ၿဂိဳဟ္ ၆ လံုး၏လႈပ္ရွားမႈအားတိက်စြာေဖာ္ျပေပးႏိုင္မည့္ သိန္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္နာရီ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/12/2014 01:24:00 AM


Tuesday, February 11, 014

Van Cleef & Arpels ဟုအမည္ေပးထားေသာ စိန္ေရႊရတနာႏွင့္ ေရေမႊး Company သည္ ၁၉၇၀ မွစတင္ခဲ့ကာ နာရီထုတ္လုပ္ျခင္းတြင္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားစြာရွိေသာ ဒက္ခ်္နာရီ Company တစ္ခုျဖစ္သည့္ Christiaan Van Der Klaauw ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ကာ Midnight Planetarium ဟု အမည္ေပးထားေသာ နာရီကိုထုတ္လုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ အဆိုပါနာရီသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေနအဖဲြ႕အစည္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ ၿဂိဳဟ္ ၆ လံုး၏ လွည့္ပတ္ေနမႈကို တိက်စြာေဖာ္ျပေပးႏိုင္သည္ဟု သိရပါသည္။

Midnight Planetarium နာရီသည္ ဒီဇိုင္းပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာပိုင္းဆိုင္ရာတို႕ ေပါင္းစပ္၍ အံႀသဖြယ္ေကာင္းၿပီး လွပေသသပ္စြာျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ နာရီတြင္ အဖိုးတန္ ေက်ာက္တံုးေပါင္း ၃၉၆ တံုးပါ၀င္ၿပီး ၄င္းတို႔ကို နာရီမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ထည့္သြင္းျမဳပ္ႏွံထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ နာရီအေနျဖင့္ ၿဂိဳဟ္ ၆ လံုးကိုသာ ေဖာ္ျပထားႏိုင္ၿပီး ၄င္းတို႔မွာ မာက်ဴရီ၊ဗီးနပ္စ္၊ကမၻာ၊မားစ္၊ဂ်ဴပီတာႏွင့္ ေစတန္ၿဂိဳဟ္တု႔ိ ျဖစ္ၾကပါသည္။

ၿဂိဳဟ္တစ္ခုခ်င္းစီကို ေက်ာက္တံုးတစ္တံုးစီျဖင့္ ေဖာ္ျပရာတြင္ အေရာင္မ်ားျဖင့္ ခဲြျခား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အျခားေသာၿဂိဳဟ္ႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ Uranus ႏွင့္ Neptune ၿဂိဳဟ္တို႔အား ၄င္းတို႔၏ ရွည္လ်ားေသာ ပတ္လမ္းမ်ားေၾကာင့္ နာရီတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္မျဖစ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

နာရီျပဳလုပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ထြက္ရွိလာရန္ ၃ ႏွစ္ခန္႔အခ်ိန္ယူခဲ့ရၿပီး နာရီ၏ ေစ်ႏႈန္းမွာ တစ္လံုးလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ 245000 ျဖစ္ပါသည္။

TechSpace Journal