ဂႏၵီ၏ ကမၻာေက်ာ္ ဆုိရိုးစကားအခ်ိဳ ႔

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/22/2014 09:01:00 AMမဟတၱမ ဂႏၵီေန႔ လို႔ အိႏၵိယႏိုင္ငံသား တို႔ သတ္မွတ္ထားၾကပါတယ္။ ယင္းေန႔ဟာ အိႏၵိယလြတ္လပ္ေရး ဖခင္ (ကမၻာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး) ျဖစ္တဲ့ ဂႏၵီရဲ ႔ေမြးဖြားရက္ လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဂႏၵီရဲ ႔ကမၻာေက်ာ္ ဆုိရိုးစကား အခ်ိဳ ႔ကေတာ့ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။

၁။ မနက္ဖန္ေသရမယ္လုိ႔ မွတ္ယူျပီး အသက္ရွင္ပါ။ တစ္သက္လံုး အသက္ရွင္ရမယ္လို႔ မွတ္ယူျပီး ေလ့လာသင္ၾကားပါ။

၂။ ရန္ကိုရန္ခ်င္း တုံ႔ျပန္ေနရင္ ကမၻာၾကီးတစ္ခုလံုး ပ်က္ဆီးသြားပါလိမ့္မယ္။

၃။ လူဆုိတာ သူေတြးသလို ျဖစ္လာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

၄။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ဘယ္ေလာက္ထိ ၾကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္တယ္ဆုိတာ သူတို႔ တိရစၦာန္ ေတြကို ဘယ္လိုေကြ်းေမြးတယ္ဆုိတာကို ၾကည့္ျပီး ဆံုးျဖတ္ ႏိုင္ပါ တယ္။

၅။ ပထမဆံုး သင့္ကို လစ္လ်ဴရွဳမယ္။ ျပီးေတာ့ သင့္ကုိ ရယ္ေမာ ေလာင္ေျပာင္မယ္။ ျပီးေတာ့ သင့္ကို တိုက္ခိုက္မယ္။ ဒီေနရာမွာ အႏိုင္ရေနရသူဟာ သင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

1. Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.

2. An eye for an eye only ends up making the whole world blind.

3. A man is but the product of his thoughts what he thinks, he becomes.

4. The greatness of a nation can be judged by the way its animals are treated.

5. First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.

Credit To : Lsomaungmaung Maung