ထိုင္းစေတာ့ရွယ္ယာ ပိတ္၍ ႏွစ္လံုးထီ ေလာင္းကစားသူမ်ား အခက္ေတြ႕

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/24/2014 02:01:00 PM


(Paula Bronstein/Getty Images)
ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ စစ္တပ္ က အာဏာသိမ္း၍ ထုိင္းစေတာ့ ရွယ္ယာေစ်းကြက္မ်ား ပိတ္ထား ေသာေၾကာင့္ေမလ ၂၂ ရက္ ညေနပုိင္းႏွင့္ ၂၃ ရက္တစ္ရက္လံုး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္လံုးထီ ဂဏန္း မထြက္ႏိုင္ ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

ထုိင္းစေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်း ကြက္ ပိတ္လိုက္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ၿမိဳ႕ႀကီး အမ်ားစု တြင္ ႏွစ္လံုးထီ ရပ္နားထားၿပီး ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ အျခား လုိင္းတစ္လုိင္းျဖင့္ ႏွစ္လံုးထိီက စားခဲ့ၾကသည္။ ထိုင္းစေတာ့ရွယ္ ယာေစ်းကြက္မ်ားရက္ၾကာရွည္ ပိတ္ထားမည္ဆုိပါက ႏွစ္လံုးထီ ထုိးသူမ်ားလက္ခံလွ်င္ အျခား ႏိုင္ငံစေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္ ျဖင့္ ႏွစ္လံုးထီကစားသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျမန္မာႏွစ္လံုးထီဒိုင္ ႀကီး မ်ားကေျပာသည္။

ေမလ ၂၂ ရက္တြင္ထုိင္း ႏုိင္ငံ စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းမႈေၾကာင့္ စေတာ့ရွယ္ယာေ စ်း ကြက္ကုိ ထုိေန႔ည ၄ နာရီတြင္ ပိတ္ထားခဲ့သည္။ ထုိသို႔ပိတ္ ထားေသာေၾကာင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံ စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္မွ ကိန္း ဂဏန္းကုိ ယူကာ တရားမ၀င္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ ျမန္မာႏွစ္လံုး ထီဒုိင္မ်ားမွာ ထုိေန႔ညေနတြင္ ႏွစ္လံုးထီဂဏန္းမထြက္ႏိုင္ဘဲ ရပ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထုိင္း ႏုိင္ငံစေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္ ျဖင့္ နံနက္ပုိင္း ႏွစ္လံုးထီဂဏန္း ႏွင့္ ညေနပုိင္း ႏွစ္လံုးထီဂဏန္းစသည္ျဖင့္ ႏွစ္ႀကိမ္ ကစားၾက သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အစိုးရက ႏွစ္္လံုးထီႏွင့္ သံုးလံုးထီထုိးျခင္း ကုိ ခြင့္မျပဳေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတစ္၀န္း ႏွစ္လံုး၊ သံုးလံုးထီ တရားမ၀င္ေစ်းကြက္မွာ ႀကီးမား သည္။ အစုိးရသစ္စတင္တာ၀န္ ယူေသာ ၂၀၁၁ ႏွင့္ ၂၀၁၂ တြင္ ယင္းေလာင္းကစားမႈမ်ားကို ပိုမိုအေရးယူခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ ပုိင္းတြင္ ပံုမွန္ျဖစ္လာသည္။ ႏွစ္ လံုး၊ သံုးလံုးထီဒုိင္ႏွင့္ ေရာင္းသူ မ်ားမွာ ေဒသခံရဲမ်ားအား လိုင္းေၾကးေပးကာ လုပ္ကုိင္ၾက၍ လံုး၀ပေပ်ာက္ရန္ မလြယ္ကူေၾကာင္း ကုိယ္တုိင္လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားက ေျပာသည္။

ေမလ ၂၂ ရက္ ညေနမွ စ၍ စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္ ပိတ္လိုက္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံရိွ အခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕မ်ားမွာ ညေနပုိင္း  ႏွစ္လံုးထီဂဏန္းထုိးထားသူမ်ား ကုိ ဒုိင္မ်ားက ေငြျပန္ေလ်ာ္ေပး ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ပဲခူးၿမိဳ႕ဒိုင္ႀကီး မ်ားမွာ အင္တာနက္ဂဏန္းဟုဆို ကာ ႏွစ္္လံုးထီဖြင့္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

‘‘မေန႔က ေန႔လယ္ဂဏန္း ထြက္တယ္။ ညေန ၄ နာရီက်မွ ေစ်းကြက္က ပိတ္သြားတာ။ ထုိး သားေတြကုိ ေငြျပန္ေပးခဲ့တယ္။ ထုိင္းစေတာ့ေစ်းကြက္ အၾကာ ႀကီးပိတ္ထားမယ္ဆုိရင္ မေလး ရွားတို႔၊ တ႐ုတ္တို႔ စေတာ့ေစ်း ကြက္ေတြနဲ႔ ကစားဖုိ႔ စိတ္ကူးထား ပါတယ္။ ထုိုးသားေတြ သေဘာတူရင္ေပါ့’’ဟု သန္လ်င္ၿမိဳ႕ရိွ ႏွစ္လံုး ထီဒုိင္ႀကီးတစ္ဦးကေျပာသည္။

