အခြင့္ထူးခံေတြဆီက ဒီလိုအခြန္ေတြ မေကာက္ေတာ့ဘူးလား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/28/2014 01:25:00 PM


(ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း စီးနင္းေနသည့္ Rolls-Royce ကားတစ္စီးကုိေတြ႕ရစဥ္)
သတင္းေဆာင္းပါး

မၾကာေသးမီက အခြန္စိစစ္ၾကပ္မတ္ေရး ဘုတ္အဖြဲ႕က ရပ္ကြက္ထဲ၊ ေဈးမ်ားထဲအထိ အခြန္ေကာက္ခံမည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေအာက္ေျခတြင္ ရရွိမည့္အခြန္မ်ား လစ္ဟင္းမႈမရွိေစရန္ ေကာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အေျခခံျပည္သူမ်ား အခြန္မေပး၍ ႏိုင္ငံေတာ္အခြန္လည္း နစ္နာေနသည့္အတြက္ ေကာက္သည္ဟု အေၾကာင္းျပခ်က္ ေပးထားသည္။

ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ ျပည္သူ

တစ္လက်ပ္ ၁၂ဝဝဝဝ၊ တစ္ရက္ က်ပ္ ၄ဝဝဝ အထက္ ဝင္ေငြရွိေသာ အေျခခံျပည္သူမ်ားထံမွ ဝင္ေငြခြန္ ေကာက္ခံသည့္ ႏိုုင္ငံမွာ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံ တည္းသာရွိသည္။

၎အျပင္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း အလြတ္မေပးဘဲ လစာထဲမွ ဝင္ေငြခြန္ကိုလည္း ေကာက္ယူလ်က္ရွိသည္။

ယခု အိမ္ဆိုင္ေလးမ်ားႏွင့္ ေဈးသည္ေလးမ်ားပင္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ကို မလြတ္တမ္း ေကာက္ခံမည္ ဆိုသည့္အတြက္ မလြတ္တမ္း ေပးေဆာင္ၾကရေတာ့မည္။

ဝင္ေငြဥပေဒအတုိင္း တိတိက်က် ေကာက္မည္ဆိုပါက ဆိုက္ကားသမားမ်ား၊ တကၠစီယာဥ္ေမာင္းမ်ား အထိပင္ ဝင္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ရာ အေျခခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္ေဘးက်ပ္ နံက်ပ္ျဖစ္စရာ တစ္ခုထပ္တိုး လာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ပန္းပန္ဆဲ ခ႐ိုနီ

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္က Myanmar Peace Center တြင္က်င္းပသည့္ ေဆြးေႏြးတစ္ခု၌ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေအာင္မင္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႕မ်ားသို႔ ကားလိုင္စင္ ထုတ္ေပးထားမႈမွာ အစီးေရ ၁၁၁ဝ ျဖစ္ေၾကာင္း တရားဝင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အခြန္မဲ့ျဖင့္ ကားအစီးေရ ၃၇ဝ၊ ရာခုိင္ႏႈန္း ၆ဝ သာ အခြန္ေဆာင္ရမည့္ ကားအစီးေရက ၇၄ဝ စုစုေပါင္း ၁၁၁ဝ ျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ေပးသည့္ ကားပါမစ္မ်ားဟု ဆိုေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕မ်ားမွ တစ္ေစာင္ သိန္း ၅ဝဝ မွ က်ပ္သိန္း ၁၅ဝဝ အထိသာ (ေနာက္ဆံုးေဈး တစ္ေစာင္က်ပ္သိန္း ၁၅၅ဝ) ရရွိခဲ့သည္။

