ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္တြင္ လူမ်ဳိးႏွင့္ ဘာသာအမည္ ထည့္သြင္းေတာ့မည္ မဟုတ္ဟု ဦးခင္ရီဆို

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/12/2014 05:35:00 PM
ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁

လူမ်ဳိး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူၿပီး ေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္မ်ားတြင္ လူမ်ဳိးႏွင့္ဘာသာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီက ေျပာၾကားသည္။

သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယင္းစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ဆိုေသာ္လည္း အခ်ိန္ကာလ အတိအက်ကို ေျပာဆိုျခင္း မရွိေပ။

ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္တြင္ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာအမည္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ ကိုင္ေဆာင္သူ၏ လူမ်ဳိးႏွင့္ ဘာသာကို မွတ္တမ္းအေနႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနက သိမ္းဆည္းထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးခင္ရီက ဆိုသည္။
“ႏိုင္ငံတကာမွာလည္း မွတ္ပုံတင္မွာ လူမ်ဳိးဆိုတာ မထည့္ဘူး။ ဘာသာ ဆိုတာလည္း မထည့္ၾကဘူး။ ေနာင္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာလည္း လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ မထည့္ေတာ့ဘူးလို႔ ယာယီ ဆုံးျဖတ္ထားတယ္” ဟု ၎ကေျပာဆိုသည္။

ႏိုင္ငံတကာတြင္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာ၌ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာစာရင္းမ်ားကို ေကာက္ယူျခင္း မရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ရွိေနသျဖင့္ ယင္းျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ လာမည့္ ျပည္လုံးကြၽတ္ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာစာရင္းမ်ားကို ထည့္သြင္း ေကာက္ယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးခင္ရီက ထပ္မံေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္တြင္ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ ထည့္သြင္းေနသည့္ ကိစၥကို တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ သေဘာဆႏၵအရသာ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ အမ်ဳိးသား ၾကန္အင္ လကၡဏာကို မေဖ်ာက္ဖ်က္ သင့္ေၾကာင္း မြန္ေဒလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ ဥကၠ႒ ဦးႏိုင္ေငြသိန္းက ဆိုသည္။
“ဘယ္သူမွ နစ္နာမႈ မရွိေအာင္ လုပ္ဖို႔လိုတယ္။ မဟာဝါဒီ မဆန္ဖို႔လိုတယ္။ ဒီအခ်က္က သိပ္အေရးႀကီးတယ္” ဟု ၎ကမွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္တြင္ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ အမည္မ်ားကို ေဖာ္ျပခ်က္ မထည့္ေတာ့ဟု ဆိုသည့္ကိစၥသည္ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနသျဖင့္ ျပည္သူလူထုက ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အဆုံးအျဖတ္ ရယူၿပီးမွာ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးခက္ထိန္နန္က အႀကံျပဳသည္။

ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရး ပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္ကမူ “သတၱိရွိရင္ ႏိုင္ငံကိုပါ ျဖဳတ္လိုက္ရင္ မေကာင္းဘူးလား ေမးခ်င္တယ္” ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ၁၃၅ မ်ဳိး ရွိေၾကာင္း လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

The Voice Weekly