အင္းေတာ္ႀကီးေဒသ၊ နန္႕မြန္းေက်းရြာမွ လမ္းေဘးဓာတ္ဆီဆိုင္အား အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားအားလာဒ္ထိုးၿပီး ေရြ႕ေျပာင္းခိုင္းအႏိုင္က်င့္မတရားမႈ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/12/2014 12:39:00 PM
၀န္ထမ္းဆိုတာျပည္သူေကၽြးတဲ့ထမင္းစားၿပီးျပည္သူကိုယ္စားျပည္သူလူထုရဲ့အက်ိဳးစီးပြားကိုေရွးရႈေဆာင္ရြက္ရသူမ်ားဟုျမင္မိပါသည္။ယခင္ကအရိုးစြဲခဲ့ၾကေသာအက်င့္ဆိုးမ်ားကယေန႕တိုင္မေပ်ာက္ႏိုင္ေသးပါ။၀န္ထမ္းမ်ားသည္ျပည္သူမ်ားအား၀န္ေဆာင္မႈေကာင္းမ်ား၊လမ္းျပမႈမ်ားမေပးေတာ့ပဲမဟိန္းေဟာက္ရံုတမယ္၊ေပးတဲ့လစာကမေလာက္ဟုဆိုကာ၊မ်က္ႏွာ(၈)ေခါက္ခ်ိဳးနွင့္ကိုယ္နဲ႕မဆိုင္သလို၊မသိနားမလည္သလိုႏွင့္ျပည္သူဆင္းရဲသားမ်ားလာလ်င္ေရွာင္ဖယ္ဖယ္လုပ္ေလ့ရိွသည္ဆိုသည္မွာႀကံဳဖူးသူမ်ားသိမည္။အထက္ကိုတင္ထားတင္၊ဘယ္ေန႕
ရမယ္၊ဟိုကမက်ေသးလို႕၊ဟိုဟာလိုတယ္၊ဒီဟာလိုတယ္ဟုအေၾကာင္းအမ်ိဳးမိ်ဳးျပကာ ဥပေဒမ်ား၊နည္းနာနိသရ
မ်ားႏွင့္မေျပာခ်င္ေျပာခ်င္ေျပာေလ့ရိွပါသည္။လာဒ္မ်ားထိုးလိုက္လို႕ကေတာ့ေစာေစာကေျပာသမွ်ဘယ္ေရာက္သြားသည္မသိနည္းမရိွ၊လမ္းမရိွ၊ဥပေဒမ်ားလည္းေပ်ာက္သြားသည္။ခ်က္ခ်င္းေန႕ခ်င္းရသည္။လာဒ္ေတာ့လိုပါသည္။ဒါေၾကာင့္လာဒ္ေပးရင္ ရန္မလိုဆိုတာေသခ်ာသည္။သာဓကျပရမည္ဆိုလွ်င္-အင္းေတာ္ႀကီးေဒသ၊
နန္႕မြန္းေက်းရြာတြင္ျဖစ္သည္။ေဒၚေအးေအးမြန္ေခၚ(ခ)ေဒၚအားလီႏွင့္ဦးေအးေမာင္တို႕သည္ နန္႕မြန္းေက်းရြာ
ဥကၠဌဦးသန္းလြင္ထံတြင္ခြင့္ေတာင္းၿပီး  ၂၀၀၇ခုႏွစ္မွစ၍ ဟိုပင္၊လံုးတံု၊ေညာင္ပင္မြန္းရြာထြက္ ျပည္ေထာင္စု
လမ္းမႀကီးေဘးတြင္ စက္သံုးဆီဆိုင္ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ပါသည္။၄င္းတို႕ႏွင့္အၿပိဳင္လမ္းမႀကီးေဘးတြင္က်န္(၅)
ဆိုင္မွာလည္းဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်လ်က္ရိွသည္။ဦးေအးေမာင္သည္၂၀၁၂ခုႏွစ္မတ္လေလာက္မွစ၍  ေဒၚေအးေအးမြန္(ခ)ေဒၚအားလီႏွင့္စီးပြားေရးအၿပိဳင္ျဖစ္၍၄င္းစီးပြားေရးက်ဆံုးေစရန္လည္းနည္းအမ်ိဳးမိ်ဳးႀကံစည္လ်က္ရိွသည္။ဦးေအးေမာင္သည္ေဒၚေအးေအးမြန္(ခ)ေဒၚအားလီဆိုင္မလွမ္းမကမ္းရိွလယ္ေျမၿခံအား၀ယ္ယူခဲ့ၿပီး လမ္းမႀကီး၏ေခ်ာင္းေနာက္တြင္အုတ္အိမ္ႏွစ္ထပ္အားႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ားအားလာဒ္ထိုး၍ကလိမ္