ၾကားပြဲစားမ်ားမွတစ္ဆင့္ ပါမစ္ရရွိသြားသည့္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္စုမွာမူ အခြန္အရပ္ရပ္ ကင္းလြတ္ခြင့္၊ ၆ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ အခြန္ေပးရမည့္ အခြင့္အေရးကို အျပည့္အဝ အသံုးခ်ၿပီး အနိမ့္ဆံုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ဝဝဝဝဝ ဝန္းက်င္မွ အျမင့္ဆံုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ဝဝဝဝဝ ဝန္းက်င္အထိ တန္ဖိုးရွိေသာ BMW, Lexus, Bentley, Lamborghini, Rolls-Royce ကဲ့သို႔ ဘယ္ေမာင္း ကားသစ္မ်ားအထိ တင္သြင္းစီးနင္း ခဲ့ၾကသည္ျဖစ္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကားပါမစ္ ဆိုသည္မွာ လူတစ္စု ပန္းပန္ရန္ အတြက္သာ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ကားအစီး ၁၁၁၀၊ ၿငိမ္းခ်မ္္းေရးနဲ႔ ျပည္သူက လက္ဗလာ၊ ခ႐ိုနီေတြအိတ္ထဲ ထည့္သြားတဲ့အခြန္ေငြ ဘယ္ေလာက္လဲ

အနိမ့္ဆံုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ဝဝဝဝဝ ဝန္းက်င္ရွိသည့္ Lexus, BMW ကား အမ်ဳိးအစားအတြက္ အခြန္ေပးေဆာင္ တင္သြင္းမည္ဆိုလွ်င္ အခြန္အရပ္ရပ္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၁ဝဝ မွ ၂ဝဝဝ နီးပါးအထိ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၉ဝဝ ဝန္းက်င္ က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ဝဝဝဝဝ ဝန္းက်င္ အထိရွိသည့္ Rolls-Royce ကား တစ္စီးအတြက္ ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္ေငြအရပ္ရပ္မွာ တစ္စီးလွ်င္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၈၅ဝဝ ေက်ာ္အထိ ေပးေဆာင္ရၿပီး စုစုေပါင္းက်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၃၅ဝဝ နီးပါးအကုန္အက်ခံမွ စီးနင္းခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတြက္ အခြန္အရပ္ရပ္ ကင္းလြတ္ခြင့္ တင္သြင္းသည့္ ကားအစီးေရ ၃၇ဝ တစ္ခုတည္းအတြက္ပင္ အနည္းဆံုး အခြန္ေငြ က်ပ္ ၁၂၂ ဘီလ်ံမွ အမ်ားဆံုးက်ပ္ ဘီလ်ံ ၉ဝဝ ဝန္းက်င္အထိ နစ္နာသြားသည္။

အခြန္မဲ့အစီး ၃၇ဝ အပါအဝင္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၆ဝ သာ အခြန္ေဆာင္ရမည့္ အစီးမ်ား အပါအဝင္ စုစုေပါင္းအစီးေရ ၁၁၁ဝ အတြက္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ကရမည့္ အခြန္ေငြမည္မွ် နစ္နာသြားမည္ကို မွန္းဆၾကည့္ႏိုင္ေပသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္လည္း ကားပါမစ္မွရေငြမွာ က်ပ္ဘီလ်ံ ၅ဝ ေက်ာ္မွ ၁ဝဝ ဝန္းက်င္အထိသာ ရရွိခဲ့ၿပီး နစ္နာခဲ့ရျပန္သည္။ (အခ်ဳိ႕အဖြဲ႕မ်ား တစ္ေစာင္လွ်င္ က်ပ္သိန္း ၂ဝဝ ျဖင့္သာ ေရာင္းခ်ခဲ့မႈမ်ားရွိၿပီး အျမင့္ဆံုးႏႈန္းျဖင့္ တြက္ထားျခင္းျဖစ္သည္)

9E\1000 ေက်ာ္ကားမ်ားအတြက္ ျပည္သူအခ်ဳိ႕ေပးတဲ့ နာမည္သစ္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါမစ္ျဖင့္ တင္သြင္းလာသည့္ ကားမ်ားကို စီးနင္းေနသူ အမ်ားစုမွာ ယခင္အစိုးရ၊ ယခုအစိုးရလက္ထက္ ခ႐ိုနီ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား၊ ဝန္ႀကီးသားသမီး ေဆြးမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

