ပန္းၿခံေတြကုိ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိခြင့္ေနရာ မသတ္မွတ္ႏုိင္ေသးဘူးလုိ႔ အစုိးရေျပာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/28/2014 02:04:00 PM


ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးလိုၿမိဳ႕ႀကီးေတြက ပန္းျခံေတြကို ျပည္သူေတြ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုနုိင္တဲ့ ေနရာေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးဖို႔ အစီအစဥ္ ရိွ မရိွ ဒီေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွာ ေမးျမန္းရာမွာ အစီအစဥ္မရွိေသးေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ဇံျမင့္က ျပန္လည္ေျဖၾကားပါတယ္။

နုိင္ငံတကာ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြက ပန္းျခံေတြမွာလို အမ်ားျပည္သူေတြ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုတင္ျပနုိင္တဲ့ေနရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးဖို႔ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာစိုးရင္က ေမးျမန္းရာမွာ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ဇံျမင့္က အခုလို ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့တာပါ။

"ျပည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ခ်င္းအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရာမွာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိႏိုင္ေသးတဲ့အတြက္ အဆိုပါလိုအပ္ခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တဲ့ အေႏွာင့္အယွက္၊ ေဘးပေရာဂမ်ား ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ လက္ရွိအေျခအေနမွာ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ ယံုၾကည္ခ်က္၊

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာတင္ျပႏိုင္တဲ့ေနရာမ်ားကို သီးသန္းသတ္မွတ္ေပးထားၿပီး၊ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းမ်ားနဲ႔အညီ မည္သူမဆို လာေရာက္ေဟာေျပာႏိုင္မည့္ သီးသန္႔ေနရာ သတ္မွတ္ဖန္တီး ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ ေနရာမရွိေသးပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားအပ္ပါသည္"

ျပည္သူ႔ဗဟုိျပဳစနစ္နဲ႔ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ကုိ တည္ေဆာက္ေနခ်ိန္မွာ ျပည္သူေတြရဲ႕အသံကို နားေထာင္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ျပည္သူေတြကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေျပာဆုိခြင့္ေပးဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့တဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာစိုးရင္က ေျပာပါတယ္။

RFA Burmese