၁ မီးနစ္သာၾကာေသာ ကမာၻ႔အတိုဆံုး ဇာတ္လမ္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/12/2013 11:07:00 AM
အခ်ိန္အားျဖင့္လည္း အလြန္တြန္ေတာင္း ပါတယ္။ အဲဒီဇာတ္ကား၏
ေခါင္းစဥ္ကိုေတာ့ A Boy and His Atom လို႔အမည္ေပးထား ပါတယ္။
အလြန္ပင္ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းေသာ ဇာတ္လမ္းတိုေလး တစ္ခုပင္
ျဖစ္ပါတယ္။

မီးနစ္ပိုင္း အေနနဲ႔ ၁ မီးနစ္သာ ၾကာျပီး ၁ မီးနစ္ အတြင္းမွာ ျပသသြားတဲ့
ကာတြန္း ရုပ္ကေလးနွင့္ ၎၏ လႈပ္ရွားမႈ တခ်ိဳ႔ရယ္ အျခားေသာ
အရာေလးေတြကို ေတြ႔ျမင္ရမွာပါ။

ထို႔ေနာက္ ဇာတ္ကား၏ ဆိုလိုရင္းကို စဥ္းစားေစလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္
ျပသထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီဇာတ္လမ္းမွာ ေကာင္းေလးနွင့္ သူ၏
အလံုးေလးတို႔ အတူတကြ ကစားေနတာကို ျမင္ေတြ႕ရမွာပါ။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လင့္တြင္ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈနိုင္ပါတယ္။


ေက်ာ္လင္းနိုင္
Smart Pro Journal