ေလျဖတ္ထားျခင္းရွိမရွိ ဘယ္လိုသိႏိုင္မလဲ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/12/2013 06:21:00 PM


အသားကင္ဆိုင္တြင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ေခ်ာ္လဲက်သည္။ ဖိနပ္အသစ္စီးလာ၍ ေျခေခ်ာ္လဲက်တာပါဟုပင္ သူမကျပန္ေျပာလိုက္ေသးသည္။ သူမကအ၀တ္အစားတြင္ ကပ္ေနေသာဖုန္မ်ားကိုခါ၍ သန္႔ရွင္းလိုက္ၿပီး ပန္းကန္ျပားတစ္ခ်ပ္ဆြဲကာ ညေနစာစားသည္။ သူမကိုၾကည္႕ရသည္မွာ တစ္ညေနလံုးေအးေအး ေဆးေဆး။ ညေနေျခာက္နာရီေရာက္ေတာ့ သူမအမ်ိဳးသားက အသားကင္ဆိုင္ကို ဖုန္းဆက္သည္။ ညေနေျခာက္နာရီမွာ သူမဆံုးပါးသြားခဲ့သည္ဟူ၍။ ဆရာ၀န္၏အဆုိအရ ေလျဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ သူမလဲက်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သံုးနာရီအတြင္း ေဆး႐ံုေရာက္ရွိလာပါက အသက္မေသေအာင္ ကယ္ ဆယ္ႏိုင္သည္ဟုဆိုသည္။ သို႔ိဆုိလွ်င္ အခ်ိန္မီကယ္တင္ႏိုင္ရန္ လူတစ္ဦးေလျဖတ္မျဖတ္ ဘယ္လုိစမ္းသပ္သိရွိႏိုင္မည္လဲ။ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာ႐ံုေၾကာဆရာ၀န္မ်ားက အဆင့္ (၃) ဆင့္ပါ၀င္ေသာ စမ္းသပ္နည္းတစ္ခုကို တီထြင္ထားသည္။ အတိုေကာက္အားျဖင့္ STR ဟု မွတ္ႏိုင္သည္။ (၁) S – SMILE၊ ေလျဖတ္မျဖတ္သိရွိႏိုင္ရန္ ဒဏ္ရာရသူကို ၿပံဳးခိုင္းပါ။ (၂) T – TALK၊ ၀ါက်တစ္ခြန္းကို သဒၵါမွန္မွန္၊ ယုတၱိက်က်ေျပာခိုင္းပါ (ဥပမာ။ ။ ယေန႔ေနသာသည္) (၃) R – RAISE BOTH ARMS၊ လူနာကို လက္ႏွစ္ဘက္လံုးေျမႇာက္ခိုင္းပါ။ အထက္ပါစမ္းသပ္မႈ သံုးခုစလံုးအနက္ တစ္ခုခုမလုပ္ႏိုင္ပါက ေဆး႐ံုခ်က္ခ်င္းပို႔ပါ။ ထိုနည္းမ်ားႏွင့္ စမ္း၍ မေသခ်ာပါက လူနာကိုလွ်ာထုတ္ခိုင္းပါ။ လွ်ာလိပ္ေနလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ လွ်ာတစ္ဖက္ဖက္သို႔ေစာင္းေနလွ်င္ျဖစ္ေစ ေလျဖတ္ေနျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ အထက္ပါနည္းလမ္းမ်ားကို သိထားသူအေနႏွင့္ အျခားလူ (၁၀) ဦးကိုမွ်ေ၀ေပးပါက အနည္းဆံုး အသက္တစ္ေခ်ာင္းကို ကယ္တင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာ၀န္မ်ားက တိုက္တြန္းထားသည္။
Health Updates Journal