သူရိယေန၀န္းဂ်ာနယ္ကို အေရးယူေပးရန္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီထံသုိ႔ ျပန္ၾကားေရး တုိင္စာ ပို႔

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/12/2013 10:15:00 PM

စာနယ္ဇင္းက်င့္၀တ္ကုိ ခ်ဳိးေဖာက္လ်က္ရွိၿပီး လက္ရွိ အစုိးရကုိ ထိခိုက္ေစ သည့္ အေရးအသားမ်ား ပါ၀င္ေနသည့္ သူရိယေန၀န္း ဂ်ာနယ္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီက အေရးယူ ရန္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ယေန႔ စာတေစာင္ ေပးပုိ႔ ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။

သူရိယေန၀န္းဂ်ာနယ္သည္ အ၀ါေရာင္စာေပျဖစ္ၿပီး အမုန္းစကား မ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ လိုအပ္သလို အေရးယူရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက စာနယ္ဇင္းေကာင္စီထံသုိ႔ စာေပးပုိ႔ ေတာင္းဆုိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ၀က္ဘ္ဆုိက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဧရာဝတီ သတင္း Myanmar News