ရန္ကုန္ေလဆိပ္အား ခရီးသည္ (၆) သန္းအထိ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္ (၁၈) လ အတြင္း အၿပီးသတ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/24/2014 11:04:00 AMရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္အား ခရီးသည္ ေျခာက္သန္းထိ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္ (၁၈) လ အတြင္း အၿပီးသတ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ရန္ကုန္ ေလဆိပ္သည္ ခရီးသည္ သံုးသန္း ၀န္းက်င္သာ အမ်ားဆံုး လက္ခံႏိုင္ သျဖင့္ ခရီးသည္ ပုိမို ၀င္ေရာက္ လာေစရန္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း အၿပီးသတ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေလေၾကာင္း ပုိ႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။ ေလဆိပ္ တည္ေဆာက္ေရးပိုင္းကုိေတာ့ ကုမၸဏီက ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ ဟု ေလေၾကာင္းပုိ႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီး ဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင္ႏိုင္ထြန္း က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းအား ေဆာင္ရြက္ရန္ ေအးရွားေ၀ါလ္ ကုမၸဏီ၏ လက္ေအာက္ခံ Pionner Aerodr- ome Services ကုမၸဏီ ကို ေရြးခ်ယ္ထားေၾကာင္း ေလေၾကာင္း ပုိ႔ ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရာတြင္ လက္ရွိ အသံုးျပဳေနသည့္ ျပည္တြင္းခရီးသည္ ဆိုက္ေရာက္ ထြက္ခြာေဆာင္အား ၿဖိဳဖ်က္၍ ျပန္လည္ အသစ္ တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္ပခရီးသည္ ဆုိက္ေရာက္ ထြက္ခြာေဆာင္ကုိမူ ၿဖိဳဖ်က္ျခင္း မျပဳဘဲ ထပ္မံ တုိးခ်ဲ႕ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အခုလည္း ရန္ကုန္ေလဆိပ္က ခရီးသည္ ၀င္ထြက္တာ အမ်ားဆံုး လုပ္ေနတဲ့ ေလဆိပ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ ျဖစ္ဖို႔ေတာ့ လိုအပ္တယ္”” ဟု MAI ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ မန္ေနဂ်ာ ေဒၚေအးမရသာ ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ခရီးသည္ (၁၀) သန္းခန္႔ အထိ ၀င္ေရာက္ႏိုင္မည့္ ဟံသာ၀တီ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္သစ္ တည္ေဆာက္ရန္ ကုမၸဏီ တစ္ခုကုိ လည္း မၾကာမီ ေရြးခ်ယ္မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းေလဆိပ္အား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးသတ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္သည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အနည္းငယ္ လိုအပ္ခ်က္ ရွိေနၿပီး၊ အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးပါက ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ ေလဆိပ္တစ္ခု ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


The Messenger's Local News Detail
www.messengernewsjournal.com
messenger news journal