မီးသတ္ေရကန္ကုိ ေျမဖုိ႔ၾကေလေတာ့မလား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/12/2014 11:03:00 AM

ေတာင္ဒဂံုျမိဳ႔နယ္ စက္မွဳဇုန္ (၂) စီမံခန္႔ခြဲမွဳေကာ္မတီသို႔

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္  စက္မွဳဇုန္ (၂)၊ ၿမကန္လမ္း၌ ‘ျမကန္‘ ဟုေခၚေသာ မီးသတ္ ေရကန္ၾကီးတစ္ခုရွိပါသည္။ မီးသတ္ေရကန္ဆိုသည္မွာ စက္မွဳဇုန္ စတင္ တည္ေဆာက္စဥ္ ကတည္းက လိုအပ္ခ်က္အရ ပါဝင္ျပီးသား၊ မရွိမျဖစ္ရွိရမည့္ အရာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ စက္မွဳဇုန္ စီမံ ခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ၏ လ်စ္လ်ဴရွဳမွဳေၾကာင့္ အဆိုပါေရကန္ၾကီးမွာ ဒိုက္မ်ား၊ အမွိဳက္မ်ားျဖင့္ ေကာလုနီးနီး အေျခအေန ျဖစ္ေနပါသည္။

၂၀၀၀ခုနွစ္ကတည္းကဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ ျမကန္မီးသတ္ကန္သာယာေရးေကာ္မတီ ရွိေနေၾကာင္းကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ နွစ္လယ္ခန္႔တြင္ ‘မီးသတ္ကန္‘ ဟူေသာ ဆိုင္းဘုတ္ကို လာေရာက္တပ္ဆင္ထားမွသာ သိၾကရ ပါသည္။ ယခု ၂၀၁၄၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလဆန္းခန္႔တြင္ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ကန္၏ ေျခာက္ပံုတစ္ပံုခန္႔သာ ဒိုက္မ်ားဆယ္ယူျပီး၊ ကြန္ကရစ္ မီးသတ္ေရငုတ္တစ္ခုသာ လာေရာက္စိုက္ထူထားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။
ယင္းကန္ၾကီးအား ယခင္က ဇုန္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီမွ ပန္းျခံအျဖစ္သို႕ ေျပာင္းလဲ ျပဳလုပ္မည္ ဟူေသာသတင္းမ်ားထြက္ေပၚလာခဲ့ဖူးျပီးေနာက္တြင္ ေရကန္ၾကီးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္မွဳမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရွဳခဲ့ပါသည္။ သာဓကအားျဖင့္ သံလြင္လမ္းမေဘး၊ ေအာင္မဂၤလာလမ္းႏွင့္  ေခ်ာင္းသာလမ္းတို႔ဆံုရာ၌ ႀတိဂံပံုေျမကြက္အား ဇုန္ေကာ္မတီမွ ပန္းျခံလုပ္မည္ဟု ဆိုျပီးေနာက္တြင္ သံုးထပ္တိုက္တစ္လံုး ေပၚေပါက္လာဖူးပါသည္။ စက္မွဳဇုန္တစ္ခု၏ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ခ်က္အရ အေရးေပၚ မီးသတ္ကန္သာ ျဖစ္သင့္ပါသည္။
လြန္ခဲ့ေသာကာလမ်ားတြင္ ကန္အတြင္းရွိ ဒိုက္မ်ား၊ အမိွဳက္မ်ားကို ေရကန္ေရွ႕ရွိ စက္ရုံတရုံမွ ကိုယ္ထူ ကိုယ္ထအစီအစဥ္ျဖင့္ ပုံမွန္ဆယ္ယူ ရွင္းလင္းခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါ စက္ရံုမွ အေၾကာင္းမညီညြတ္၍ ဆယ္ယူနိုင္ျခင္း မရွိေတာ့သည့္အခ်ိန္၌ ေရကန္ၾကီးမွာ ပံုပါအတိုင္း ေကာလုနီးပါး ၿဖစ္ေနပါသည္။ အကယ္၍ ေရကန္ၾကီး ေကာသြားပါက ပန္းျခံ (သို႔မဟုတ္) စက္ရံုၾကီးမ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည့္အျပင္၊ မီးေဘး အႏၱရာယ္ျဖစ္ပြားပါကလည္း အေရးေပၚ ေရလိုအပ္ခ်က္အတြက္ မီးသတ္ေရကန္ ေပ်ာက္ပ်က္ သြားမည္ကို စိုးရိမ္ရပါသည္။

ယခုအခါ (၈.၂.၂၀၁၄)ရက္ေန႔၊ ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ ေျမအလွဴခံေသာ ေၾကာ္ျငာတစ္ခုေၾကာင့္ စက္မွဳ ဇုန္ (၂)အတြင္းရွိ လုပ္သားျပည္သူမ်ားမွာ မ်ားစြာ စိုးရိမ္ ပူပန္လ်က္ ရွိေနၾကပါသည္။ သို႔ပါေသာေၾကာင့္ မီးသတ္ကန္ၾကီး၊ မပ်က္စီး၊ မေပ်ာက္ဆံုးေစရန္ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ သိရွိျပီး အေရးတယူ ေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္ပါရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

မီးေဘးအႏၱရာယ္စိုးရိမ္သူတစ္ဦး