တ႐ုတ္သတၱဳတြင္းက သေဘာေကာင္းရန္ ႀကိဳးစားေသာ္လည္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/24/2014 07:16:00 AM

လက္ပံေတာင္းေဒသခံတစ္ဦးမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ခရီးစဥ္အတြင္း ငိုေၾကြးရင္ဖြင့္ေနစဥ္


Author:
ခင္ေမေဇာ္ (ဝါရွင္တန္ ဒီစီ)


ျမန္မာႏုိင္ငံ   ေျမာက္ပုိင္းက လက္ ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီသတၱဳတြင္းတြင္ နာမည္ဆိုးျပႆနာရွိေနသည္။

ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သူမ်ား က ေမလ ၁၈ ရက္တြင္ တ႐ုတ္ ကုမၸဏီ၀မ္ေပါင္အတြက္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနသူ သုံးဦးကို ျပန္ေပး ဆဲြလုိက္ျခင္းက ေလာဘႀကီး သည့္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီ၏ စီမံ ကိန္းအေပၚ ေဒသခံလူထု၏ မလို လားမႈကို ထပ္ေလာင္းျပသလုိက္ ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤကိစၥက တရား မွ်တမႈမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ယင္းျဖစ္ ရပ္က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈ ႀကီးႀကီးမားမား    လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္၍ မလြယ္ကူေၾကာင္း ျပသေနသည္။ အထူးသျဖင့္ လယ္သမားမ်ားကို ေနရာေရႊ႕ ေျပာင္းသည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူက တ႐ုတ္ ျဖစ္ေနသည့္အခါတြင္ ျဖစ္သည္။

ျပန္ေပးဆဲြသူမ်ားက သူတုိ႔၏ ဓားစာခံမ်ားကို လက္ဖ်ားႏွင့္ပင္မတုိ႔ဘဲ အျမန္ပင္ ျပန္လႊတ္ေပးလုိက္ၿပီး နာမည္ဆိုးႏွင့္ ေက်ာ္ၾကားေနသည့္ စီမံကိန္းကို ဖ်က္သိမ္းရန္ ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာက မီးေလာင္ၿပီး အသက္ရွဴက်ပ္ေစသည့္ ေဖာ့စ္ဖရပ္အျဖဴ ဓာတုပစၥည္းပါဗုံးကို အာဏာပိုင္မ်ားက အသုံးျပဳၿပီး ဆႏၵျပသူမ်ားကို လူစုခဲြခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လာ ေရာက္လည္ပတ္မည့္ေန႔မတုိင္မီ တစ္ရက္အလိုတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ လအနည္းငယ္အၾကာ တြင္ ယင္းစီမံခ်က္ကို လက္ခံ အတည္ျပဳသည့္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္ မတီတစ္ရပ္၌ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သျဖင့္ လူခ်စ္လူခင္ မ်ားလွေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ကိုယ္တုိင္ ေဒါသထြက္ေန ေသာ လူအုပ္ႀကီးႏွင့္ ယင္းေနရာ တြင္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။ ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္သူမ်ားက သဘာ၀၀န္း က်င္ပ်က္စီးမည့္ အႏၲရာယ္ကိုစိုး ရိမ္ေနၿပီး ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းရသူ မ်ားက နစ္နာေၾကးအျပည့္အ၀ ရရွိျခင္း မရွိဟု ဆုိသည္။ ေဒသခံ အခ်ဳိ႕က ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ျငင္းဆန္ ေနသျဖင့္ စီမံကိန္းကို ရပ္ဆုိင္း ထားဆဲ ျဖစ္သည္။ မိသားစုရာႏွင့္ ခ်ီ၍ သူတုိ႔၏ေနအိမ္မ်ားကို ဆုံး ႐ႈံးရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္း ေနရာတြင္ ရြာေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ရွိ ၿပီး လူဦးေရ ၂၆,၀၀၀ ရွိသည္။

လက္နက္ကုမၸဏီႀကီး ႏုိရင္ ကို၏ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီခဲြ ျဖစ္သည့္ ၀မ္ေပါင္က ယင္းစီမံ ကိန္းကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ကေနဒါသတၱဳတြင္းကုမၸဏီ အိုင္ဗင္ဟို ထံမွ ၀ယ္ယူခဲ့သည္။ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ ကိုင္ခဲ့သည့္ နာမည္ဆိုးက အုိင္ဗင္ဟို၏ အျခားေဒသမ်ားမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ မ်ားကမူ အေနာက္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈကို   စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾက စရာမရွိသျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္ မ်ားႏွင့္     ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ရန္ ေနာက္မတြန္႔ခဲ့ေပ။   ယခင္စစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အမ်ားစု    ပါ၀င္သည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ခံအရပ္သား အစိုးရ၏ အေက်ာ္ၾကားဆုံးလုပ္ ရပ္တစ္ခုမွာ တ႐ုတ္ေရကာတာ စီမံခ်က္ႀကီးကို ရပ္ဆုိင္းထားလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။  လက္ပံ ေတာင္းတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဆႏၵျပ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား   ေနာက္ပိုင္း သေဘာတူညီခ်က္ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့ရာ    ၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီအတြက္ အျမတ္အစြန္း၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ၊ စစ္တပ္က ပိုင္ဆုိင္သည့္  ဦးပုိင္ကုမၸဏီအတြက္ ၁၉ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရ အတြက္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဟူ၍ျဖစ္ သည္။

၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီက ေဒသခံ မ်ားႏွင့္ အဆင္ေျပရန္ အေတာ္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ ရာ ၀မ္ေပါင္အႀကီးအကဲ ဂန္းရီ က လူမႈေရးတာ၀န္ခံမႈအျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ၈ သန္းကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က က်ခံသုံးစဲြခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။ ယင္းမွာ လူမႈေရးအတြက္ သေဘာတူညီထားသည့္ ႏွစ္စဥ္ေဒၚလာ ၁ သန္းထက္ ပိုမုိက်ခံသုံးစဲြခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းပမာဏသည္ ေဒၚလာသန္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ ကုန္က်သည့္ စီမံကိန္းႏွင့္စာလွ်င္ အလြန္ပင္နည္းပါးလွေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အေတာ္ပင္ တာသြားခဲ့သည္။ အကယ္၍တစ္ ခ်ိန္တြင္ သတၱဳတြင္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့ မည္ဆိုလွ်င္ အျမတ္အစြန္း၏ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေဒသခံျပည္သူမ်ား အတြက္ ျပန္လည္အသုံးခ်ဦးမည္ ျဖစ္သည္။

ျပန္ေပးဆဲြမႈ မျဖစ္ပြားမီ ရက္ပုိင္းတြင္ ၀မ္ေပါင္၏လူမႈေရး အတြက္ သုံးစဲြမႈမွ အသီးအပြင့္မ်ား ကို The Economist ကို ေခၚယူျပသခဲ့ရာ ကေလးထိန္းေက်ာင္း ပါ၀င္သည့္ ရြာသစ္တစ္ ရြာလည္း ပါ၀င္သည္။ ကေလးမ်ားက ယခင္ကဆုိလွ်င္ အိမ္မ်ား (သို႔မဟုတ္) တလင္းျပင္ႏွင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ၀င္းႀကီးမ်ားတြင္သာ ေနထုိင္ ေဆာ့ကစားၾကရသည္။

၀မ္ေပါင္က ဤေနရာတြင္ အလုပ္ေပါင္း ေလးေထာင္ခန္႔ ဖန္တီးႏုိင္ခဲ့သည္ဟုလည္း ေျပာ ဆုိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လူမ်ား က သူတုိ႔ကို ေက်းဇူးအထူးတင္ေန ပုံေတာ့ မေတြ႕ရပါ။ ေမလတြင္ ၀မ္ေပါင္အလုပ္သင္လုပ္သား ၂၀၀ ေက်ာ္ ဆႏၵျပၿပီး လစာ ႏွစ္ဆတိုးေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ သည္။ ၀မ္ေပါင္က ေပးသည့္စက္ ျဖင့္ ၀မ္ေပါင္ကဖြင့္သည့္ စက္ ခ်ဳပ္သင္တန္းတက္ခဲ့သူ အမ်ဳိး သမီးတစ္ဦးက သတၱဳတြင္းစီမံ ကိန္းကို မႏွစ္ၿမိဳ႕ႏုိင္ေသးပါ။ ‘‘ဒီမွာ အလုပ္ေတြ မရွိပါဘူး။ ေနရတာ ပိုေတာင္ဆုိးလာေသးတယ္’’

မ်ဳိး႐ိုးစဥ္ဆက္ လယ္ယာ လုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးလာၾက သည့္ မိသားစုမ်ားအေနျဖင့္ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ရမည့္ ဘ၀မ်ဳိးကို လက္ခံရန္ခက္ခဲေနသည္။ ထို႔အ ျပင္သတၱဳတြင္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျမယာေစ်းမ်ားတက္လာသျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးလက္ခံသူမ်ားကပင္ လွ်င္ ပို၍ေတာင္းဆုိလာႏုိင္သည္။

ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက ဆင္းရဲ ေသာ ႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္ ရင္ဆုိင္ရေလ့ရွိေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္မွာ လက္ပံေတာင္းမွာကဲ့သို႔ အႏုိင္က်င့္မႈမ်ားက လည္း   ၀မ္ေပါင္က   အစျပဳဖန္တီးခဲ့သည့္ ျပႆနာမ်ား မဟုတ္ပါ။ သတၱဳတြင္း၏ ေက်ာ္ၾကားေနေသာ အမည္ဆိုးေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ ပညတ္သြားရာ ဓာတ္သက္ပါေနေလေတာ့သည္။

(The Economist မဂၢဇင္းပါ Kidnapped: A Chinese Miner Tries to be Nice ကို ခင္ေမေဇာ္ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

7day daily