ကက်စ္ျဖင့္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ပါသည္။၄င္းၿခံႏွင့္ဓာတ္ဆီဆိုင္တည္ရိွရာျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီးႏွင့္ၾကားတြင္ ေခ်ာင္းမွာလည္းတသြင္သြင္စီးဆင္းလ်က္ရိွသည္။ဦးေအးေမာင္သည္ေဒၚေအးေအးမြန္(ခ)ေဒၚအားလီ၏ဆိုင္အားဖ်က္သိမ္းေစရန္အမ်ိဳးမိ်ဳးျပသနာရွာရာတြင္ကိုယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္မႈမ်ားပါပါရိွလာခဲ့သည္။ရက္ကြက္ေက်းရြာအဆင့္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ရိွအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ေျဖရွင္းရင္ဆိုင္ရာတြင္စည္ပင္ပိုင္နယ္ေျမတြင္အမ်ားနည္းတူ စီးပြားရွာရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ဘယ္လိုမွေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရိွဘဲႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ေျဖရွင္းရာတြင္၄င္း၏
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာမွားယြင္းေန၍အရွက္ရေစခဲ့သည္။ထိုအခါဦးေအးေမာင္သည္မိုးၫွင္းၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး(ယခင္)ဦးစိုင္းဆန္၀င္း(ပ/၃၀၅၀)ႏွင့္နည္းအမိ်ဳးမ်ိဳးႏွင့္လာဒ္ထိုးပူးေပါင္းကာ၊ေဒၚေအးေအးမြန္(ခ)ေဒၚအားလီဓာတ္ဆီဆိုင္တည္ရိွရာေနရာသည္ ၄င္းပိုင္ဆိုင္သည့္ေနရာျဖစ္သည္၊၄င္း၏ေျမေနရာအားက်ဴးေက်ာ္ထားသည္
ဟူေသာေျမပံု(၁၀၅)အေထာက္အထားရရိွေရးအားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးမိုးၫွင္းၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးတြင္အမႈဖြင့္တရားစြဲဆိုခဲ့ပါသည္။မိုးၫွင္းၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးေဒၚခင္ေဆြဦးမွလည္းေျမပံု(၁၀၅)အေထာက္အထားတစ္ခုတည္း ျဖင့္တဖက္သက္ဦးေအးေမာင္အမႈအႏိုင္ရရိွေရးအားေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး ေဒၚေအးေအးမြန္(ခ)ေဒၚအားလီအား ခရိုင္ရံုးသို႕အမႈဆက္လက္ပို႕ေဆာင္ေစခဲ့ပါသည္။ခရိုင္ရံုးမွလည္း(၅)လအတြင္းဆိုင္အားဖ်က္သိမ္းပိတ္သိမ္းေပးရန္ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး အမႈအား(၆-၂-၂၀၁၄)ရက္ေန႕တြင္ရက္ခ်ိန္းေပးခဲ့သည္။ေဒၚခင္ေဆြဦးဟူေသာတရားသူႀကီးသည္
တရားသူႀကီး၏ဂုွဏ္ပုဒ္ႏွင့္မညီဦးေအးေမာင္၏ေပးစာကမ္းစာမ်ားအားစားသံုးၿပီးေဒၚေအးေအးမြန္(ခ)ေဒၚအာလီအားညည္းကိုမေပးခ်င္မကမ္းခ်င္လို႕ခရိုင္ရံုးပို႕တာဟု(၆-၈-၂၀၁၃)ရက္ေန႕ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ထိုအေၾကာင္းအ
ရာမ်ားအားလံုးကို ၿမိဳ႕နယ္ရိွေရွ႕ေနမ်ားမွ မည္သူမွားသည္မည္သူမွန္သည္ကိုသိလ်က္ရိွပါသည္။ေျမပံု(၁၀၅)
သည္လည္းေျမပံု(၁၀၃)မတင္ျပႏိုင္ဘဲျပဳစုပူးေပါင္းႀကံစည္ထားပါသည္။ထိုသို႕ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ဦးစိုင္းဆန္၀င္း