၎တို႔အားလံုးနီးပါးသည္ လူတစ္ဦး၊ တစ္စုလွ်င္ ကုမၸဏီေပါင္း ၂ဝ ေက်ာ္မွ ၃ဝ နီးပါးအထိ ပိုင္ဆိုင္လုပ္ကိုင္ ၾကေသာ္လည္း ကုမၸဏီတစ္ခု၊ ႏွစ္ခုအတြက္သာ အခြန္ေဆာင္ျပထားသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကားပါမစ္နဲ႔ သြင္းတဲ့ကားေတြကို 9E\1000 ေက်ာ္ နံပါတ္ေတြေပးတယ္။ စီးတဲ့သူေတြ အားလံုးကလည္း အရင္လက္ ထက္ေရာ၊ အခုလက္ထက္မွာပါ ႏိုင္ငံေတာ္ သြင္းရမယ့္ အခြန္ေတြမသြင္းဘဲနဲ႔ လုပ္ရင္း ခ်မ္းသာလာတဲ့ သူေတြမ်ားတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္သြင္းရမယ့္ အခြန္မသြင္းတဲ့ သူေတြက ထပ္ၿပီး အဲဒီေငြေတြနဲ႔ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၄ဝဝဝ ေလာက္တန္တဲ့ကားကို က်ပ္သိန္းေပါင္း ၅ဝဝဝ ေလာက္နဲ႔ အခြန္ေရွာင္ၿပီး ထပ္စီးတာေလ။ အဲဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အသိုင္း အဝုိင္းမွာေတာ့ ဟိုဘက္မွာလည္း ခုိး၊ ဒီဘက္မွာလည္း အခြန္ထပ္ခိုးထားတဲ့ ကားေတြဆိုေတာ့ သူခိုးကားလို႔ နာမည္ေျပာင္ေပး ထားတယ္”ဟု ကားဝယ္ေရာင္း ကိုဝင္းထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူေတြရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္

“ျပန္ေကာက္ရမွာပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကားပါမစ္တခ်ဳိ႕ကို ဝယ္ယူဖူးတဲ့သူေတြ ရွိပါတယ္။ သူတို႔ေတြက တန္ဖိုးနည္းကားေတြ သြင္းၾကတာပါ။ အဲဒီလိုဝယ္တဲ့အခါ အာမခံခ်က္ ၄ ခ်က္ကို လက္မွတ္ထိုးရပါတယ္။ အဲဒီ ၄ ခ်က္ထဲမွာ အခြန္ျပန္ေကာက္ရင္ ေပးေဆာင္ပါမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါတယ္။ အခုၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါမစ္နဲ႔ သြင္းတဲ့ကားေတြက ကိုယ္ပိုင္အမည္ေပါက္ေတြနဲ႔လုပ္ၿပီး စီးၾကတာ။ သူတို႔ေရာ အဲဒီလိုဝန္ခံခ်က္လက္မွတ္ မထိုးရဘူးလား။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႕အမည္နဲ႔ မဟုတ္တဲ့အတြက္ အခြန္ျပန္ေကာက္ရပါမယ္။ ရပ္ကြက္ထဲအထိ ေဈးထဲအထိ အခြန္လိုက္ေကာက္မယ့္ အခ်ိန္မွာ ဒီလိုအခြန္ေငြ က်ပ္သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေရွာင္ကြင္းစီးနင္း အခြင့္ထူးခံတာမ်ဳိးကေတာ့ မရွိသင့္ဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ေတြ ထုိက္တန္ေအာင္ ရတယ္ဆိုရင္ေတာ့ တစ္မ်ဳိးပါ။ အခုက အဖြဲ႕လည္းမရ၊ ႏိုင္ငံေတာ္လည္း အခြန္နာတယ္”ဟု ကားေဆာင္းပါးရွင္ အရည္က်ိဳက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ ဦးေက်ာ္သူက“ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ ဥပေဒတစ္ခုပဲ ရွိသင့္တယ္။ သူ႕တို႔က်ေတာ့ လႊတ္ေပး၊ ျပည္သူက် ေကာက္တယ္ဆိုရင္ ဥပေဒမဟုတ္ဘူး။ ေရရွည္မွာ ဒါေတြက ေထာက္စရာေတြ မ်ားလာလိမ့္မယ္။ အဲဒီလိုဆိုရင္ သူတို႔ကလည္း လုပ္ခ်င္တာလုပ္၊ ျပည္သူကလည္း လုပ္ခ်င္တာလုပ္ ျဖစ္လာမွာေပါ့။ ကြ်န္ေတာ့္အျမင္အရေတာ့ အမည္ေပါက္နဲ႔ စီးေနတဲ့ ကားေတြကို ဥပေဒအရ ျပန္ေကာက္သင့္တယ္။ အေျခခံ ျပည္သူဆီကပဲ လည္ပင္းညွစ္ၿပီး တစ္ဖက္သူတို႔လို လူမ်ဳိးေတြက် လြတ္ေနမယ္ဆိုရင္ ဒါဥပေဒလို႔ မေခၚဘူးလို႔ ကြ်န္ေတာ္ျမင္တယ္”ဟု သံုးသပ္သည္။

