စားေရးသည္ အေရးႀကီးဆံုး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/16/2014 08:08:00 PM
(ေဆာင္းပါးရွင္ - တကၠသိုလ္မိုးဝါ)

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္း၌ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားစြာ ၀င္လာႏိုင္သည္။ ယင္းစီမံကိန္းဖြင့္လွစ္လိုက္ပါက စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား အလ်င္ဦးဆံုး ၀င္ေရာက္လာႏိုင္သည္ဟု ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ခန္႔မွန္းေၾကာင္းသတင္းကို ၁၀-၂-၂၀၁၄ ေန႔ထုတ္ Weekly Eleven တြင္ဖတ္ရသည္။ စာေရးသူက မ်က္စိပဲေမွာက္သြားသလား၊ အၾကားအာ႐ံုကပဲ ခြၽတ္ယြင္းသြားသလားမသိ။ မွတ္မွတ္ရရ ဒီတစ္ႀကိမ္ပဲ အစားအေသာက္ကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္မည့္ကိစၥ ၾကားလိုက္ဖူးျခင္းျဖစ္၏။ အစားအေသာက္သည္ " အေသာက္အစား" ႏွင့္မတူပါ။ ဤႏိုင္ငံတြင္ "အစားအေသာက္" ရွားပါးသေလာက္ "အေသာက္အစား" က လက္ညိႇဳးထိုးမလြဲ ေပါၾကြယ္လွ၏။

ျပည္သူအမ်ားစု အမွန္တကယ္ အလ်င္အျမန္လိုအပ္ေနသည္မွာ စား၀တ္ေနေရး သက္သာေခ်ာင္ခ်ိဖို႔သာျဖစ္သည္။ ယင္းထဲတြင္မွ စားေရးက ၀တ္ေရးထက္ ပိုအေရးႀကီးသည္။ ျပည္တြင္း၌ရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္ေသာ စားေသာက္ကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းရွင္တို႔သည္ အစားအေသာက္ ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းကို က်ဆင္းေအာင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၾက။ ယခင့္ယခင္ အစိုးရမ်ားလက္ထက္တုန္းကလည္း တိတိပပ ျပည္သူတို႔၏ ေန႔စဥ္စားသံုးမႈကိစၥကို တာ၀န္ယူေျဖရွင္းေပးျခင္းမ်ိဳး မရွိခဲ့သေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္အခါမွ် ဥပမာအားျဖင့္-အစိုးရက စားသံုးသူ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး ပူးေပါင္းေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီ စသည့္အဖြဲ႕မ်ိဳးဖြဲ႕သည္ကို မၾကားဖူးခဲ့။

ယခင္အစိုးရမ်ားသည္ ဇာတ္စင္ကန္႔လန္႔ကာေရွ႕ထြက္ၿပီး ျပည္သူတို႔၏ စားေရးအက်ပ္အတည္းကို ေျဖရွင္းေပးဖို႔ လႈံ႔ေဆာ္ျခင္း မျပဳဖူးခဲ့။ လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့သည္ခ်ည္းသာ ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္လံုးတြင္ ႏိုင္ငံျခားသား သီးသန္႔လုပ္ကိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရေသာ လုပ္ငန္းစုစုေပါင္း ၁၁၈ ခု ရွိသည္ဟု သိရသည္။ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားထဲတြင္ စီးကရက္၊ အေဖ်ာ္ယမကာ၊ ကား၀န္ေဆာင္မႈ၊ အိုင္တီ၀န္ေဆာင္မႈ၊ ေဆး၀ါးႏွင့္ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းတို႔ ပါ၀င္သည္ဆိုသည္။

