အျမန္လမ္းမႀကီးေပၚ၌ အရွိန္ထိန္းတိုင္း စက္ကိရိယာမ်ား တုိးခ်ဲ႕ တပ္ဆင္မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/28/2014 10:41:00 AM


ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၂၈-၂-၂၀၁၄


၂၀၀၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၅ ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ မုိင္ ၃၀၀ ေက်ာ္ ရွည္လ်ားသည့္ ရန္ကုန္ - မႏၲေလး အျမန္ လမ္းမႀကီးသည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အသံုးျပဳမႈ မ်ားျပားလာျခင္း ႏွင့္ ယာဥ္မ်ား အရွိန္ျပင္းစြာ ေမာင္းႏွင္ ၾကျခင္းေၾကာင့္ စတင္ ဖြင့္လွစ္သည္မွ စ၍ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လ ၅ ရက္အထိ ယာဥ္ တိမ္းေမွာက္မႈ ၃၉၈ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေသဆံုးသူ ၂၁၈ ဦး ၊ ထိခုိက္ ဒဏ္ရာရသူ ၆၇၅ ဦး ရွိခဲ့သည္။

ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ၉၇ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ လူႏွင့္ ယာဥ္ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ၊ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္း မွာ လမ္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း အျမန္ လမ္းမႀကီး ေပၚ၌ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အတြင္း တစ္ႏွစ္လံုးတြင္ ယာဥ္ မေတာ္တဆမႈ ၂၅၉ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ လူေၾကာင့္ ၁၁၄ မႈ ၊ ယာဥ္ေၾကာင့္ ၁၇၈ မႈ ၊ လမ္းေၾကာင့္ ၃ မႈ ရွိခဲ့ၿပီး ေသဆံုးသူ ၁၁၃ ဦး ၊ ထိခုိက္ ဒဏ္ရာရသူ ၆၂၈ ဦး ရွိခဲ့သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္အထိ ယာဥ္ မေတာ္တဆမႈ ၅၈ မႈ ရွိခဲ့ရာ ယာဥ္ မေတာ္မဆမႈ ျဖစ္စဥ္ မ်ားျပား လာသည့္အတြက္ အျမန္လမ္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန လမ္းျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရး အင္ဂ်င္နီယာ အဖဲြ႕တုိ႔မွ ယာဥ္ မေတာ္တဆမႈ မ်ား ေလ်ာ့န္ညး ေစေရးအတြက္ Myanmar Mobile Traffic Radar System အရွိန္ထိန္းတုိင္း စက္ကိရိယာ ၁၂ လံုးျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ ၊ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး ႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီး အတြင္း တုိင္းတာ စစ္ေဆးၿပီး သတ္မွတ္ အရွိန္ႏႈန္းထက္ ပုိမုိ ေမာင္းႏွင္သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားကုိ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။

အျမန္ လမ္းမႀကီး ေပၚတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားကုိ ကီလုိမီတာ ၁၀၀ အထိသာ ေမာင္းႏွင္ရန္ သတ္မွတ္ ထားၿပီး လုိက္ထရပ္ ယာဥ္မ်ားကုိ ကီလုိမီတာ ၈၀ အထိသာ ခြင့္ျပဳ ထားသည္။ သတ္မွတ္ ကီလုိမီတာ အထက္ ေက်ာ္လြန္ ေမာင္းႏွင္ျခင္း စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိပါက အရွိန္ျပင္း ေမာင္းႏွင္ျခင္း အတြက္ ေငြက်ပ္ ၁၅၀၀ ၊ စီမံခ်က္ ဒဏ္ေငြ ေငြက်ပ္ ၃၀၀၀၀ စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ ၃၁၅၀၀ ကုိ သက္ဆုိင္ရာ အျမန္လမ္း ရဲတရား႐ံုး ၌ ဒဏ္ေငြ အျဖစ္ ေပးေဆာင္ ရမည္ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ လမ္းမႀကီး ေပၚတြင္ လူေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ ႏုိင္ရန္ အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန မွ Your Speed စက္ကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ ထားၿပီး ကီလုိမီတာ ၁၀၀ ေအာက္ ေမာင္းႏွင္ပါက မီးအစိမ့္ျပ ၍ ကီလုိမီတာ ၁၀၀ အထက္ ေက်ာ္လြန္ ေမာင္းႏွင္ပါက မီးအနီျဖင့္ အခ်က္ျပမည္ ျဖစ္သည္။

ဆက္လက္၍ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ႏွင့္ မတ္လ အတြင္း Your Speed အလံုး ၂၀ ကုိ ထပ္မံ တပ္ဆင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ စည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္ယာဥ္ မ်ားအား ထိေရာက္စြာ အေရးယူ သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ယာဥ္ေၾကာင့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား ေလ်ာ့နည္း ေစေရးအတြက္ အျမန္လမ္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၊ ယႏၲရား အင္ဂ်င္နီယာ အဖဲြ႕တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ ရန္ကုန္ ၊ ေနျပည္ေတာ္ ၊ မႏၲေလး တုိ႔တြင္ ယာဥ္မ်ား ဥပဓိ ႀကံ့ခုိင္မႈ ႏွင့္ အင္ဂ်င္ပုိင္းမ်ား စစ္ေဆး ၿပီးမွသာ အျမန္ လမ္းမႀကီး ေပၚ၌ ေမာင္းႏွင္ခြင့္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ (၁၁၀)

The MYAWADY Daily