ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ႏ်ဴကလီးယား စမ္းသပ္မႈစခန္းတြင္ လႈပ္ရွားမႈ မ်ားျပားလာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/22/2014 06:45:00 PM


ဧၿပီ ၂၂။

ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ႏ်ဴကလီးယား စမ္းသပ္မႈစခန္းတြင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား မ်ားျပားလာေနေၾကာင္းကို ေဒသတြင္းသို႔
အေမရိကန္ သမၼတ ဘားရက္အိုဘားမား၏ ခရီးစဥ္ မတိုင္မီတြင္ ေတာင္ကိုရီးယားမွ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

“ လတ္တေလာကာလတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ပန္ဂီရီ ႏ်ဴကလီးယား စမ္းသပ္စခန္း၌ လႈပ္ရွားမႈမ်ား အမ်ားအျပားကို စစ္ဖက္ဆိုင္ရာမွ ေထာက္လွမ္းေတြ႕ရိွေနရသည္ဟု ” ေတာင္ကိုရီးယား ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာန၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား အေနျဖင့္ ရုတ္တရက္ ႏ်ဴကလီးယား စမ္းသပ္မႈကို ျပဳလုပ္ရန္ သို႕မဟုတ္ ျပဳလုပ္မည္ဟု ဟန္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အတိတ္ကာလအတြင္းတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားမွ ႏ်ဴကလီးယား စမ္းသပ္မႈကို သံုးႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရသည္။

ေနာက္ဆံုး စမ္းသပ္မႈမွာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ျဖစ္ၿပီး ၎စမ္းသပ္မႈေၾကာင့္ ကိုရီးယား ကၽြန္းဆြယ္အတြင္း ျပင္းထန္ေသာ တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မ်ားတြင္လည္း ႏ်ဴကလီးယား စမ္းသပ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၎စမ္းသပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကုလသမဂၢမွ ျပဳံးယမ္းအေပၚတြင္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႕မႈမ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုရီးယား ပူးေပါင္း စစ္ဆင္ေရး အႀကီးအကဲ ျဖစ္သူမွ အေျခအေနမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္အတြက္ အထူးတပ္ဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရိွသူမွ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ႏ်ဴကလီးယား ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အဆံုးသတ္ရန္ ျပဳလုပ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာလည္း ႏွစ္မ်ား ၾကာေအာင္ အခ်ိန္ဆြဲျခင္းကို ခံရလ်က္ ရိွသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ လေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားမွ ႏ်ဴကလီးယား စမ္းသပ္မႈ ပံုစံ အသစ္ကို ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၿခိမ္းေျခာက္ ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး မည္သည့္ အဓိပၸာယ္ျဖင့္ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းကိုမူ ရွင္းလင္းမႈ မရိွေခ်။ ၿပံဳးယမ္းမွ ႏ်ဴကလီးယား စမ္းသပ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၎အေနျဖင့္ ဒံုးက်ည္မ်ားတြင္ ႏ်ဴကလီးယား ထိပ္ဖူးမ်ားကို တပ္ဆင္ပစ္လႊတ္ႏိုင္ျခင္း မရိွေသးေၾကာင္းကို ယံုၾကည္ၾကသည္။

အေမရိကန္ သမၼတ ဘားရက္အိုဘားမားသည္ ဂ်ပန္သို႕ သံုးရက္ၾကာ ခရီးစဥ္ၿပီးေနာက္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယားသို႕ ေသာၾကာေန႕တြင္ လာေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။

Ref: BBC
The Myanma Age