ဗုဒၶေဟာၾကား ခ်မ္းသာေၾကာင္းအက်င့္မ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/28/2014 12:32:00 AM

   
       လူတစ္ေယာက္က ေမးလာပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာမွာ ဘယ္လုိကံေတြလုပ္ရင္ ယခုဘ၀လက္ငင္း စီးပြားခ်မ္းေရး လူမူေရး စေသာအက်ိဳးစီးပြားကုိ ျဖစ္ေစပါသလဲ၊ ဘယ္လုိကံေတြလုပ္ရင္ ေနာင္သံသရာမွာ ေကာင္းက်ိဳးကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသလဲ။ နဗၺာန္ ခ်မ္းသာကုိ ယခုဘ၀မွာတင္ရေအာင္ လုပ္ႏုိင္ပါသလား။
       ဗုဒၶက အျပည့္အစုံေဟာထားၿပီးသားပါ။ ပစၥဳပၸန္ဘ၀မွာ စီးပြားေရး၊ လူမူေရးစတဲ့ အက်ိဳးစီးပြားေတြ ျဖစ္ဖုိ႔ဆုိရင္ ျပည့္စုံရ မယ့္တရားေလးပါး အတုိင္းလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔လုိပါတယ္။
       "ထၾကြ၊ သိမ္းဆည္း၊ မွ်သုံးစဲြ၊ ေပါင္းျမဲမိတ္ေဆြေကာင္း"ဆုိသည့္အတုိင္း....
၁။ အလုပ္လုပ္တဲ့အခါမွာ ၀ီရိယနဲ႔ ၾကိဳးစားၿပီး တက္တက္ၾကြၾကြလုပ္ေဆာင္ရမယ္။
၂။ လုပ္လုိ႔ရလာတဲ့ဥစၥာေတြကုိ ကာကြယ္ထိမ္းသိမ္းရမယ္။
၃။ ကုန္သင့္တာကုိကုန္၊ မကုန္သင့္တာကုိ မကုန္ေအာင္ မွ်မွ်တတသုံးစဲြတတ္ရမယ္။ သုံးသာသုံးပါ မျဖဳန္းပါနဲ႔။
၄။ အက်ိဳးလုိလားတဲ့ အေပါင္းအသင္းကုိ ေပါင္းရပါမယ္။ အက်င့္စာရိတၱဖ်က္ဆီးမယ့္ အေပါင္းအသင္းကုိေတာ့ ေရွာင္ရွား ရပါမယ္။
       ဒါဆုိရင္ ယခုဘ၀မွာပဲ သန္႔ရွင္းေသာ စီးပြားေရး၊ လူမူေရး အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ရရွိမွာပါ။ ေနာင္သံသရာေကာင္းက်ိဳးရဖုိ႔ဆုိရင္ ရတနာသုံးပါး၊ ကံ၊ ကံ၏အက်ိဳးကုိ ယုံၾကည္တဲ့ သဒၶါရွိရမယ္။ အေျခခံငါးပါးသီလျမဲရမယ္။ ဒါထက္ တက္ႏုိင္ရင္ ရွစ္ပါး၊ ဆယ္ပါး သီလေစာင့္ထိန္းရမယ္။ အယုတ္အလတ္အျမတ္မေရြး ေပးကမ္းစြန္႔ၾကဲတဲ့ စာဂ၊ အေၾကာင္းအက်ိဳး၊ အေကာင္းအဆုိးကုိ ခဲြျခား နားလည္ႏုိင္တဲ့ပညာရွိရမယ္။ ဒါဆုိရင္ ေနာင္သံသရာေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ေသခ်ာသြားပါၿပီ။
       ယခုဘ၀ ဆင္းရဲအားလုံးက လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ဖုိ႔၊ နိဗၺာန္ကုိ ရဖုိ႔ဆုိရင္ သီလသိကၡာ၊ သမာဓိသိကၡာ၊ ပညာသိကၡာ ေခၚတဲ့ အက်င့္ျမတ္ကုိ နည္းလမ္းတက် ေကာင္းစြာက်င့္သုံးရမွာပါ။ ဒါဆုိရင္ ဆင္းရဲအားလုံးက လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ပါတယ္။
       ဒါေၾကာင့္ ဘုရားရွင္က ေလာကလူသားေတြေကာင္းက်ိဳးအတြက္ နည္းလမ္းအဆင့္ဆင့္ကုိ စနစ္တက် ခ်မွတ္ခဲ့တာပါ။ ဒီတုိင္းက်င့္သုံးမယ္ဆုိရင္ ယခုဘ၀ေရာ၊ ေနာင္ဘ၀ေရာအထက္တန္းက်က် ခ်မ္းခ်မ္းသာသာေနႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္ဆုံးဆင္း ရဲကင္းတဲ့ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကုိလည္းပဲ က်ိဳးစားရင္ ဒီဘ၀မွာတင္ရႏုိင္ပါတယ္။ ဒီဘ၀မရေတာင္ ေနာင္ဘ၀ေတြမွာ အလြယ္တကူရ ဖုိ႔အတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္သြားပါၿပီ။


ေရႊစမ္းေျမ အရွင္က၀ိဓဇသာရ