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ေန ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကိုၫြန္႔ကလည္း “အရင္ဆံုးေျပာခ်င္တာက ျပည္သူဆီက မေကာက္ခင္ အခြင့္ထူးခံေတြဆီက အရင္ရေအာင္ ေကာက္ၾကည့္ပါ။ ဘယ္ေနရာျဖစ္ျဖစ္ မွ်တဖို႔လိုတယ္။ ရပ္ကြက္ထဲအထိ လမ္းေဘး ေဈးသည္ကအစ အခြန္လိုက္မေကာက္ခင္ ဒီလိုအခြင့္ထူးခံေတြဆီက ရေအာင္ ျပန္ေကာက္ၾကည့္ဖို႔ပါပဲ”ဟု ေျပာၾကားသည္။

“အေျခခံ ျပည္သူတစ္ေယာက္ ေဈးအသက္သာဆံုး ၁၃ဝဝ စီစီ ကားတစ္စီးဝယ္ စီးရင္ေတာင္ က်ပ္ သိန္း ၅ဝ ေက်ာ္ေလာက္ အခြန္ေပးစီးရတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ေတြ ထိုက္တန္ေအာင္ ရသလား။ အဖြဲ႕ေတြလည္း မရ ႏိုင္ငံေတာ္ကလည္း အခြန္က်ပ္ဘီလ်ံေပါင္း အမ်ားႀကီးနာသြားၿပီ။ ေနာက္ဆံုး လူတစ္စုက အခြန္က်ပ္သိန္းေထာင္ခ်ီ ကင္းလြတ္ခြင့္နဲ႔ စီးနင္းေနတာ မ်ဳိးကေတာ့ ျပန္ေကာက္ဖို႔လိုတယ္”ဟု ကားလုပ္ငန္းရွင္ ဦးမိုးေက်ာ္စြာက ဆိုသည္။

“ႏုိင္ငံသားတုိင္း အခြန္ေပးေဆာင္ရမယ့္ တာဝန္ရွိတဲ့အတြက္ မည္သူမဆို အခြန္ေပးရမယ္။ ပုရြက္ဆိတ္လည္း ပုရြက္ဆိတ္ အေလ်ာက္၊ ဆိတ္လည္း ဆိတ္အေလ်ာက္၊ ဆင္လည္း ဆင္အေလ်ာက္ ဘယ္သူမဆို အခြန္ေဆာင္ရမယ္။ ဆင္က ဆိတ္ေလာက္ပဲ အခြန္ေဆာင္တာ၊ ဆိတ္က ပုရြက္ဆိတ္ ေလာက္ပဲ အခြန္ေဆာင္တာမ်ဳိး မျဖစ္ေအာင္ အားလံုးတစ္ေျပးညီရေအာင္ အခြန္ေကာက္သင့္ပါတယ္။ မွ်တမႈ ရွိရပါမယ္”ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းႀကိဳင္က အခြန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာျပ သည္။