ၾကည့္ပါ။ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းသည္ လုပ္ငန္းအားလံုး၏ ရာခိုင္ႏႈန္းမည္မွ်ထိ ပါ၀င္ေနပါသနည္း။ အမွန္တကယ္ျဖစ္သင့္သည္မွာ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈသည္ လုပ္ငန္းအားလံုး၏ အနည္းဆံုးရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ ရွိသင့္သည္။
တိုင္းျပည္၏စီးပြားေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ၏ နိမ့္က်ေသာ ဘ၀အေျခအေန၏ လိုအပ္ခ်က္အရ ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဘ၀နိမ့္က် ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနေသာ ျပည္သူတို႔၏ နံပါတ္တစ္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္"စားေရး" ကို ဦးတည္ျဖည့္ဆည္းေသာ စီမံကိန္းမ်ိဳးကိုသာ ေဖာ္ေဆာင္သင့္သည္။ ယင္းသို႔ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳပါက စားေသာက္ကုန္မ်ား တစ္ေန႔တျခား ေစ်းျမင့္လာၿပီး အမ်ားစုစားသံုးရန္ လံုး၀လက္လွမ္းမမီႏိုင္ေတာ့သည့္ အေျခသို႔ တစ္ေန႔မလြဲမေသြ ဆိုက္ေရာက္လာမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သယံဇာတမ်ားအား ထုတ္ယူသည့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ စီမံကိန္းအေရအတြက္ အမ်ားဆံုးျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနသည္ဆိုသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးက႑မ်ား၊ သဘာ၀သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူျခင္း စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသည္ဟု သိရ၏။ ယခုလတ္တေလာ တ႐ုတ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ား ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ သယံဇာတ ထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းတို႔မွာ ျပည္သူကို တိုက္႐ိုက္အက်ိဳးမျပဳသေလာက္ပင္ ျဖစ္ေနသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းက႑၌ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေ၀ပံုသည္ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း အေနအထားတြင္ရွိေနသည္။ တိုင္းျပည္အတြက္ မေျပာပေလာက္ေသာ ရာခိုင္ႏႈန္းအနည္းငယ္သာ ခံစားစရာရွိသည္။ တိုင္းျပည္အတြက္ အက်ိဳးအျမတ္မရသည့္အျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ႏွင့္ တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းမ်ား၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူျခင္းအားျဖင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈ၀န္းက်င္ထိခိုက္ေစမႈ နည္းႏိုင္သမွ်နည္းေအာင္ စီမံျပဳလုပ္ျခင္းလည္း မရွိသျဖင့္ ျပည္သူ၏ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေပသည္။

ျပည္တြင္း၌ ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနေသာ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ စားေရးကို အျမန္ဆံုး ေျပလည္မႈရရွိေစရန္ အစိုးရက တာ၀န္ယူရေပမည္။ ထို႔ျပင္တိုင္းျပည္စီးပြားေရး အမွန္တကယ္ တိုးတက္လာေစမည့္ ပို႔ကုန္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကိုလည္း မ်ားမ်ားစားစား ၀င္ေရာက္လာေစရန္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမွအစ အေျခအေနအရပ္ရပ္ ဖန္တီးေပးသင့္သည္သာျဖစ္သည္။ ယင္းမွတစ္ဆင့္ အလုပ္လက္မဲ့ လူဦးေရကိုလည္း အတန္အသင့္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အလည္အပတ္ေရာက္ရွိလာေသာ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံသမၼတ မစၥတာ ၀ါကင္းမ္ေဂါက္ခ္ (Mr Joachim Gauck) က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ခန္းမ၌ ေျပာၾကားသြားသည့္ မိန္႔ခြန္းတစ္စိတ္တစ္ေဒသထဲတြင္ ၎သည္ ၎သက္တမ္း၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုကို ဖိႏွိပ္မႈ၊ တရားမမွ်တမႈ ေအာက္တြင္ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရေသာ ဂ်ာမန္တစ္ေယာက္အေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာေရာက္ျခင္းမွာ အေၾကာင္းမ်ားထဲမွ အေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

၎ကဆက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အခ်ိန္ကာလအနည္းငယ္အတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ မွန္ေသာ္လည္း လုပ္ေဆာင္ရန္ မ်ားစြာက်န္ေနေသးသည္ဟုဆိုသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာကို လူနည္းစုလက္ထဲတြင္ ဆုပ္ကိုင္ထားပါက စီးပြားေရး မတိုးတက္လာႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

မွန္ပါသည္။ လူတစ္စု ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေအာင္ ေန႔မအားညမအား လုပ္ေနၾကေသာေၾကာင့္ အမ်ားစု၏ အစားဆင္းရဲဒုကၡကို ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ေမ့ေနျခင္းမ်ားလား။ သို႔တည္းမဟုတ္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားျခင္းမ်ားလားဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာအခ်ိန္ လြန္မ်ားလြန္သြားၿပီလားဟူေသာ ေ၀ဖန္သံမ်ား ၾကားေနရသည္။

စားေရးၿပီးေတာ့ ေနေရးကေကာ မည္သို႔နည္း။
Eleven Media Group