ယခုႏွစ္အတြင္း ကြၽန္းသစ္တန္ခ်ိန္ ေျခာက္ေသာင္း ထုတ္လုပ္မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/24/2014 06:37:00 PMျမန္မာ့ကြၽန္းသစ္ ထုတ္လုပ္မႈတန္ပမာဏကို ယခု ႏွစ္အတြင္း တန္ခ်ိန္ေျခာက္ေသာင္း
အထိသာ ခုတ္လဲွ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၃ ဘ႑ာႏွစ္ ကကြၽန္းသစ္ကိုတန္ တစ္သိန္း ခုနစ္ေသာင္းေက်ာ္အထိ ခုတ္လဲွခဲ့ၿပီး ယခု ႏွစ္မွစ၍ တန္ခ်ိန္ေျခာက္ေသာင္း အထိသာ ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ပသုိ႔ သစ္လံုးတင္
ပို႔မႈ ရပ္ဆုိင္း ခဲ့ရသည္အထိ သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးမႈ အဆမတန္ မ်ားျပားလ်က္ရိွၿပီး တရားမဝင္သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ား ျမင့္တက္ေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ျခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ခုတ္လဲွမႈမွရရိွေသာ သစ္မ်ားကို ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းပိုင္ သစ္စက္ မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း သစ္လုပ္ငန္းရွင္တုိ႔ကိုသာ အိတ္ဖြင့္တင္ ဒါစ နစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ျမန္မာ့ သစ္လုပ္ ငန္းသစ္ အေျခခံစက္မႈဌာနမွ ဒုအေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ဦးဝင္းႏိုင္က ေျပာသည္။

''ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီက သစ္စက္ေပါင္းသံုးဆယ္ ေလာက္ ရိွတယ္။ သူတုိ႔ကို
လည္း လည္ပတ္ႏိုင္ေအာင္ ကုန္ၾကမ္းျဖည့္ေပးေနတယ္'' ဟု ၎က
ေျပာသည္။ ဆက္လက္၍ သဘာဝကပတ္ဝန္းက်င္ ပညာရွင္ ဦးအုန္းက
သစ္ေတာျပဳန္း တီးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ''သစ္ကို ႀကိဳေရာင္းထားတာေတြ
လုပ္တယ္။

ဒီေတာ့ အလ်င္ မီေအာင္ ခုတ္ေပးေနရတယ္။ ခုတ္တဲ့သူေတြက ျပန္ စိုက္မယ္ဆုိလို႔ ေျမေနရာေပးတယ္။ ျပန္မစိုက္ၾကဘူး'' ဟု ေထာက္ျပသည္။
၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကြၽန္းသစ္ႏွင့္ အျခားသစ္မ်ား အပါအဝင္ စုစုေပါင္း
တင္ပို႔ေရာင္း ခ်ေငြ ေဒၚလာ ၉၄၇ သန္းေက်ာ္ ရရိွခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ
သိရသည္။

ေအာင္ေဇာ္ထူး

Popular Myanmar News Journal