နွလံုးခုန္နႈန္း အသက္ရႈႏႈန္း တိုင္းရန္အတြက္ တီထြင္လိုက္တဲ့ဖ်ာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/12/2013 08:00:00 PM


လူတစ္ေယာက္၏ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း၊ အသက္႐ွဴႏႈန္း၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ား စသည္ တို႔ကို တိုင္းတာ မွတ္တမ္းတင္ရန္ ယခင္ တုန္းကလို ပစၥည္းကိရိယာ တစ္ခုခုကို တိုင္းလိုေသာ သူ၏ လက္ ေပၚတြင္ တင္ထားေပးရတာမ်ိဳး လုပ္စရာမလိုေတာ့ဘဲ အလြယ္ကူဆံုး တိုင္းႏိုင္တဲ့ နည္းတစ္ခုကို တီထြင္ လိုက္ၾကၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။
အာ႐ံုခံႀကိဳးမွ်င္မ်ား တပ္ဆင္ ထားတဲ့ ဖ်ာကဲ့သို႔ A 3 စာမ်က္ႏွာ အရြယ္ အခင္းတစ္ခု ေပၚတြင္ ထိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လဲေလ်ာင္းလိုက္ျခင္းျဖင့္ လိုအပ္တဲ့ တိုင္းတာမႈမ်ားကို စကၠန္႔ ပိုင္းအတြင္း တိုင္းေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါ တယ္။ ဝါယာႀကိဳး တပ္ရန္မလိုတဲ့ အာ႐ံုခံစားလြယ္ေသာ အဲဒီ ဖ်ာ သို႔မဟုတ္ အခင္းကေန ကြန္ပ်ဴတာ ကို သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပို႔ေပး မွာျဖစ္ပါတယ္။
ဘက္ထရီလွ်ပ္စစ္အား နဲ႔ အသံုးျပဳမွာျဖစ္ေသာ အဆိုပါဖ်ာ မ်ားကို ေနာက္ႏွစ္တြင္ ေဈးကြက္ အတြင္း ေရာင္းခ်ႏိုင္ေတာ့မွာျဖစ္ ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ဒီဖ်ာမ်ားဟာ ေဆး႐ံုမ်ားနဲ႔ လူနာျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ ေရး ေဂဟာမ်ားမွာ အထူးသျဖင့္ အသံုးဝင္မွာျဖစ္ ပါတယ္။
သူနာျပဳမ်ား အတြက္လည္း အလုပ္႐ႈပ္သက္သာ ၿပီး လူနာ အတြက္လည္း ကရိကထ မမ်ားပါဘူး။ အျခားေသာ အသံုးဝင္မႈ မ်ားအျဖစ္ အိပ္စက္ျခင္းကိုလည္း ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ရာ အိပ္ေပ်ာ္ရင္း အသက္႐ွဴရပ္သည့္ (Apnoea) ေရာဂါမ်ိဳးကိုလည္း ေထာက္လွမ္း ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။


health digest