မိတီၳလာၿမိဳ႕မွ ဆိုင္လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူ ကိုေက်ာ္ႏိုင္ဝင္းက “အေျခခံျပည္သူေတြ တကယ့္လက္ေတြ႕ဘဝကို သိခ်င္ရင္ ဆင္းၾကည့္လိုက္ေပါ့။ အျမဲတမ္း အေျခခံ ျပည္သူေတြ အိတ္ကပ္ထဲက ဘယ္လိုညွစ္ထုတ္ၿပီး ခ႐ိုနီနဲ႔ လူတစ္စုက် အခြင့္အေရးေတြရ၊ အခြန္ျပန္မေဆာင္၊ ရေအာင္လည္း မေတာင္းဘူး။ အခု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အမည္ေပါက္နဲ႔ မဟုတ္ဘဲ ကိုယ္ပိုင္အမည္နဲ႔ စီးေနတဲ့သူေတြ ရွက္တတ္ရင္ ကိုယ့္အသိစိတ္နဲ႔ကိုယ္ေတာင္ လာေဆာင္သင့္တယ္။ ေကာက္ရမယ့္ သူေတြကလည္း သူမ်ားေျပာမွမဟုတ္ဘူး။ ရွက္တတ္ရင္ အရင္ကတည္းက ေကာက္ထားသင့္တယ္။ ထစ္ခနဲရွိ အေျခခံျပည္သူဆီကပဲ ဆိုတာမ်ဳိး မ်ားလာရင္ေတာ့ေပါက္ကြဲဖို႔ပဲ က်န္ေတာ့တယ္။ ျပည္သူေတြအားလံုး အခြန္ေဆာင္ရမွာ မွန္တယ္၊ အခြင့္ထူးခံေတြမရွိေအာင္ လုပ္ျပဖို႔ေတာ့ လိုတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

“ႏိုင္ငံတကာမွာ သာသနာေရး၊ ဘုန္းႀကီးကလြဲၿပီး က်န္တာအကုန္ အခြန္ေကာက္တယ္။ အားလံုး အခြန္ေကာက္ရပါမယ္”ဟု Farmer Auto မွ ေဒါက္တာစိုးထြန္းကလည္း ေျပာၾကားသည္။

9E\1000 ေက်ာ္ကားေတြ ဥပေဒအရ အခြန္ျပန္ေပးရမည္

ကားတစ္စီးတင္သြင္းလွ်င္ အေကာက္ခြန္၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၊ ကညန မွတ္ပံုတင္ေၾကး သံုးမ်ဳိးအား အခြန္ေပးေဆာင္ စီးနင္းရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ႏွင့္ အေကာက္ခြန္မွာ တည္ဆဲဥပေဒအရ ျပ႒ာန္းထားသည့္ အခြန္ႏႈန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး မည္သူမွ် အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ မရွိေခ်။ ကညန မွတ္ပံုတင္ေၾကးမွာမူ ဥပေဒအရ ျပဌာန္းထားျခင္း မဟုတ္သည့္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေခါင္းစဥ္ျဖစ္၍ လည္းေကာင္း၊ ပါမစ္ဝယ္ယူကုန္က် စရိတ္အျဖစ္ လည္းေကာင္း ေလွ်ာ့ေပါ့သက္သာ၍ရသည္။

ထို႔အတြက္ ဥပေဒအရ 9E\1000 ေက်ာ္ ကားမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါမစ္ျဖင့္ တင္သြင္းထားသည့္ ကားမ်ားအားလံုး ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ႏွင့္ အေကာက္ခြန္ကို ျပန္လည္ေကာက္ခံ သင့္သည္ဟုလည္း လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕က ေျပာၾကားသည္။

