည္ ျဖစ္ၿပီး သစ္အေခ်ာထည္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို တိုးျမႇင့္ တင္ပို႔သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ျမန္မာ့သစ္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းကို သစ္ေတာ သယံဇာတအေပၚ မွီခိုမႈ ေလ်ာ့နည္းလာသည္ႏွင့္အမွ် ႏွစ္စဥ္ ထုတ္လုပ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ကာ ရပ္ဆိုင္းသြားရန္ လ်ာထားေၾကာင္း ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ဝန္းက်င္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈ ဧရိယာ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဝန္းက်င္တြင္ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈ ဧရိယာ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္သာ က်န္ရွိေတာ့ေၾကာင္း သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္အေရး တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူမ်ား၏ အဆိုအရ သိရွိရသည္။

The Voice Weekly