အ႐ိုးက်န္းမာေရး အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/24/2014 11:21:00 AM

အ႐ိုးသိပ္သည္းဆ ျဖစ္ႏုိင္သမွ်မ်ားမ်ားရွိေနေအာင္ ငယ္ရြယ္စဥ္ ေစာစီးစြာကတည္းက ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳ ထားျခင္းျဖင့္  အသက္ႀကီးလာသည့္ အခါ အက်ဳိးရလဒ္ ေကာင္းခံစားႏိုင္ၾကမည္။            သန္မာေသာ အ႐ိုး၊က်န္းမာေသာ အ႐ိုးျဖစ္ေအာင္ ဂ႐ုစိုက္တည္ေဆာက္ထာ ျခင္းသည္ အၿငိမ္းစား ယူခ်ိန္ အတြက္ ဘဏ္မွာ  ႀကိဳတင္ေငြ စု ထားျခင္းႏွင့္ဆင္တူသည္။  လုပ္ႏုိင္ ကိုင္ႏုိင္စဥ္ကတည္း က  ႀကိဳတင္ေငြစုေဆာင္း ထားပါက  အၿငိမ္းစား ယူသည့္အခါ   စိတ္ ေအးခ်မ္းသာ ေနခြင့္ ရမည္။    အလားတူပင္  ငယ္ရြယ္သန္စြမ္းစဥ္က တည္းက  အ႐ိုးမ်ား သန္မာေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ခဲ့ပါက ဂ႐ုမစိုက္ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ လွ်င္ ႀကီးလာသည့္အခါ အ႐ိုးမ်ား ခိုင္မာကာ အ႐ိုးဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးျပႆနာ ႀကံဳရနည္းသြားမည္။

                 လူငယ္ေတြဟာ အ႐ိုး က်န္းမာေရး ဂ႐ုမစိုက္ၾကဘူး။ အ႐ိုးဆိုတာ က်န္းမာေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ရတဲ့ အရာလို႔  သိပ္မခံယူၾကဘူး။ တစ္ကယ္ဆိုရင္ အ႐ိုး က်န္းမာေရး ဂ႐ု စိုက္ဖို႔ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ဟာ ငယ္တုန္း ရြယ္တုန္း  အခ်ိန္ပဲဆိုတာ သိသင့္ၾကတယ္။ အသက္ႀကီးလာေလ အ႐ိုး က်န္းမာေရးက ညံ့ဖ်င္းလာေလပဲ။   အသက္ႀကီးမွ အ႐ိုး သန္မာေအာင္ လုပ္ဖို႔က ခက္သြားၿပီ   ဟု အ႐ိုး အထူးကု  ဆရာ၀န္ တစ္ဦး    ျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာ  လီဆာအန္ ဖေရဆာ က ေျပာ သည္။ ကယ္လ္ဆီယမ္ ေဖာ့စဖိတ္ဓာတ္ ႏွင့္ တစ္သွ်ဴးမ်ားကို ေကာ္ကဲ့သို႔ တြဲစပ္ေပးေသာေကာလိပ္ဂ်င္ဓာတ္မ်ားျဖင့္ အ႐ိုး ကို အဓိက ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ငယ္ရြယ္စဥ္မွာ အ႐ိုးမ်ားသည္ အသစ္အသစ္မ်ား ျဖစ္ထြန္း သည္။ ရွိၿပီးသား အ႐ိုးမ်ားကိုလည္း ပိုသန္  စြမ္းေအာင္ ဆဲလ္ အသစ္မ်ား က ထပ္ေလာင္း အားျဖည့္ေပးသည္။  ထိုနည္းျဖင့္ လူကို အသက္ (၃၀) ၀န္း က်င္ထိ လိုအပ္ေသာ ခႏၶာကိုယ္ပံုသ႑ာန္ ေပၚေပါက္လာေအာင္ အ႐ိုးမ်ား အသစ္ျဖစ္ ျခင္း၊ ရွိၿပီးသားေနရာမွာ ထပ္ေလာင္းအား ျဖည့္ျခင္းမ်ား လုပ္ေပးသည္။    အသက္(၃၀) ေရွ႕ပိုင္း ေတာက္ေလွ်ာက္ အ႐ိုး သိပ္သည္းဆသည္  ထပ္ေလာင္းျဖည့္ ေပးသည့္ အပိုင္းက ယုတ္ေလ်ာ့ ပ်က္စီးျခင္း အပိုင္းထက္ ပိုမ်ားသည္။  အ႐ိုးဆဲလ္မ်ား အသစ္ျဖစ္ထြန္းႏႈန္းက ပ်က္စီးႏႈန္းထက္မ်ားေန သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ငယ္ရြယ္စဥ္အခ်ိန္တြင္ အ႐ိုးႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္  အျမတ္ ထြက္ၾကသည္ဟု   ဆိုႏုိင္သည္။     အသက္(၃၀) ေက်ာ္ပိုင္ းေရာက္ၿပီး အ႐ိုး အသစ္ျဖစ္ထြန္းမႈ အျမင့္ဆံုး ကာလကို ေက်ာ္သြားၿပီး ေနာက္တြင္ကား     အ႐ံႈးေပၚသည့္ဘက္က မ်ားလာေတာ့သည္။  အ႐ိုး ဆဲလ္မ်ား အသစ္ျဖစ္ထြန္း ႏႈန္း သည္ ပ်က္စီးယိုယြင္းႏႈန္းကို လိုက္မမီဘဲျဖစ္သြားသည္။    ထိုသို႔ျဖစ္၍  စိတ္ဓာတ္က်ရန္ေတာ့   မရွိ။ အသစ္ျဖစ္ထြန္း ႏႈန္း ရပ္သြားျခင္းမဟုတ္။ ေႏွး သြားျခင္းသာျဖစ္ရာ အ႐ိုးထိခိုက္လွ်င္ ငယ္ငယ္ကေလာက္  ျမန္ျမန္ျပန္မေကာင္းျခင္းမ်ဳိးကို ဆိုလိုသည္။

