အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ ဒုတိယမူၾကမ္း အတည္ျပဳ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/24/2014 02:00:00 PM


Author:
ေအာင္ခုိင္၊ ေအာင္သူရ
အစိုးရႏွင့္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားၾကား တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ဒုတိယမူ ၾကမ္းကို အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ၿပီး တတိ ယမူၾကမ္းၿပီးပါက အၿပီးသတ္ လက္မွတ္ေရးထုိးႏိုင္မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေမလ ၂၃ ရက္ကျပဳလုပ္ ေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္ မတီႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာညႇိ ႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕ (NCCT)တို႔ေဆြး ေႏြးပြဲအၿပီးတြင္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ဒုတိယမူၾကမ္း (Single Text Draft) ကို အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ၿပီး တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ပူးတြဲထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ႏွစ္ဖက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တတိယမူၾကမ္းသည္ ေနာက္ဆံုး မူၾကမ္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းေဆြးေႏြး ပြဲအၿပီးတြင္ေျပာၾကားသည္။

‘‘ဒီႏႈန္းနဲ႔ ဆိုရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တတိယမူၾကမ္းက ေနာက္ဆံုးပိတ္ဟာျဖစ္မွာပါ’’ဟု NCCT အဖြဲ႕ဝင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္ ဥကၠာကေျပာသည္။

 သံုးရက္ၾကာ ေဆြးေႏြးပြဲ အၿပီးတြင္ ႏွစ္ဖက္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက ပထမမူၾကမ္းပါအခန္း ၇ ခန္းမွ ထပ္မံေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းရ မည့္ အခ်က္မ်ားကို ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိကာ ဒုတိယမူၾကမ္းကို အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲကို လာမည့္ ဇြန္လ အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ထပ္မံျပဳလုပ္ မည္ဟုဆိုသည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲ မတိုင္မီ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ထိပ္သီးညီလာခံကို ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ အစိုးရႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူ ညီခ်က္ကိုလက္မွတ္ေရးထုိးႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။

‘‘အားလံုးလိုခ်င္တဲ့ႏိုင္ငံေရး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲက ဒီႏွစ္ကုန္ ေလာက္မွာျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီ အတြက္ကိုလည္း အားလံုးကႀကိဳး စားေနၾကတာ’’ဟု ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဗဟိုဌာနအႀကီးတန္း အႀကံေပးဦးလွေမာင္ေရႊကဆိုသည္။

 ယခု ဒုတိယမူၾကမ္းအၿပီး ေဆြးေႏြးရန္က်န္ရွိသည့္အခ်က္ မ်ားကို ႏွစ္ဖက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား က သက္ဆုိင္ရာသို႔ျပန္လည္တင္ ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ ယခုေဆြး ေႏြးပြဲအတြင္း အႀကိတ္အနယ္ညႇိ ႏိႈင္းေနရေသာ ဒို႔တာဝန္အေရး သံုးပါးအဓိပၸာယ္ရွင္းလင္းခ်က္ကို တပ္မေတာ္မွ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕ မ်ားသို႔ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး တိုင္းရင္း သားမ်ားဘက္ကလည္း ၎တို႔ ဖြင့္ဆုိထားေသာဒို႔တာဝန္အေရး သံုးပါးအဓိပၸာယ္ရွင္းလင္းခ်က္ကို ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာကမူ တပ္မေတာ္ဘက္မွ ေပးအပ္ေသာအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မွာ ျပည့္ စံုလံုေလာက္မႈ မရွိေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး အေသးစိတ္ ေျပာ ဆိုျခင္းမရွိေပ။

သို႔ေသာ္ NCCT မွအတိုင္ ပင္ခံေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္း ဆာေခါင္းက တပ္မေတာ္ပါဝင္မႈ မွာ တိုးတက္မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး တတိယ မူၾကမ္းအၿပီးတြင္ အၿပီးသတ္ လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္းေျပာသည္။

7day daily