ယူကရိန္းႏိုင္ငံအေရွ႔ပိုင္း၌ တုိက္ပြဲငယ္တစ္ခုျဖစ္ပြား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/22/2014 09:06:00 PM


ကိယက္ဗ္၊ ဧၿပီ-၂၁

ယူကရိန္းႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္းေဒသ၌ဧၿပီ ၂၀ ရက္က တုိက္ပြဲငယ္တစ္ရပ္ျဖစ္
ပြားခဲ့ရာ လူေလးဦးေသဆံုးခဲ့ရၿပီး အီစတာပြဲေတာ္ကာလ ပဋိပကၡမ်ား
ရပ္ဆုိင္းေရးသေဘာတူညီခ်က္လည္း က်ဳိးေပါက္ခဲ့ရေၾကာင္း သတင္းမ်ား၌
ေဖာ္ျပထားသည္။

႐ုရွားလိုလားသူမ်ားထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ဆလာဗီယန္းျမိဳ႕ အနီးလမ္းပိတ္ဆို႔
ေရး ကင္းစခန္းတစ္ခုတြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္ ့တုိက္ပြဲငယ္အတြင္း ႐ုရွား
လိုလားသူခြဲထြက္ေရး၀ါဒီ သံုးဦးႏွင့္ တုိက္ခုိက္သူ တစ္ဦး စုစုေပါင္းေလးဦး
ေသဆံုးခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာ္သိုေဒါ့ ခရစ္ယာန္မ်ား၏အီစတာပြဲေတာ္ ကာလၿပီးဆံုးမည့္ ဧၿပီ ၂၁
ရက္ထိတုိင္ ယူကရိန္းအေရွ႕ပိုင္းမွ ခြဲထြက္ေရး၀ါဒီမ်ားအား ႏွိမ္ႏွင္းမည့္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ရပ္ဆုိင္းထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းယူကရိန္းၾကားျဖတ္
အစိုးရအဖြဲ႕က ကတိက၀တ္ျပဳထားၿပီး ျဖစ္သည္။

႐ုရွားလိုလားေသာ ခြဲထြက္ေရး၀ါဒီမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ကင္းစခန္း
တစ္ခုကို ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေလးစီးျဖင့္ေရာက္ရွိလာေသာ ေသနတ္သမား
၂၀ ေက်ာ္တို႔က ဧျပီ ၂၀ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္ခဲ့ၾက
ေၾကာင္း ႐ုရွားလိုလားသူမ်ားက ေအအက္ဖ္ပီ သတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကားခဲ့
ၾကသည္။

႐ုရွားလိုလားသူ ဆႏၵျပသမားမ်ားလက္နက္စြန္႔လႊတ္ေရးႏွင့္ သိမ္းပိုက္ထား
ေသာ အစိုးရအေဆာက္အအံုမ်ားမွ ထြက္ခြာေရးတို႔အတြက္ ကမ္းလွမ္းဆြဲ
ေဆာင္ေပးရန္ ရုရွားႏိုင္ငံကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ဖိအားေပးေန
ဆဲတြင္ ႐ုရွားလုိလားသူမ်ား တုိက္ခိုက္ခံခဲ့ရသည့္သတင္းေပၚထြက္လာ
ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အီစတာပြဲေတာ္ အႀကိဳကာလ ဧၿပီ၁၉ ရက္က ႐ုရွားေအာ္သိုေဒါ့ႏွင့္ ယူက
ရိန္းေအာ္သိုေဒါ့ ခရစ္ယာန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ယူကရိန္းျပႆ နာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျပန္အလွန္ေ၀ဖန္ေျပာၾကားခဲ့ရာ ႏွစ္စဥ္က်င္းပၿမဲ အီစတာ
ပြဲေတာ္မွာႏုိင္ငံေရးအရိပ္ထုိးမႈခံခဲ့ရသည္။

စံေတာ္ခ်ိန္ ေန႔စဥ္သတင္းစာ