ကမာၻ႔ပထမဆံုး ကြန္ပ်ဴတာ Z3

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/28/2014 08:50:00 PM


ကမာၻ႔ ပထမဆံုး ကြန္ပ်ဴတာ Z3 ကို Konrad Zuse ဆိုသူက တီထြင္ခဲ့ ပါတယ္။ လြန္ခဲ့ေသာ 1940 နွင့္ 1945 ခုနွစ္ အတြင္းမွာ United Kingdom နွင့္ United States နိုင္ငံမွာ တီထြင္ျပဳ လုပ္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက ယခုကဲသို႔ မဟုတ္ဘဲအခန္းက်ယ္ၾကီး တစ္ခု အတြင္းမွာ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ၎ကြန္ပ်ဴတာကို Z3 လို႔လည္း ေခၚၾကပါတယ္။

ထို Z3 လွ်ပ္စစ္ ကြန္ပ်ဴတာ ဒီဇိုင္းကို Konrad Zuse ဆိုသူက တီထြင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ထို႔ေနာက္ ပထမဆံုး ပရိုဂရမ္ကို စတင္ျပီး ေရးခဲ့ၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ၎ကြန္ပ်ဴတာကို ၁၉၄၀ မွာ စတင္တီထြင္ခဲ့ျပီး ၁၉၄၁ မွာ အကုန္လံုး ျပီးသြား ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ကမာၻ႔ပထမဆံုး ကြန္ပ်ဴတာ Z3 သည္ ၁၉၄၃ ခုနွစ္ အေရာက္မွာ ပ်က္စီးသြားခဲ့ တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၆၀ တြင္ ေနာက္ထပ္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားကို တီထြင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Smart Pro Journal