အတိတ္သမိုင္း ႏွင့္ သင္ခန္းစာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/12/2013 11:00:00 PM


အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္က႑
======================
ျမန္မာရာဇဝင္တြင္ နိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာတို႔ကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ လိုစိတ္ရွိခဲ့ေသာ ရွင္ဘုရင္မ်ားထဲတြင္ မင္းတုန္းမင္း သည္ တစ္ပါးအပါ အဝင္ျဖစ္ သည္ဟုဆိုနိုင္သည္။

သူ႔လက္ ထက္တြင္ ၁၂၁၉ခုႏွစ္၌ အခြန္ေတာ္စနစ္ကို ျပင္ဆင္ေကာက္ ခံခဲ့သည္။ ယင္းအျပင္ ေခတ္မမီေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးစနစ္ ကို စက္မႈထူေထာင္ေရးႏွင့္ အသျပာသုံးစြဲေရးတို႔ႏွင့္ အစား ထိုးရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ယင္းအတြက္ စစ္ကိုင္းႏွင့္ ေရႊတေခ်ာင္းတို႔တြင္ ဒဂၤါးစက္႐ုံ၊ စပါးႀကိတ္စက္ ႐ုံ၊ ရက္ကန္းစက္႐ုံ၊ အေျမာက္ဗုံးလက္နက္စက္႐ုံ၊ လႊစက္႐ုံ၊ သၾကားခ်က္စက္႐ုံ၊ မဲနယ္ခ်က္စက္႐ုံ အစရွိေသာ စက္႐ုံေပါင္း ၅ဝေက်ာ္တို႔ကို ျမန္မာ့ေရွးဦး စက္မႈေတာ္လွန္ေရးဟု ဆိုနိုင္ ေလာက္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေခတ္ကို ကုန္းေဘာင္ေခတ္ တြင္ ေတြ႕ျမင္နိုင္ေပသည္။

ထိုသို႔ နိုင္ငံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေတြးအေခၚသစ္မ်ား ထြန္းကားလာေစရန္၊ စီးပြားေရးေခတ္သစ္ထူေထာင္နိုင္ရန္၊ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ျပန္လည္ဆန္းသစ္လာေစရန္ ဦးေဆာင္ခဲ့ ၾကသူမ်ားထဲတြင္ မင္းတုန္းမင္း၊ ညီေတာ္ကေနာင္မင္းသားႏွင့္ ေယာအတြင္းဝန္ ဦးဘိုးလွိုင္တို႔ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ယင္းတို႔သည္ ထိုေခတ္ထိုကာလက reformist ႀကီးမ်ားဟု ဆိုရမည္။ ယင္းသို႔ မင္းတုန္းမင္း၏ ေခတ္ကို ျပဳျပင္ ေျပာင္း လဲရန္ဦးေဆာင္မႈေပးခဲ့ သူမွာ ကေနာင္မင္းသားျဖစ္ၿပီး၊ သူက လက္ေတြ႕အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္သူ၊ ဦးဘိုးလွိုင္က အေတြးအေခၚ ဦးေဆာင္မႈေပးသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ ခဲ့ၾကသည္ ကို ေတြ႕နိုင္ေပသည္။

ထိုသို႔ ထက္ျမက္ေသာပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေခတ္ကို ဦးေဆာင္ေနၾကသည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ တိုးတက္ေခတ္မီေသာ နိုင္ငံႀကီးတစ္နိုင္ငံျဖစ္ လာေတာ့မည္ဟု ထိုေခတ္ထိုအခါက ျပည္သူမ်ား ကလည္း ေမၽွာ္လင့္အားထားကာ အိပ္မက္ႀကီးႀကီးမက္ခဲ့ၾကသည္ ကို ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ေတြ႕ျမင္နိုင္ေပသည္။

ထိုေခတ္တြင္ အီတလီ၊ ျပင္သစ္၊ အဂၤလန္တို႔သို႔ ပညာေတာ္သင္မ်ား အေယာက္ ၉၀ အထိ ေစလႊတ္ခဲ့သည္ ကို ေတြ႕ရသည္။ ေခတ္သစ္ သိပၸံပညာရပ္ မ်ားကို ေလ့လာသင္ယူေစခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ဆိုရလၽွင္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ထိုအပိုင္းအျခားကာလသည္ ျမန္မာ့ရီေနး ဆြန္းေခတ္ဟုပင္ အညႊန္းျပဳေခၚဆိုနိုင္ေလာက္သည္။ သို႔ရာ တြင္ ထိုအိပ္မက္မ်ားသည္ ျမင္ကြန္းျမင္းခုံတိုင္အေရးေၾကာင့္ ပ်က္ျပယ္ဆိတ္သုဥ္းသြားခဲ့ရသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ယေန႔ေခတ္ အေျခအေန ကိုၾကည့္လၽွင္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ နိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကို ေဖာ္ ေဆာင္ေနသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္ ကို ေတြ႕နိုင္ေပသည္။ ျမန္မာ နိုင္ငံသည္ သမိုင္းေၾကာင္း တစ္ေလၽွာက္တြင္ ေရွးပေဝသဏီမွ စ၍ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကာလ အထိ ေခတ္အဆက္ဆက္၊ စနစ္ အဆက္ဆက္တြင္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေသာ အေၾကာင္းမ်ား ျဖင့္ ဂိုဏ္းဂဏကြဲ၊ အသင္းအဖြဲ႕ကြဲမ်ားျဖင့္ စည္းလုံးမႈပ်က္ကာ ေခတ္ေနာက္ျပန္ က်ေရာက္ခဲ့ရသည္မွာ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ျဖစ္ သည္။

ကုန္လြန္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အတိတ္ေခတ္သမိုင္း မ်ားသည္ လ်စ္လ်ဴရႈပစ္ပယ္ထား၍ ရေကာင္းသည္မဟုတ္ ေခ်။ ထိုအတိတ္သမိုင္းမ်ားမွ သင္ခန္းစာမ်ားကို ထုတ္ယူဆင္ ျခင္ကာ လက္ရွိကာလ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္အနာဂတ္ကို ေကာင္းမြန္စြာ စီမံခန႔္ခြဲနိုင္မွသာ တိုးတက္မႈေကာင္းမ်ား ရရွိမည္ျဖစ္သည္ကို ယေန႔ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ား ႏွလုံးသြင္းနိုင္ေစရန္ လိုအပ္ လွေပသည္။

ေလးစားစြာ

အယ္ဒီတာ
Yangon Media Group