စမတ္ရုိင္ဖယ္မ်ားကို အသုံးျပဳရန္ အေမရိကန္စစ္တပ္ စမ္းသပ္ေန

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/12/2014 08:37:00 PM


12-2-2014

အေမရိကန္စစ္တပ္က စမတ္ရိုင္ဖယ္ ထုတ္လုပ္သည့္ Tracking Point ကုမၸဏီမွ နည္းပညာျမင့္ ရုိင္ဖယ္ ေျခာက္လက္ကို ဝယ္ယူခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာ သြားခဲ့သည္။ မိမိတို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ပစ္မွတ္၏ အေရးပါမႈကို စတင္ရွာေဖြလိုျခင္းႏွင့္ နည္းပညာမ်ားအသုံးျပဳရန္ ရည္မွန္းထားျခင္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္တပ္၏ ပရုိဂရမ္ အမႈေဆာင္ အရာရွိ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ Alton Stewart ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Tracking Point ၏ နည္းပညာျမင့္ ရုိင္ဖယ္မ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က မိတ္ဆက္ ျပသခဲ့ၿပီး ၎တြင္ built-in ကြန္ ပ်ဴတာမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ရုိင္ဖယ္အသုံးျပဳသူ အေနျဖင့္ ကိုက္ ၂,၅၀၀ အကြာမွ ပစ္မွတ္မ်ားကို ပစ္ခတ္ ႏိုင္စြမ္းရွိကာ ထိုအကြာအေဝးသည္ ေဘာလုံးကြင္း ၁၂ ကြင္းစာခန္႔ရွိသည္။ စမတ္ရိုင္ဖယ္တြင္ ေမာင္းဆြဲရာ၌ လမ္းညႊန္မႈေပးျခင္းႏွင့္ ေျခရာခံ မွန္ေျပာင္းတို႔ ကဲ့သို႔ နည္းပညာမ်ား ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ေရြ႔လ်ားေနေသာ ပစ္မွတ္မ်ားကို ေျခရာခံကာ ပစ္ခတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

စမတ္ရိုင္ဖယ္ အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ပစ္မွတ္ကို tag လုပ္ၿပီး ေမာင္းဆြဲလိုက္လွ်င္ ပစ္မွတ္အကြာ အေဝး၊ ေလဖိအားႏွင့္ ေလတိုက္အား စသည္တို႔ကို တြက္ခ်က္ေပးကာ ပစ္ခတ္ရမည့္ အခ်ိန္ကို စမတ္ရိုင္ဖယ္က ဆုံးျဖတ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Ref: CNET
Myanma Spectrum