တပ္မေတာ္၏ ဒို႔တာ၀န္ အေရးသံုးပါး အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ ေက်နပ္ေလာက္ဖြယ္ မရိွဟု NCCT ေျပာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/24/2014 03:00:00 PMတပ္မေတာ္၏ ဒို႔တာ၀န္ အေရးသံုးပါး အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္သည္ တစ္တိုင္းျပည္လံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ညိႇႏိႈင္းေရး ေကာ္မတီ (NCCT) အေနျဖင့္ ေက်နပ္ ေလာက္ဖြယ္ မရွိေၾကာင္း NCCT ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက The Messenger သတင္းစာသို႔ ေျပာသည္။

တစ္တိုင္းျပည္လံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္တြင္ တပ္မေတာ္မွ ဒို႔တာ၀န္ အေရးသံုးပါးထည့္သြင္းမႈအား NCCT က ေျဖရွင္းခ်က္ ေတာင္းခံခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ ကစာရြက္စာတမ္းႏွင့္တကြ ယမန္ေန႔က အစည္းအေ၀းတြင္ ရွင္းလင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဓိပၸာယ္ ရွင္းလင္းခ်က္ ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုေပးတာ ဒို႔တာ၀န္အေရးသံုးပါး မကဘူး။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ(၆) မွာ ပါတဲ့ အေျခခံမူ ေျခာက္ခ်က ္စလံုးရဲ႕ ရွင္းလင္းခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဖတ္ရတယ္။ ဒို႔တာ၀န္ အေရးသံုးပါး ဖြင့္ဆိုခ်က္ ေနရာကေတာ့ ကၽြန ေတာ္တို႔ လိုခ်င္တဲ့ ပံုစံနဲ႔ အံ၀င္ဂြင္က် မဟုတ္ဘူး ဟု ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာ က ဆက္ေျပာသည္။

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ (၆)တြင္ ပါ၀င္ေသာ အခ်က္ေျခာက္ခ်က္တြင္ ေနာက္ဆံုး အခ်က္ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အမ်ဳိးသား ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္က ပါ၀င္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရး ဆိုသည့္ အခ်က္ ကုိသာ အက်ယ္တ၀င့္ ရွင္းလင္းထားၿပီး က်န္အခ်က္မ်ားကို အက်ယ္တ၀င့္ဖြင့္ဆိုျခင္းမရိွဘဲ လိုတိုရွင္းသာ ဖြင့္ဆိုထားေၾကာင္း NCCT ထံမွ သိရသည္။ ဒို႔တာ၀န္ အေရးသံုးပါး ဖြင့္ဆိုခ်က္ ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္ ကလည္း သပ္သပ္ဖြင့္ဆို ထားတာလည္းရိွတယ္။ အဲဒါကိုေပးလိုက္ၿပီ ဟု ၎ က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာတြင္ ယမန္ေန႔ ကက်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အစိုးရႏွင့္ NCCT တို႔၏ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ဥပေဒပုဒ္မ (၆)(က) ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး (ခ) တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး၊ (ဂ) အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာ တည္ တံ့ခိုင္ၿမဲေရး၊ (ဃ) စစ္မွန္၍ စည္းကမ္း ျပည့္၀ေသာ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ စနစ္ ထြန္းကားေရး၊ (င) ႏိုင္ငံေတာ္၌ တရားမွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္း ႏွင့္ ညီမွ်ျခင္းတည္း ဟူေသာ ေလာကပါလတရားမ်ား ပိုမိုထြန္းကားေရးႏွင့္ (စ) ႏိုင္ငံေတာ္၏ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑ တြင္ တပ္မေတာ္ကပါ၀င္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရးတို႔ကို အစဥ္တစိုက္ဦးတည္သည္ စသည့္ အခ်က္မ်ားကို စာရြက္စာတမ္းႏွင့္ တကြ တင္ျပေဆြးေႏြး ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


The Messenger's Local News Detail
www.messengernewsjournal.com
messenger news journal