(ပ/၃၀၅၀)၊ယခင္မိုးၫွင္းၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ဦးဘရန္ေအာင္၊မိုးၫွင္းၿမိဳ႕နယ္ေျမတိုင္းဦးစီးမွဴးႏွင့္ဦးေအာင္မ်ိဳးၫႊန္႕ႏွင့္ေျမတိုင္း(၄)
နန္႕မြန္းေက်းရြာအုပ္စုတာ၀န္ခံတိုပူးေပါင္းႀကံစည္ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ထိုသို႕ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္
ေဒၚေအးေအးမြန္ေခၚ(ခ)ေဒၚအားလီမွာအလုပ္ပ်က္အကိုင္ပ်က္ႏွင့္စီးပြားေရးအခက္ႀကံဳလ်က္ရိွပါသည္။
မသိနားမလည္ေသာျပည္သူမ်ားအားတရားဥပေဒမ်ားအားခုတံုးလုပ္ ၍မိမိအက်ိဳးစီးပြားတစ္ခုတည္းႏွင့္လာဒ္
လာဘတစ္ခုတည္းကိုသာအဓိကထားလုပ္ေဆာင္ေနေသာ၊ေျမတိုင္း၊စည္ပင္၊တရားသူႀကီး၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏လုပ္ရပ္မ်ားအားအမ်ားျပည္သူမ်ားသိရိွေစခ်င္ပါသည္။မတရားနည္းျဖင့္ေငြခင္း၍ဥပေဒခုတံုးလုပ္ကာအႏိုင္
က်င့္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကိုဘယ္လိုမွမေက်နပ္ႏိုင္ပါ။ထို႕ေၾကာင့္ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားအားတရားဥပေဒမ်ားႏွင့္တကြနည္းလမ္းမွန္ကန္စြာစိစစ္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္သိရိွေစရန္ေရးသားရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ဓာတ္ဆီ(၇)ဆိုင္ေရာင္း
ခ်ရာတြင္ ေဒၚေအးေအးမြန္ေခၚ(ခ)ေဒၚအားလီ၏ဆိုင္သာလ်င္ဖယ္ရွားရမည္ဆိုလ်င္တရားမည္ေလာ။ယေန႕ေခတ္သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ားျဖင့္ႏိုင္ငံသစ္ဆီသို႕လွမ္းတက္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။သန္႕ရွင္းေသာအစိုးရ၊ေကာင္းမြန္ေသာအ
စိုးရျဖစ္ေရးအားေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ယခင္အက်င့္စရိုက္ေဟာင္းမ်ားအားျပင္းထန္စြာစံနမူနျပအေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွသာႏိုင္ငံအတြက္ေကာင္းမည္။ႏိုင္ငံတရားဥပေဒမ်ား၊နည္းလမ္းမ်ားအားအသံုးခ်၍ မိမိကိုယ္က်ိဳး
စီးပြားတစ္ခုတည္းကိုသာ ေရွးရႈေဆာင္ရြက္ေနေသာႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ားအားျပင္းထန္စြာအေရးယူေဆာင္ရြက္ေပး
ႏိုင္ရန္ေရးသားရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚေအးေအးမြန္ေခၚ(ခ)ေဒၚအားလီ၊၁/မညန(ႏိုင္)၀၈၀၆၅၇၊အင္းေတာ္ႀကီးေဒသ၊ နန္႕မြန္းေက်းရြာ၊ေက်ာက္ဆစ္ကုန္း၊ဖုန္း0947007165 ႏွင့္0947010694
ေဖာ္ျပပါပံုမ်ားသည္ ေဒၚအားလီဆိုင္ႏွင့္ဦးေအးေမာင္၏ ေနအိမ္ျဖစ္ၿပီး၄င္း၏အိမ္ေနရာသည္လယ္ေျမၿဖစ္ပါသည္။လယ္ေျမတြင္ယခုလိုအိမ္ေဆာက္လုပ္ရပါသလား။၄င္း၏အိမ္ႏွင့္ၿခံၾကားတြင္ေခ်ာင္းမွာလည္းစီးဆင္းေနပါသည္။ကူညီတင္ျပေပးေစခ်င္ပါသည္။

Myanmar CNN မွ တင္ဆက္သည္။