ျမစ္၊ ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္း စည္းကမ္းမဲ့ သဲစုပ္ယူ တူးေဖာ္ျခင္းမ်ား အေရးယူမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/12/2014 09:23:00 PM
မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ျမစ္၊ ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္း သဲစုပ္ျခင္း၊ သဲတူးေဖာ္ျခင္း၊ သဲက်ဳံးျခင္းႏွင့္ ျမစ္ေက်ာက္ထုတ္ျခင္း ဆိုင္ရာ စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာျခင္းမရွိပါက ဥပေဒအရ အေရးယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ေရအရင္းျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန အႀကီးတန္း အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

"အဲဒီ စည္းကမ္းခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီး သဲထုတ္ယူတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို သိရွိေၾကာင္း ဝန္ခံကတိ လက္မွတ္ေရးထိုး ခိုင္းထားတယ္။ မလိုက္နာတဲ့ သူေတြကို အေရးယူတာေတြ ရွိပါတယ္။ လိုက္နာဖို႔လည္း လိုပါတယ္" ဟု ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရအရင္းျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူ မ်ားသည္ ဇန္နဝါရီလ ပထမအတြင္းက ဒု႒ဝတီျမစ္ အတြင္း သဲစုပ္ယူမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒႏွင့္ မညီဟု ဆိုကာ လာေရာက္စစ္ေဆး ခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ ဒု႒ဝတီျမစ္အတြင္း သဲစုပ္ယူ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမစ္၊ ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္း သတ္မွတ္ထားေသာ ေရလမ္းထိန္းလုပ္ငန္း အတြက္ ျပဳစု ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ေသာင္မ်ားမွလည္းေကာင္း၊ ျမစ္၊ ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္း တားျမစ္ထားသည့္ ေနရာမွ လည္းေကာင္း၊ ေရလမ္းေၾကာင္း အတြင္းမွလည္းေကာင္း သဲစုပ္ျခင္း၊ သဲက်ဳံးျခင္း၊ သဲတူးျခင္း၊ ျမစ္ေက်ာက္ထုတ္ျခင္း မျပဳရဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ျမစ္ေခ်ာင္းနယ္၊ ကမ္းပါးနယ္၊ ကမ္းနားနယ္ တို႔တြင္ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရဘဲ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အလို႔ငွာ သဲစုပ္ျခင္း၊ သဲတူးျခင္းျခင္း၊ သဲက်ဳံးျခင္း၊ ျမစ္ေက်ာက္ ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း မလုပ္ရဟူ၍ လည္းေကာင္း ယင္းဦးစီးဌာန ထုတ္ျပန္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ယင္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ပ်က္ကြက္သူကို ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၇ အရ အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္း ခံရမည္ျဖစ္ကာ တရားမဝင္ သဲထုတ္လုပ္သည္ဟု စီရင္ခံရပါက ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ျဖစ္ေစ၊ ၃ ေသာင္းထက္ မပိုေသာ ေငြဒဏ္ကိုျဖစ္ေစ ေထာင္ဒဏ္ေငြဒဏ္ ႏွစ္ရပ္လုံးကိုျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ စီရင္ႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းဦးစီးဌာနထံမွ သိရွိရသည္။

ဒု႒ဝတီျမစ္ အတြင္းတြင္ ဇန္နဝါရီလ ပထမပတ္က တရားမဝင္ သဲခိုးယူ ထုတ္လုပ္သူ သံုးဦးကို ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္အညီ အမႈဖြင့္ အေရးယူခဲ့ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန အႀကီးတန္း အရာရွိ တစ္ဦးထံမွ သိရသည္။

ျမစ္၊ ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္း စည္းကမ္းမဲ့ သဲစုပ္ယူျခင္း၊ သဲတူးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျမစ္ကမ္းပါးမ်ား ၿပဳိက်ျခင္း၊ ျမစ္ေၾကာင္းတိမ္လာျခင္း၊ ျမစ္ေၾကာင္း ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ျမစ္ေရ အေရာင္ ေျပာင္းလဲျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေၾကာင္း ျမစ္၊ ေခ်ာင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္ အရ သိရသည္။
The Voice Weekly