ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ကုိထိန္းသိမ္းပါ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/12/2014 05:13:00 PM


ျပည္ေထာင္စုေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ယေန႔ည တြင္က်င္းပမည့္ ေပ်ာ္ပဲြရႊင္ပဲြ တစ္ခုကုိ သြားေရာက္ဖုိ႔ စိတ္ကူးယဥ္ၿပီး ေပ်ာ္ျမဴးေနပါသလား။

ဒါမွမဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုေန႔မွာ ႐ံုးပိတ္ရက္၊ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ျဖစ္သည့္ အတြက္ အားလပ္ရက္တြင္ ေပ်ာ္ျမဴးေနပါသလား။

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တစ္ေနရာတြင္ေတာ့ ျပည္ေထာင္စုေန ႔ေပ်ာ္ပဲြရႊင္ပြဲမ်ားကုိ ေပ်ာ္ရႊင္စြာဆင္ႏႊဲခြင့္ မရသည့္အျပင္ ပူေဆြး၀မ္းနည္းမႈမ်ားျဖင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသူမ်ားရိွေနၾကသည္။

(၆၇)ႏွစ္ျပည့္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ကုိ ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားမက်င္းပမီ ႏွစ္ရက္အလုိ (၂၀၁၄ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀)ကစၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္တုိ႔အၾကား ကခ်င္ျပည္နယ္ ဂ်ာအိန္ယန္ေက်းရြာအနီးတြင္ အျပင္းအထန္တုိက္ခိုက္လ်က္ရိွသည္။

ပင္လံုစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည့္ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားတုိ႔အၾကားျဖစ္ပြားေနသည့္ အဆိုပါတုိက္ပဲြမွာျပင္းထန္ၿပီး ႏွစ္ဖက္အက်အဆံုးရိွႏိုင္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားႏွင့္ စစ္ေရးေလ့လာသူမ်ားကေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုေန႔အႀကိဳ အဆိုပါတုိက္ပဲြေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္စစ္သည္မ်ား၏ မိသားစု၀င္မ်ားအၾကား ေပ်ာ္ပဲြရႊင္ပြဲမ်ားကုိ ေမ့ထားကာ အိမ္မွထြက္ခြာသြားသူမ်ား ေဘးကင္းေရးအတြက္ ပူေဆြးေနရမည္မွာ ေသခ်ာသည္။

ယေန႔မွစတင္ၿပီးေရတြက္ပါက လြန္ခဲ့ေသာ (၆၇)ႏွစ္တိတိတြင္ လြတ္လပ္ေသာ အနာဂတ္ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အိပ္မက္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ ၂၃ ဦးသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ ပင္လံုၿမိဳ႕တြင္ သေဘာတူညီမႈတစ္ခု လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအေၾကာင္း ေျပာသူမ်ားအၾကားတြင္ “ပင္လံုစိတ္ဓာတ္”ဟု ရည္ၫႊန္းရသည္အထိ ျပည္မႏွင့္ ေတာင္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား တန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ နားလည္မႈယူႏုိင္ခဲ့သည့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္မွာ (၆၇)ႏွစ္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ (၆၇)ႏွစ္တာကာလသည္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ရၿပီး ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္သတ္ျဖတ္မႈမ်ားျဖင့္ ေသြးစြန္းခဲ့သည့္ေန႔ရက္မ်ားအျဖစ္ႏွင့္သာ အခ်ိန္ကုန္လြန္ခဲ့ၾကရသည္။

ပင္လံုစာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည့္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ ဦးေအာင္ဆန္းႏွင့္ ကခ်င္၊ ခ်င္းႏွင့္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေနရာအသီးသီးကုိ ဆက္ခံသူမ်ားအၾကား သတ္ၾက၊ ျဖတ္ၾကဆဲျဖစ္သည္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္သည္လည္း ျပည္ေထာင္စုသားအခ်င္းခ်င္း စစ္မက္ၿပိဳင္ဆုိင္ တုိက္ခုိက္ေနၾကဆဲ ေနရာတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ကုိးလအတြင္း ရွမ္းျပည္နယ္တစ္ခုတည္းတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အေျခစိုက္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအၾကား သံုးရက္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္နီးပါး တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားကဆိုသည္။

ပင္လံုစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ေနာက္ထပ္တုိင္းရင္းသားမ်ားေနထိုင္ရာ ခ်င္းျပည္နယ္သည္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ (၆၇)ႏွစ္တာကာလမ်ားအတြင္း အနည္းငယ္ေသာ တုိးတက္မႈမ်ားသာရွိခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဆင္းရဲဆံုးေဒသစာရင္း၀င္ခဲ့သည္။

တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား သေဘာတူခဲ့သည့္ တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ အျပန္အလွန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည့္ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္သည္ ၎တုိ႔ေနရာ ဆက္ခံသူမ်ားလက္ထဲတြင္ အျပန္အလွန္ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ေရးသာ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

လက္နက္ကိုင္တုိက္ပြဲမ်ား၊ အာဏာႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားခြဲေ၀မႈမ်ားႏွင့္ အျခားမတူညီမႈမ်ားအတြက္ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္သည္ စံနမူနာမျဖစ္ခဲ့ဘဲ တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္သာအျပစ္တင္ခဲ့ၾကသည္။

ပင္လံုစာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္အတြင္း ျမန္မာအစိုးရက တုိင္းရင္းသားမ်ားအား ျပည္ေထာင္စုအႏွစ္သာရထက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အခမ္းအနားတြင္ ၀င္ေရာက္ဆင္ႏႊဲရန္ေလာက္သာ အေလးထားခဲ့ေၾကာင္း ညီၫြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC)၏ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဗုိလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာကေျပာသည္။

“ႏုိင္ငံေရးအရ တုိင္းရင္းသားေတြကို ဘာမွမစဥ္းစားေပးခဲ့ဘူး။ အဲဒီေန႔ရဲ႕ အခမ္းအနားေတြေလာက္ပဲ တုိင္းရင္းသားေတြက ပါ၀င္ခြင့္ရတဲ့သေဘာရွိတယ္”ဟု
ဗုိလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာကေျပာသည္။

ၿဗိတိသွ်အစိုးရ၏ ေနမ၀င္အင္ပါယာမွခြဲထြက္ၿပီး ကိုယ့္ၾကမၼာကုိယ္ဖန္တီးႏုိင္ခြင့္အတြက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္သည့္ ဗမာအစုိးရႏွင့္ ေတာင္တန္းေဒသမွ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္နားလည္မႈရယူႏုိင္ခဲ့သည့္ သမုိင္း၀င္ေန႔ကိုအတုယူၿပီး ဒုတိယပင္လံုညီလာခံတစ္ခု လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားက အစဥ္အဆက္ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

“အခုအခ်ိန္မွာ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထုိးႏုိင္ၿပီးရင္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြလုပ္ၿပီး စစ္မွန္တဲ့ျပည္ေထာင္စုႀကီးျဖစ္ဖုိ႔ တုိင္းရင္းသားေတြ လိုလားေနၾကတယ္”ဟု ဗုိလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာကေျပာသည္။

ျပည္တြင္းစစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး စစ္မွန္သည့္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရဘက္က မၾကာခဏထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲ့ၿပီး ယခင္အစိုးရမ်ားလက္ထက္က ေျခာက္လွန္႔စရာအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆုိသည့္စကားကုိပင္ အစုိးရအရာရွိမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလာခဲ့သည္။

စစ္မွန္သည့္ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုျဖစ္ေပၚလာေစရန္အတြက္ အေျပာသက္သက္ျဖင့္သာမဟုတ္ဘဲ တုိင္းရင္းသားမ်ားကို တန္းတူအခြင့္အေရးေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး၏ အဓိပတိေကာင္စီ၀င္ ေဒါက္တာဆလုိင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းကေျပာသည္။

“စစ္မွန္တဲ့ျပည္ေထာင္စုစနစ္ဆုိရင္ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူအခြင့္အေရးကို အာမခံရမယ္”ဟု ေဒါက္တာဆလုိင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းကေျပာသည္။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္က ေရးထုိးခဲ့သည့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္၏ သက္တမ္းသည္ ၆၇ ႏွစ္ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စု၏တစ္ေနရာရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုသားအခ်င္းခ်င္း တုိက္ခုိက္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္သည္လည္း အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ေသးဘဲ သမုိင္းထဲမွ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုအျဖစ္သာ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

“ဒီျပည္ေထာင္စုေန႔ႀကီးကေနစၿပီး သေဘာထားေတြႀကီးၾကဖို႔နဲ႔ စစ္မွန္တဲ့ျပည္ေထာင္စုေန႔ေတြျဖစ္ဖုိ႔ ရင့္က်က္ၾကပါလုိ႔ တုိက္တြန္းလုိပါတယ္”ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာကေျပာသည္။

ေရးသားသူ- ေအာင္ခုိင္၊ ထြန္းခုိင္
7Day News Journal

ဓာတ္ပုံ- ေအာင္သူရ