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ႏွင့္ အေကာက္ခြန္ႏွစ္မ်ဳိးကုိ ျပန္လည္ေကာက္ခံျခင္းျဖင့္ ကားတစ္စီးလွ်င္ အနိမ့္ဆုံး က်ပ္ ၅၁၄ သိန္းမွ အျမင့္ဆုံး က်ပ္သိန္း ၃၆ဝဝ ေက်ာ္အထိရရွိ မည္ျဖစ္ၿပီး ပ်မ္းမွ်တစ္စီးလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၂ဝဝဝ ဝန္းက်င္ျပန္လည္ ရရွိႏုိင္သည့္အတြက္ ကားအစီး ၁ဝဝဝ ေက်ာ္အတြက္ဆုိပါက က်ပ္ဘီလ်ံ ၂ဝဝ ေက်ာ္အထိ ႏုိင္ငံအတြက္ ျပန္လည္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္လည္း ျဖစ္တယ္၊ တစ္ဖက္မွာ ပါမစ္ဝယ္ရတဲ့ ကုန္က်စရိတ္ ကလည္းရွိတယ္။ အဲဒီအတြက္ ကညန မွတ္ပံုတင္ေၾကးကို သုညရာခုိင္ႏႈန္း ေပးလို႔ရပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ အေကာက္ခြန္နဲ႔ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ကေတာ့ ဥပေဒအရ ျပ႒ာန္းထားတာ ျဖစ္လို႔ ဘယ္သူမွလည္း ကင္းလြတ္ခြင့္မရပါဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါမစ္ ဝယ္ဖူးတဲ့သူ ေတြသိပါတယ္။ အခြန္ျပန္ေကာက္ရင္ ေပးပါမယ္ဆိုတဲ့ အာမခံခ်က္ လက္မွတ္ထိုးရတဲ့ ပါမစ္မ်ဳိး ဝယ္ဖူးတဲ့သူေတြရွိပါတယ္။ ဒီလို အာမခံခ်က္ထုိးၿပီးမွ ကိုယ္ပိုင္အမည္ေပါက္ လုပ္ၾကပါတယ္။ အခုလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ အမည္နဲ႔ မဟုတ္တဲ့ ကား၊ ကိုယ္ပိုင္အမည္ ေဖာက္ထားတဲ့ကားေတြဆိုရင္ ကုန္သြယ္လုပ္ ငန္းခြန္နဲ႔ အေကာက္ခြန္ကို ျပန္ေကာက္လို႕ ရပါတယ္”ဟု ကိုအရည္က်ိဳက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

Distinct Trading မွ ကိုထြဋ္ထိပ္က “ကားသြင္းစီးတဲ့သူတိုင္း ဥပေဒအတိုင္း အခြန္အတိအက် ေပးေဆာင္ၿပီး ျပည္သူေတြ စီးၾကတာပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႕အစည္းအမည္နဲ႔ အသံုးျပဳတာကေတာ့ ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးလို႔ရ ပါတယ္။ ကိုယ္ပုိင္အမည္ေပါက္နဲ႔ စီးတဲ့သူေတြကိုေတာ့ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အေကာက္ခြန္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၄ဝ၊ တြက္ နည္းအရဆိုရင္ စုစုေပါင္း ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလာက္က်မယ္။ ဒါကိုေတာ့ ဥပေဒအရ ျပ|ာန္းထားတဲ့အတုိင္း ေပးေဆာင္သင့္တယ္။ အခုစီးေနတဲ့ သူေတြကလည္း ဒီပမာဏကို ေပးႏိုင္တဲ့သူေတြခ်ည္းပါပဲ”ဟု ဆုိသည္။

လူတစ္ဦး၊ လူတစ္စုတည္း ကုမၸဏီ ၂ဝ မွ ၃ဝ အထိ တည္ေထာင္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား က ကုမၸဏီတစ္ခု၊ ႏွစ္ခုအတြက္သာ အခြန္ ေဆာင္ျပၿပီး ဒီမိုကေရစီေခတ္သို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းေနသည့္တိုင္ ႀကီးမားစြာ အခြန္ေရွာင္ ျခင္း၊ ေရွာင္ရန္ အခြင့္အေရး ေပးထားျခင္းမ်ား ရရွိေနသည့္ အခြင့္ထူးခံမ်ား ရွိေနသမွ် ႏိုင္ငံသည္လည္း တိုးတက္မည့္ဘက္သို႔ ဦးတည္မည္ မဟုတ္ေပ။

မွ်တသည့္အခြန္စနစ္သို႔ သြားလိုလွ်င္ အခြင့္ထူးခံမ်ားထံမွ ယခုကဲ့သို႕ လက္တစ္လံုးျခား အခြန္ေရွာင္တိမ္းမႈ၊ အခြန္ေရွာင္တိမ္းရန္ အခြင့္အေရး ေပးထားသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒကဲ့သို႕ေသာ အေျခအေနမ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ၿပီး လုပ္ေဆာင္မွသာ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ကားအမ်ဳိးအစားအလိုက္ ဥပေဒအရ ျပန္လည္ေကာက္ခံသင့္သည့္အခြန္ပမာဏ

