တ႐ုတ္သမၼတေဟာင္း က်န္ဇီမင္းကို ဖမ္းဆီးေပးရန္ အင္တာပိုကို စပိန္တရားသူႀကီး ေတာင္းဆို

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/12/2014 11:28:00 PM


မက္ဒရစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁

တ႐ုတ္သမၼတေဟာင္း က်န္ဇီမင္းကို တိဘတ္ေဒသ၌ လူမ်ဳိးတုံး သတ္ျဖတ္မႈ က်ဳးလြန္ခဲ့သည္ဟု စပိန္တရား႐ုံးက စြပ္စြဲလိုက္ၿပီး သမၼတေဟာင္းကို ဖမ္းဆီးေပးရန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ အင္တာပိုကို စပိန္တရား႐ုံးခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး မာရီႏိုက ေတာင္းဆိုလိုက္ေၾကာင္း Reuters သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တိဗက္ လူ႔အခြင့္အေရး အုပ္စုတစ္ခုက စပိန္တရား႐ုံး၌ တရားစြဲဆိုထားျခင္းေၾကာင့္ တ႐ုတ္သမၼတေဟာင္း က်န္ဇီမင္း၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း လီပန္းႏွင့္ အျခားေသာ တ႐ုတ္အရာရွိ သုံးဦးကို ေမးခြန္းေမးႏိုင္ရန္အတြက္ ဖမ္းဆီးေပးရန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို တရားသူႀကီး မာရီႏိုက ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း စပိန္အာဏာရ ျပည္သူ႔ပါတီက ကမာၻအႏွံ႔ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည့္ တရားသူႀကီးမ်ား၏ စြမ္းရည္ကို ကန္႔သတ္ႏိုင္ေရး ဥပေဒထုတ္ျပန္ရန္ အလ်င္အျမန္ ႀကဳိးပမ္းေနျခင္းေၾကာင့္ တ႐ုတ္သမၼတေဟာင္း အမႈမွာ တိုးတက္မႈ ရရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။

လူသားမ်ဳိးႏြယ္အေပၚ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္လွ်င္ နယ္နိမိတ္မ်ားကို ေက်ာ္လႊားၿပီး တရားစြဲဆိုႏိုင္သည္ဟု ကမာၻအႏွံ႔ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္မူတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းမူကို အသုံးျပဳၿပီး ခ်ီလီ အာဏာရွင္ေဟာင္း ၾသဂတ္စတိုပီႏိုေခ်ကို ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ လန္ဒန္ၿမဳိ႕၌ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ က်န္းမာေရး အေျခအေနေၾကာင့္ ပီႏိုေခ်ကို ခ်ီလီႏိုင္ငံသို႔ ျပန္သြားခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

တိဗက္ျပည္သူမ်ားအေပၚ အလြဲသုံးစားမႈ၊ ႏွိပ္စက္မႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ားအေပၚ တ႐ုတ္သမၼတ က်န္ဇီမင္းက ႀကီးၾကပ္ တာဝန္ယူခဲ့ရေၾကာင္း စပိန္တရားသူႀကီး မာရီႏို၏ အမိန္႔တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက လြန္စြာမေက်မနပ္ ျဖစ္ရေၾကာင္း၊ အဆိုပါအေရးမွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးကို ထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက စပိန္ႏိုင္ငံကို ေျပာၾကားလိုက္သည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ စပိန္ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း တိုးပြားလာခဲ့ေသာ္လည္း စပိန္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးမွာ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရျခင္းေၾကာင့္ လက္ရွိတြင္ စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈ တုံ႔ဆိုင္းလ်က္ ရွိသည္။

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက တိဗက္ေဒသကို ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ သိမ္းပိုက္လိုက္ၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွာ ဆင္းရဲမႈ၊ ကုပ္ေသြးစုပ္မႈ၊ စီးပြားေရး က်ပ္တည္းမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ဟိမဝႏၲာေဒသကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လြတ္ေျမာက္ေစလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု တ႐ုတ္တို႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ေသာ သိမ္းပိုက္မႈကို တိဗက္လူမ်ဳိးမ်ားက လက္ခံျခင္းမရွိဘဲ အခ်ဳိ႕ေသာ တိဗက္မ်ားက တ႐ုတ္သိမ္းပိုက္မႈကို လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္လ်က္ ရွိသည္။

တိဗက္ေထာက္ပံ့ေရး အုပ္စုႏွစ္ခုႏွင့္ စပိန္ႏိုင္ငံသား ခံယူထားသည့္ တိဗက္ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး တက္ဘန္ဝန္ခ်န္က တ႐ုတ္သမၼတေဟာင္း က်န္ဇီမင္းႏွင့္ အျခားေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး စပိန္တရား႐ုံးတြင္ တရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

စပိန္တရား႐ုံးမ်ားမွာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွ လူပုဂၢဳိလ္မ်ားကို တရားစြဲဆိုျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ေမးခြန္းထုတ္ျခင္းတို႔ မၾကာခဏ ျပဳလုပ္ေနၿပီး တ႐ုတ္သမၼတေဟာင္း အေရးမွာ ေနာက္ဆုံး ေပၚထြက္လာသည့္ အမႈျဖစ္သည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ ၁၉၀ မွ တရား႐ုံးမ်ား၏ အမိန္႔ကို အေျခခံၿပီး အနီေရာင္ သတိေပးခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ေလ့ရွိကာ ယင္းသတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ပါက အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ရဲမ်ားက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခံထားရသူကို ဖမ္းဆီးႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။

The Voice Weekly