တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကန္႔ကြက္ေသာ္လည္း ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြဥပေဒၾကမ္း အတည္ျပဳ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/12/2014 05:12:00 PMေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁

လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဒသဖြံ႕ၿဖဳိးေရး အသုံးစရိတ္သုံးစြဲရာ လိုက္နာမည့္ အခ်က္မ်ား ထည့္သြင္း ေရးဆြဲထားေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ေဒသဖြံ႔ၿဖဳိးေရး ရန္ပုံေငြ ဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဝိုင္းဝန္း ကန္႔ကြက္ ခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုးပါ ဥပေဒကို မဲခြဲဆံုးျဖတ္ အတည္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ ျပင္ဆင္ အတည္ျပဳထားေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး ရန္ပုံေငြ ဥပေဒၾကမ္းကို မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာ ေထာက္ခံမဲ ၉၇မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၆၁ မဲႏွင့္ ၾကားေနမဲ တစ္မဲသာ ရွိေသာေၾကာင့္ ယင္းဥပေဒကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ရွင္းျပသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးသို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳၿပီး ေပးပို႔လာေသာ အဆိုပါ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ေဒသဖြံ႕ၿဖဳိးေရး ရန္ပုံေငြ ဥပေဒၾကမ္းသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ မညီညြတ္ေသာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ ကန္႔ကြက္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး လွဝင္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံသားမ်ား အက်ဳိးစီးပြား တိုးတက္ေစေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖဳိးေရး ရန္ပုံေငြ သုံးစြဲျခင္းကို ေထာက္ခံေသာ္လည္း ဖြံ႔ၿဖဳိးေရး ရန္ပုံေငြ သုံးစြဲေရးအတြက္ ဥပေဒတစ္ခု ျပ႒ာန္းရန္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္း ေရးဆြဲထားျခင္း မရွိေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။
“ဥပေဒတစ္ရပ္အျဖစ္ အတည္မျပဳဘဲနဲ႔လည္း လက္ရွိ အေျခအေနမွာ သုံးစြဲ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ ရေနပါတယ္။ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြနဲ႔လည္း မကိုက္ညီပါဘူး” ဟု ၎ကဆိုသည္။

အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒပုဒ္မ ၁၅၄ အရ အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ စတင္ေဆြးေႏြးမွသာလွ်င္ ကန္႔ကြက္ႏိုင္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။
“ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ စတင္ေဆြးေႏြးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကို ေရာက္တဲ့အခါမွာ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္သင့္ မသင့္ဆိုတာ မပါေတာ့ပါဘူး။ ဒီအခ်ိန္မွာ ကန္႔ကြက္လို႔ မရပါဘူး။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ျပင္ဆင္ခ်က္ကို သေဘာတူမတူဘဲ ဆုံးျဖတ္ရပါမယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းလာေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ မညီညြတ္လွ်င္ ဥပေဒၾကမ္း စတင္တင္သြင္းသည့္ အခ်ိန္တြင္သာ ကန္႔ကြက္ႏိုင္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။
“လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ေဆြးေႏြးၿပီးလာတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကို ကန္႔ကြက္လို႔ မရပါဘူး” ဟု ၎က ေျပာသည္။

အဆိုပါ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ေဒသဖြံ႕ၿဖဳိးေရး ရန္ပုံေငြ ဥပေဒၾကမ္းကို ဇန္နဝါရီလ ပထမပတ္အတြင္း ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္း ေကာ္မတီက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဒသဖြံ႕ၿဖဳိးေရး အသုံးစရိတ္ သုံးစြဲရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္ႏွင့္ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈ ျဖစ္ေပၚေနေသာ္လည္း အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီက ဇန္နဝါရီလအတြင္း အတည္ျပဳကာ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းဥပေဒကို ထပ္မံျပ႒ာန္းပါက လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဒသဖြံ႕ၿဖဳိးေရး ရန္ပုံေငြ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ေရး ဆြဲထားေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒရွိၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖဳိးေရး ရန္ပုံေငြ အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ ဥပေဒႏွစ္ရပ္ ရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဒသဖြံၿဖဳိးေရး အသုံးစရိတ္ေငြက်ပ္ သိန္းတစ္ေထာင္ အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ အတြင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းဥပေဒသည္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္း မရွိဟုဆိုကာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပင္ဆင္ခ်က္ ၁၁ ခ်က္ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္ ေပးပို႔ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္ ၁၁ ခ်က္လုံး ျပင္ဆင္ျခင္း မျပဳဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးသို႔ ျပန္လည္ ေပးပို႔ခဲ့သည္။

အလားတူ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ လက္မွတ္ ေရးထိုးၿပီးျဖစ္ေသာ ဥပေဒေလးခုႏွင့္ လက္မွတ္ ေရးထိုးျခင္းမရွိဘဲ အတည္ ျဖစ္ေနေသာ ဥပေဒေလးခုသည္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္မႈရွိ မရွိကို ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံး အဆုံးအျဖတ္ကို ခံယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး သတင္းထုတ္ျပန္ေရး အဖြဲ႕က ဇန္နဝါရီ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာထားသည္။

The Voice Weekly