(ကားအမ်ဳိးအစား=Rolls-Royce Phantom 2013, ကားတန္ဖိုး=၄၉၀၀ သိန္း, အေကာက္ခြန္္=၁၉၆၀ သိန္း, ကုန္သြယ္ခြန္=၁၇၁၅ သိန္း, စုစုေပါင္းအခြန္=၃၆၇၅ သိန္း)

(ကားအမ်ဳိးအစား=Rolls-Royce Phantom 2013, ကားတန္ဖိုး=၃၉၂၀ သိန္း, အေကာက္ခြန္=၁၅၆၈ သိန္း, ကုန္သြယ္ခြန္=၁၃၇၂ သိန္း, စုစုေပါင္းအခြန္=၂၉၄၀ သိန္း)

(ကားအမ်ဳိးအစား=Rolls-Royce Ghost 2013, ကားတန္ဖိုး=၂၄၅၀ သိန္း, အေကာက္ခြန္=၉၈၀ သိန္း, ကုန္သြယ္ခြန္=၈၅၇ သိန္း, စုစုေပါင္းအခြန္=၁၈၃၇ သိန္း)

(ကားအမ်ဳိးအစား=Bentley Mulsanne 2013, ကားတန္ဖိုး=၂၉၄၀ သိန္း, အေကာက္ခြန္=၁၁၇၆ သိန္း, ကုန္သြယ္ခြန္=၁၀၂၉ သိန္း, စုစုေပါင္းအခြန္ ၂၂၀၅ သိန္း)

(ကားအမ်ဳိးအစား=Bentley Continental 2013, ကားတန္ဖိုး=၂၆၄၆ သိန္း, အေကာက္ခြန္=၁၀၅၈ သိန္း, ကုန္သြယ္ခြန္=၉၂၆ သိန္း, စုစုေပါင္းအခြန္=၁၉၈၄ သိန္း)

(ကားအမ်ဳိးအစား=Lamborghini Avendator 2013, ကားတန္ဖိုး=၃၈၂၂ သိန္း, အေကာက္ခြန္=၁၅၂၉ သိန္း, ကုန္သြယ္ခြန္=၁၃၃၇ သိန္း, စုစုေပါင္းအခြန္ ၂၈၆၆ သိန္း)

(ကားအမ်ဳိးအစား=Lamborghini Gallardo 2013, ကားတန္ဖိုး=၂၄၅၀ သိန္း, အေကာက္ခြန္=၉၈၀ သိန္း, ကုန္သြယ္ခြန္=၈၅၇ သိန္း, စုစုေပါင္းအခြန္=၁၈၃၇ သိန္း)

(ကားအမ်ဳိးအစား=Lexus 2013, ကားတန္ဖိုး=၆၈၆ သိန္း, အေကာက္ခြန္=၂၇၄ သိန္း, ကုန္သြယ္ခြန္=၂၄၀ သိန္း, စုစုေပါင္းအခြန္=၅၁၄ သိန္း)

(ကားအမ်ဳိးအစား=BMW M3 2013, ကားတန္ဖိုး=၆၈၆ သိန္း, အေကာက္ခြန္=၂၇၄ သိန္း, ကုန္သြယ္ခြန္=၂၄၀ သိန္း, စုစုေပါင္းအခြန္=၅၁၄ သိန္း)

မွတ္ခ်က္။ ။Lexus ႏွင့္ Bentley Continental Flying Spur ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ကားတန္ဖိုးအမွန္ေစ်းေပၚတြင္ တြက္ခ်က္ထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ CIF ေစ်းႏႈန္းေပၚတြင္သာ တြက္ခ်က္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္းတန္ဖိုးမွာ ေဖာ္ျပထားသည့္ပမာဏထက္ ပိုမည္ျဖစ္သည္။ တင္သြင္းမႈမ်ားသည့္ ကားအမ်ဳိးအစား အခ်ဳိ႕ကိုသာ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ႏွင့္ အေကာက္ခြန္တို႕မွာ ဥပေဒအရျပ႒ာန္းထားျခင္းျဖစ္၍ ျပန္လည္ေကာက္ခံသင့္သည့္ အခြန္မ်ားျဖစ္သည္။Eleven Media Group