ျမန္မာႏွစ္လံုးထီဒုိင္ႀကီးမ်ား သည္ ယခင္က ထုိင္းစေတာ့ေစ်း ကြက္ကုိ ထုိင္း႐ုပ္သံလုိင္း ITV လုိင္းမွျပသေသာ စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္ျဖင့္ ႏွစ္လံုးထီဂဏန္း ကစားခဲ့ေသာ္လည္း ယခုေနာက္ ပုိင္းတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံအျခား႐ုပ္သံ လုိင္းျဖစ္သည့္ MODERN NINE ႐ုပ္သံမွ ျပသေသာ စေတာ့ရွယ္ ယာေစ်းကြက္ျဖင့္သာ ႏွစ္လံုးထီ ကစားေနေၾကာင္း ႏွစ္လံုးထီဒုိင္ ႀကီးမ်ားကေျပာသည္။

‘‘ဒုိင္ဆီမွာ စုထားတဲ့ ပုိက္ဆံ ေတြ ျပန္ယူမယ့္အလွည့္မွာ ဂဏန္းက မထြက္ေတာ့ ခြင္ပ်က္ တယ္။ စီးပြားျဖစ္ထိုးတဲ့သူေတြ အတြက္ ေတာ္ေတာ္ဆိုးတယ္။ တျခားလိုင္းေတြနဲ႔ ကစားလို႔ ဂဏန္းယံုၾကည္ရမယ္ဆိုရင္ အ ကုန္လံုးလည္း ေဆာ့မယ္ဆိုရင္ ေဆာ့ပါမယ္’’ ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ရိွ ႏွစ္လံုး ထီထိုးသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

ပဲခူးၿမိဳ႕ႏွစ္လံုးထီဒုိင္ႀကီးမ်ား က ထုိင္းစေတာ့ေစ်းကြက္ပိတ္ လိုက္ေသာေၾကာင့္ ေမလ၂၂ ရက္ ညေနပုိင္း ႏွစ္လံုးထီဂဏန္းကုိ အင္ တာနက္ဂဏန္းဟုဆိုကာ ၁၁ ဂဏန္းျဖင့္ အေလ်ာ္အစားလုပ္ခဲ့ ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

 ‘‘အင္တာနက္လုိင္းက လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံကလုိင္းပဲ။ သူ က အင္တာနက္ကေနၾကည့္ၿပီး လုပ္ရတာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ အဲဒါနဲ႔ အခု ေလာေလာဆယ္ အေလ်ာ္အစားလုပ္ေနတယ္။ အဲ ဒီအင္တာနက္က ဒီေန႔ မနက္ က ၆၂ ဂဏန္းထြက္တယ္။ ညေနက ၆၄ ပါ’’ဟု ပဲခူးၿမိဳ႕ႏွစ္လံုးထီဒိုင္ တစ္ဦးကေျပာသည္။

‘‘မႏၲေလးမွာလည္း ဒုိင္ေတြ ပိတ္ထားၾကတယ္။ ေလာေလာ ဆယ္ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္။ တစ္ ခုခုနဲ႔ေတာ့ ထြက္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ မွာပါ’’ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ရိွ ႏွစ္လံုး ထီဒုိင္တစ္ဦးကေျပာသည္။

ထုိင္းစေတာ့ရွယ္ယာေစ်း ကြက္ျဖင့္ ႏွစ္လံုးထီကစားျခင္း မျပဳမီ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္၌ တစ္လ၏ လဆန္း ၃ ရက္မွစ၍ ၉ ရက္အထိ ထြက္ရိွေသာ ျမန္မာထီ ေနာက္ဆံုးဂဏန္းကုိယူ၍ တစ္ လလွ်င္ ၇ ရက္သာ ႏွစ္လံုးထီ ကစားခဲ့ၾကသည္။ ယခုေနာက္ ပုိင္းတြင္ ထုိုင္းစေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္ျဖင့္ စေန၊ တနဂၤေႏြ ႏွစ္ရက္သာနားၿပီး တစ္ေန႔ႏွစ္ ႀကိမ္ ႏွစ္လံုးထီကစားေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

‘‘သံုးလံုးဂဏန္းက ေရာင္း ေနၿပီ။ ရက္ကလည္း လိုေသး ေတာ့ အခ်ိန္မီျပန္ဖြင့္ေပးမလား လို႔။ ဖြင့္မေပးရင္လည္း တခ်ိဳ႕ဒုိင္ ေတြနဲ႔ တုိင္ပင္ၿပီးေတာ့ ထုိးသား ေတြေျပာၿပီး တစ္ခုခုေတာ့ လုပ္ရ မွာပဲ။ ဂဏန္းထြက္ေအာင္ လုပ္ရ မွာေပါ့’’ဟု သန္လ်င္ၿမိဳ႕ရိွ နွစ္လံုး၊သံုးလံုးဒိုင္တစ္ဦးက သံုးလံုးထီ ထြက္ရက္ျဖစ္ေသာ ေမလကုန္အ ထိ ထုိင္းစေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်း ကြက္ မဖြင့္လွ်င္ သံုးလံုးဂဏန္း ထြက္မည့္ အစီအစဥ္ကုိ ေျပာ သည္။

စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက ႏွစ္လံုး၊ သံုးလံုးထီကစားျခင္းမွာ တုိင္းျပည္ စီးပြားေရး ပုိမိုက်ပ္ တည္းေစေၾကာင္း ေျပာၾကားထား ေသာ္လည္း အေျခခံျပည္သူမ်ား ၾကားတြင္ ထိုေလာင္းကစားမွာ အလြန္က်ယ္ျပန္႔စြာ ကစားေနၾက သည္။

Author: ၿငိမ္းခ်မ္း / ရဲႏိုင္
7day daily