ကင္းဝန္မင္းႀကီး ႏွင့္အဖြဲ႕ အေနာက္ႏုိင္ငံကရတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အင္း၀ဆင္က်ံဳးခံတပ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/22/2014 12:23:00 PM


သရက္တန္း စုိးေရႊ

ျမန္မာျပည္ ေနရာ အႏွံ႕အျပား တြင္ သမိုင္း အေမြအႏွစ္ အေဆာက္အအုံ မ်ားစြာ ရိွသည္။ ထုိ အေမြအႏွစ္ မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခိုင္မာေသာ သမိုင္းကုိ ျပသေနသည္။ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ေႏွာင္း ကာကြယ္ေရး အဆင့္အတန္း ကုိ ၾကည့္မည္ ဆိုပါက ခံတပ္မ်ားကုိ ၾကည့္၍ သိရိွႏိုင္သည္။ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ကင္းဝန္မင္းႀကီး ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ ေလ့လာခ့ဲၿပီး ရရိွလာေသာ အေတြ႕အႀကဳံ မ်ားကုိ အေျခခံ၍ ခံတပ္မ်ားကုိ တည္ေဆာက္ ခ့ဲၾကသည္။

ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ မင္းလွခံတပ္၊ ေဂြးေခ်ာင္း ခံတပ္၊ ဆင္က်ဳံးခံတပ္၊ သေျပတန္း ခံတပ္၊ အေစခံ ခံတပ္တို႔ကုိ တည္ေဆာက္ ခ့ဲၾကသည္။ ထုိ ခံတပ္မ်ားမွာ အဂၤလန္ ကြၽန္းမ်ား အၾကားရိွ ပင္လယ္အထြက္ ေရလက္ၾကား တြင္ ေဆာက္လုပ္ ထားေသာ Portsmouth ၿမိဳ႕ရိွ ခံတပ္မ်ား တည္ေဆာက္ ပုံကုိ မွတ္သား၍ တည္ေဆာက္ ထားသည္။

ဆင္က်ဳံးခံတပ္ ကုိ ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၇၄ ခုႏွစ္တြင္ မူလ ဆင္က်ဳံး ေနရာ၌ တည္ေဆာက္ ေသာေၾကာင့္ ဆင္က်ဳံးခံတပ္ ဟု ေခၚတြင္ခ့ဲသည္။ ဆင္က်ဳံးခံတပ္ သည္ စတုရန္းပုံ ျဖစ္ၿပီး အုတ္တံတိုင္း သုံးထပ္ ပါရိွသည္။ အျပင္ဆုံး တံတိုင္းမွာ ၃၅၅ ေပ ပတ္လည္ ရိွၿပီး ၃၆ ေပ အရွည္ရိွေသာ ေထာင့္ေျပျဖင့္ တည္ေဆာက္ ထားသည္။ အလယ္ တံတိုင္းမွာ ၂၉၃ ေပ ပတ္လည္ ရိွသည္။ တံတိုင္း ႏွစ္ခုၾကားတြင္ ၃၁ ေပ က်ယ္ေသာ က်ဳံးရိွသည္။ အတြင္း တံတိုင္းမွာ ေပ ၂ဝဝ ပတ္လည္ ရိွၿပီး ခံတပ္ အေရွ႕ဘက္တြင္ က်ဳံးကူးတံတား တစ္စင္း ရိွသည္။

လက္ရိွ ကာလတြင္ အင္းဝသုိ႔ လာေရာက္ ေလ့လာေသာ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား သည္ အင္းဝ ဆင္က်ဳံးခံတပ္ သုိ႔ သြားေရာက္၍ စိတ္ဝင္တစား ေလ့လာလ်က္ ရိွေၾကာင္း သိရွိရသည္။
Myawady Daily