ဆံပင္ျဖဴရျခင္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/12/2013 04:37:00 PM


ဆံပင္ျဖဴရျခင္းဆံပင္ျဖဴျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ သည့္ အေၾကာင္းရင္း မ်ားမွာ

- မ်ိဳး႐ိုးလိုက္ျခင္း

- စိတ္ဖိစီးမႈ မ်ားျခင္းႏွင့္ အလုပ္မွ ဖိအားမ်ားျခင္း

- က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီညြတ္ေသာ စားေသာက္မႈပံုစံေၾကာင့္ အရြယ္ မတိုင္မီ ဆံပင္ျဖဴႏိုင္ပါတယ္။

- အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ စိတ္ ခံစားမႈ အလြန္ျပင္းထန္ျခင္း ဥပမာမေမွ်ာ္လင့္ထား ေသာ တစ္စံုတစ္ခု ေၾကာင့္ Shock ရျခင္း၊ စိတ္ဒဏ္ရာ ရျခင္းတို႔ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါ တယ္။

- ဆံပင္ျဖဴတစ္ေခ်ာင္းကို ႏုတ္ လိုက္ရင္ ႏွစ္ေခ်ာင္းထပ္ေပါက္လာ တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ဟာ လံုးဝမွားပါ တယ္။

- မယ္လနင္ဓာတ္ ေလ်ာ့နည္း သြားျခင္းေၾကာင့္ ဆံပင္ျဖဴမ်ားဟာ အေရာင္ဆိုးဖို႕ ခက္ခဲပါတယ္။

- ဆံပင္ျဖဴျခင္းဟာ ဗီတာမင္ B12 ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း၊ သိုင္း႐ြိဳက္မမွ်တျခင္း စသည့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အေျခ အေန၏ ရလဒ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါ တယ္။

- ေဆးလိပ္ေသာက္သူ မ်ားဟာ မေသာက္သူမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ ဆံ ပင္ျဖဴႏိုင္ေျခ ၄ ဆ ပိုမ်ားပါတယ္။ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းဟာ ဆံပင္ ကြ်တ္ျခင္းနဲ႕လည္း ဆက္စပ္ေနပါ တယ္။

- ညတြင္းခ်င္း ဆံပင္ျဖဴလာ တယ္လို႔ လူေတြေျပာေနၾကတာဟာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဆံပင္ဟာ တျဖည္း ျဖည္းခ်င္း ျဖဴလာတာပါ။ အသက္ ႀကီးလာတာနဲ႕အမွ် ေရာင္ျခယ္ ပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈ ေလ်ာ့က်လာၿပီး ဆံပင္ ေတြ စျဖဴလာ တာျဖစ္တယ္။
Health Digest