အေမရိကန္ ကုမၸဏီတစ္ခု အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံ ၁၁ ႏိုင္ငံ၏ ကုမၸဏီ ၄၅ ခုမွ သီလ၀ါအထူး စီးပြားေရးဇုန္တြင္ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ အဆိုျပဳလႊာ ပို႔ထား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/24/2014 07:49:00 AM


Written by: အငယ္ေထြး၊ နီလာ

သီလ၀ါအထူး စီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္း ဧရိယာကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-နီလာ)

ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာ သီလ၀ါအထူး စီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အေမရိကန္ ကုမၸဏီတစ္ခု အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၁ ႏုိင္ငံ၏ ကုမၸဏီ ၄၅ ခုမွ တရား၀င္အတည္ျပဳလႊာမ်ား ပို႔ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသား စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

“ေစာေစာကေျပာတဲ့ ကုမၸဏီေတြကေနၿပီးေတာ့ သီလ၀ါအထူး စီးပြားေရးဇုန္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွဖို႔ သူတို႔ဘက္ကေန Confirmation Letter ပို႔ထားၿပီးပါၿပီ။ ကုမၸဏီကေတာ့ အစံုပါပဲ။ အေမရိကန္ကုမၸဏီ တစ္ခုပါတယ္။ ထိုင္းကုမၸဏီ၊ စင္ကာပူကုမၸဏီ၊ ေဟာင္ေကာင္ကုမၸဏီ၊ မေလးရွားကုမၸဏီနဲ႔ ဂ်ပန္ကုမၸဏီ ေတြလည္းပါတယ္။ အေမရိကန္ကေတာ့ ကုမၸဏီတစ္ခုတည္းပဲ ရွိပါေသးတယ္။ သူကေတာ့ ဘီယာတို႔ ဟန္နီကန္တို႔၊ ကိုကာကိုလာတို႔လို ပစၥည္းေတြထုတ္တဲ့ ကုမၸဏီ။ အီးယူကေတာ့ ေလာေလာဆယ္ ဆီြဒင္ကုမၸဏီတစ္ခုပဲ ၀င္ပါေသးတယ္။ အမ်ားဆံုးကေတာ့ ဂ်ပန္နဲ႔ ေဟာင္ေကာင္က မ်ားပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္ကေတာ့ အကုန္လံုးကုိ ခြင့္ျပဳေပးႏုိင္ပါတယ္။ အကုန္လံုးကလည္း နာမည္ရွိၿပီးသား ကုမၸဏီေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္” ဟု သီလ၀ါအထူး စီးပြားေရးဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီဥကၠ႒၊ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

သီလ၀ါအထူး စီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းတြင္ စုစုေပါင္းဧရိယာ ၂၃၄၂ ဟက္တာ ( ၅၇၈၇ ဒသမ ၁၇၈ဧက) ရွိၿပီး ပထမအဆင့္ အပိုင္း (က) ဧရိယာတြင္ ၃၉၆ ဒသမ ၀၆၂ ဟက္ တာ (၉၇၈ ဒသမ ၆၉၁ ဧက) ရွိေၾကာင္း သီလ၀ါအထူး စီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

သီလ၀ါအထူး စီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းကို Class A ႏွင့္ Class B ဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္းပါ၀င္ၿပီး Class A ၌ ေမာ္ေတာ္ကားစက္႐ံု၊ အီလက္ထရြန္နစ္ စက္႐ံုစသည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားပါ၀င္ၿပီး Class B ၌ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံု၊ စားေသာက္ကုန္ စက္႐ံုမ်ားပါ၀င္ၾကာင္း၊ သီလ၀ါအထူး စီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းသည္ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“သီလ၀ါမွာ စက္႐ံုတည္ေဆာက္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေတြကို ယခုလအတြင္း ခ်ထားေပးသြားမယ္။ ဥပမာ-ေျမ၀ယ္ထားမယ္။ စက္႐ံုမေဆာက္ဘဲ ဒီအတုိင္းထားၿပီး လက္လႊဲေရာင္းခ်တာမ်ဳိးေတြ မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ရမွာကိုး။ စက္မႈဇုန္ေတြမွာက ဒီလိုကိစၥေတြက ယခင္က ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတယ္။ အဲဒါေတြအတြက္ ၀ယ္ယူမယ့္သူက သူ႔ရဲ႕ Proposal ေပါ့။ သူ႔ရဲ႕ Interest Plan နဲ႔တင္ရပါတယ္။ အဲဒီဟာသည္ Environment ကိုလည္း မထိခိုက္ဘူး။ ေရတို႔မီးတို႔ကိုလည္း အလြန္အကြၽံ မသံုးဘူးဆိုတဲ့ဟာေတြကို ဦးစားေပးၿပီးေတာ့ ေရာင္းခ်ေပးသြားမယ္” ဟု ဦး၀င္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

သီလ၀ါအထူး စီးပြားေရးဇုန္အား ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ပုဂၢလိကႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းတို႔ ပူးေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားသည့္ Myanmar Japan Thilawa Development Limited မွ ေန၍ ရင္းႏွီးတည္ေဆာက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါဖက္စပ္ ကုမၸဏီတြင္ ျမန္မာဘက္က ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ဂ်ပန္ဘက္က ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွယ္ယာပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာဘက္တြင္ သီလ၀ါအထူး စီးပြားေရးဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီက ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ သီလ၀ါအထူး စီးပြားေရးဇုန္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီက ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံဘက္တြင္ ဆူမီတိုမီကုမၸဏီ၊ မီဆူဘီရွီကုမၸဏီႏွင့္ မာ႐ူဘီရွီ ကုမၸဏီႀကီးသံုးခုမွ ဦးေဆာင္ေသာ MMS Thilawa Development Co.,Ltd က ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ဂ်ပန္အစိုးရ ကုိယ္စားျပဳကာ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) က ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီးပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media