                အ႐ိုး က်န္းမာေရးကို ငယ္စဥ္မွာ   ဂ႐ုမစိုက္ခဲ့သူမ်ားသည္     ႀကီးလာသည့္အခါ  အ႐ိုး သိပ္သည္းဆနည္းကာ အ႐ိုးပြလာၿပီး က်ဳိးလြယ္သည့္ အႏၱရာယ္ ႀကီးမားလာသည္။ အ႐ိုးသိပ္သည္းဆနည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ အ႐ိုးပြေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏုိင္သလို အျခားေသာ အေၾကာင္းခ်က္မ်ားကလည္း အ႐ိုးပြျခင္း အေပၚ လႊမ္းမိုးမႈ ရွိသည္။    အသက္အရြယ္၊ က်ား၊ မ  ကြဲျပားမႈ၊ မိသားစု အ႐ိုးဆိုင္ရာမ်ဳိး႐ိုးဆက္ခံမႈ၊ အေသာက္အစား ဓေလ႔၊ အ႐ိုးက်ဳိးဖူးသည့္ ေနာက္ ေၾကာင္းရာဇ၀င္မ်ားကလည္း လူတစ္ ေယာက္ အသက္ႀကီးလာခ်ိန္တြင္     အ႐ိုးပြေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခ အနည္း အမ်ားကို  လႊမ္းမိုးမႈရွိသည္။ အ႐ိုးပြျခင္း လကၡဏာအျဖစ္     ခပ္ျဖည္းျဖည္း  ျပဳတ္က်သည့္တိုင္  လက္ေကာက္ ၀တ္မ်ား  အက္သြားျခင္း၊ တင္ပါး ဆံု႐ိုး၊ ခါး႐ိုးမ်ား အက္သြားျခင္း မ်ဳိးႀကံဳရ တတ္ သည္။   အ႐ိုးသိပ္သည္းဆ ျမင့္မားမွသာ  ေတာ္႐ံု ေလာက္ႏွင့္  အ႐ိုးက်ဳိးျခင္းအႏၱရာယ္ ကို  ကာကြယ္ ႏုိင္မည္။ အ႐ိုးသိပ္သည္းဆ ျမင့္မားေအာင္မည္ သို႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္၊    မည္သည့္ အခ်က္မ်ား  လိုက္နာရမည္ကို    မိမိျပေနက် ကၽြမ္းက်င္ဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ သက္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ ဆရာ၀န္က  လူတစ္ ဦးခ်င္းအလိုက္ လိုက္ဖက္မည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားေပးႏုိင္သည္။

Ref: Banking on bone health (rdasia.com)

ကိုထိုက္  
Messenger