ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အာရွဆင္ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ပိုင္ဆုိင္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/12/2013 09:26:00 AMျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံ က်င္းပေနသည့္ (၂၇)ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစား ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပည္ပမွ ဧည့္သည္မ်ား လာေရာက္ခ်ိန္တြင္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ပံ့ပိုး ျဖည့္ဆည္းသည့္ အေနျဖင့္ ကမၻာေပၚတြင္ အာရွဆင္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒုတိယ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိေစရန္ ထူးေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ Composs Flim တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ျမန္မာ The Elephant

Power, Life Size Memory ႐ုပ္ရွင္မွတ္တမ္းမ်ားကို ဓာတ္ပုံဘုတ္မ်ားျဖင့္ တိရစၧာန္ ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ဆာဖာရီ (ေနျပည္ေတာ္)တို႔တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္မွစတင္ ခင္းက်င္း ျပသထားေၾကာင္း သိရသည္။

"ယခုကဲ့သို႔ ဓာတ္ပုံႀကီးမ်ားကို ခင္းက်င္း ျပသျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ဧည့္သည္မ်ားအေနျဖင့္ ဆင္မ်ား၏ သဘာ၀ကို ေလ့လာ ထိေတြ႕ႏိုင္ေစရန္၊ ဆင္မ်ားႏွင့္ လူသားတို႔ ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ား သိရွိေစရန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာရွတြင္သာမက ကမၻာေပၚတြင္ ဒုတိယ အမ်ားဆုံး အာရွဆင္မ်ား ပိုင္ဆိုင္သည့္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိေစရန္၊ တစ္ဖက္ကလည္း ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ အာရွမ်ိဳးဆင္မ်ားကို ယခုထက္ ပိုမိုမ်ိဳးပြား တိုးတက္လာေစရန္၊ ေရရွည္ တည္တံ့ႏိုင္ေရး အတြက္ ျပည္သူမ်ား ပိုမိုသိရွိၿပီး ဝိုင္းဝန္း ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ လာႏိုင္ေစရန္ စသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဆီးဂိမ္း ကာလအတြင္း ထူးေဖာင္ေဒးရွင္းနဲ႔ ျပင္သစ္ အေျခစိုက္ Composs Flim တို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း" တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးက ရွင္းျပသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ အိႏၵိယႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔သည္ ဆင္မ်ား ကို ရတနာတစ္ပါးလို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အာရွဆင္ေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိၿပီး ကမၻာေပၚတြင္ အာရွဆင္ ဒုတိယ အမ်ားဆုံး ႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
Myanmaalinn