အေဖနဲ ့သား ေမးေျဖ (ဟာသ)

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/24/2014 01:51:00 PM


(၁)
ဖခင္…..သား မတတ္တာ ဘာရွိလဲ ေဖေဖ့ကို ေျပာျပ။
သား…..ဒီကမၻာေပၚမွာ သားမတတ္တာ (၂)ခုပဲရွိတယ္။
ဖခင္…..ဟာ….ငါ့သား တယ္ေတာ္ပါလား…ဘယ္(၂)ခု မတတ္တာလဲ။
သား…..သား “ဒီဟာ” လဲ မတတ္ဘူး။ သား “ဟုိဟာ” လဲ မတတ္ဘူး။
ဖခင္………. ^&(*&!”)(!_)£$”

(၂)
ဖခင္……….သားၾကီးလာရင္ ဘယ္သူ႔ကို ယူမလဲ
သား……….ဘြားဘြားက သားကို သိပ္ခ်စ္တယ္ဆိုေတာ့….သားၾကီးလာ
ရင္ ဘြားဘြားကိုယူမယ္။
ဖခင္………ဟာ….ေဖေဖ့ ေမေမကို သားယူလို႔ ဘယ္ရမလဲ။ အဲဒီလို ေျပာ
လို႔မရဘူး သား..
သား…….. ဒါဆိုရင္ ဘာျဖစ္လို႔ သား ေမေမကိုက်ေတာ့ ေဖေဖယူလို႔ရလဲ။
ဖခင္………^&!()%^$%!$”*(

(၃)
ဖခင္……….. သား ၁ နဲ႔ ၁ ေပါင္း ဘယ္ေလာက္ရလဲ
သား……….. မသိဘူး ေဖေဖ
ဖခင္……… လူအ..၂ ရတယ္…ဟင္း…ဒါေလးေတာင္မသိဘူး။ ဒါဆိုရင္
ေဖေဖနဲ႔ သားေပါင္းရင္ ဘာရလဲ။
သား……….. ေဖေဖနဲ႔ သားေပါင္းရင္ လူအ ႏွစ္ေယာက္ရတယ္။
ဖခင္………..&^!*”^!%”$!£”)(*)

(၄)
“နင့္အမွတ္ ဘယ္ေလာက္ရလဲ”
“သုည ..နင္ေကာ”
“ငါလဲ သုညပဲရတယ္”
“အမွတ္ခ်င္း တူေနျပန္ျပီ ဆရာက ငါတုိ႔ကို ခိုးၾကည့္တယ္ ေျပာဦးမလား မသိ
ဘူး”

ဖခင္……..ဟင္း….ေက်ာင္းဖြင့္ခါစပဲ ရွိေသးတယ္။ ရမွတ္က သုညတဲ့…ဟင္း
သား…….. ဆရာမက ေျပာတယ္..ဘယ္အရာမဆို သုညက စရမယ္တဲ့။
ဖခင္…………&*!^”!%”!^%”!08

(၅)
ဖခင္………. ေက်ာင္းေကာင္းေကာင္းထားေပးတာ စာမၾကိဳးစားခ်င္ဘူး။ ေဖေဖ့
တုန္းက ဆင္းရဲလို႔ ေက်ာင္းတက္ခ်င္တာေတာင္ မတက္ခဲ့ရဘူး။
သား……….. ေဖေဖ….သားတို႔ ဘယ္ေတာ့ ျပန္ဆင္းရဲမွာလဲဟင္….
ဖခင္…………&*!^”!%”!^%”!08

ေအာင္ထြန္းဦး