သမၼတ ေပးပို႔ေသာ အမ်ဳိးဘာသာသာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒေလးခု ျပ႒ာန္းေပးေရးကိစၥ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အစုိးရသု္ိ႔ ျပန္လႊဲ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/28/2014 01:24:00 PM(ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္က က်င္းပခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု-စိုးမင္းထိုက္))

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေပးပို႔ေသာ သဝဏ္လႊာပါ ဥပေဒေလးခုျဖစ္သည့္ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ ႏွင့္ လူဦးေရတိုးပြားႏႈန္း ထိန္းညွိျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရအဖြဲ႔ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏ စိစစ္ခ်က္ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္တင္ျပရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႔ သဝဏ္လႊာ ျပန္လည္ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး မက်င္းပမီ အေရးေပၚအစည္းအေဝးတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ကာ ထိုကဲ့သို႔ သဝဏ္လႊာျပန္လည္ေပးပို႔ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼ၏ သဝဏ္လႊာပါ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒသည္ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒသည္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ံုးႏွင့္လည္းေကာင္း၊ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒသည္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ံုးႏွင့္လည္းေကာင္း၊ လူဦးေရတိုးပြားႏႈန္း ထိန္းညွိျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒအား လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္လည္းေကာင္း ဆက္စပ္သက္ဆိုင္ေနသည္ဟု စိစစ္ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ထိုသို႔ဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲရန္ ေပးပို႔ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ယင္းဥပေဒမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားရွိေသာ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္တို႔ႏွင့္လည္း ဆက္ႏႊယ္သက္ဆိုင္ႏိုင္သည္ဟု ယူဆေၾကာင္းလည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ ေပးပို႔ေသာ သဝဏ္လႊာတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။ သမၼတ၏ သဝဏ္လႊာသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အထူးအေလးထား စဥ္းစားသံုးသပ္ေဆာင္ရြက္အပ္ေသာ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္သည္ကို နားလည္ေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ ဥပေဒျပဌာန္းေပးေရးသည္ မ်ားစြာသိမ္ေမြ႔သည့္ ဘာသာ သာသနာႏွင့္ လူမႈေရး၊ လူသားအေရးမ်ား ပါဝင္ေနသည္ကို သတိျပဳမိေၾကာင္းလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အတူ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အေနျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အက်ဳိးစီးပြား အမွန္တကယ္ရရွိေရး အေလးထားစဥ္းစားသံုးသပ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပကာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႔ သဝဏ္လႊာေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ သံဃာေတာ္မ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံသား ၁၃၃၅၆ဝဝ တို႔က လက္မွတ္ေရးထိုးကာ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အဆိုပါဥပေဒေလးခုအား ျပဌာန္းေပးရန္ အမ်ဳိးဘာသာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ (ဗဟို) ၏ တိုက္တြန္းခ်က္ကို လိုအပ္ပါက ဥပေဒအျဖစ္ ျပဌာန္းႏိုင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၁၂၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြက “ဒါဟာ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ နည္းနည္းဆုိင္မယ္ထင္တယ္။ အမ်ဳိးဘာသာေရးထက္ ႏုိင္ငံေရးလုိ႔ ေျပာမလုိျဖစ္တယ္ေပါ့ေနာ္။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ဒီလုိပဲထင္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တစ္ေယာက္တည္း အျမင္ကေတာ့ ဒါႀကီးဟာ ခင္ဗ်ားတုိ႔ စုဖုရားလတ္ေခတ္ကုိ ျပန္ေရာက္သြားမယ္။ တစ္လင္တစ္မယားေတြ ပါလာတယ္။ အခုက ေဘာ္လီေဘာေတြ ပုတ္ေနတာ။ အခုကုိ ဘုန္းႀကီးက ေျပာတယ္ဗ်ာ။ သမၼတက လႊတ္ေတာ္ကို ခင္ဗ်ားတုိ႔ လုပ္လုိက္။ လႊတ္ေတာ္က မဟုတ္ဘူး။ မင္းတုိ႔ဆီက လုပ္ရမွာ။ ေဘာ္လီေဘာေတြပုတ္ၿပီးေတာ့ ေရွာင္ေနတာလုိ႔ ကြ်န္ေတာ္ ဒီလုိျမင္တယ္။ ဒါႀကီးက မေကာင္းပါဘူးလုိ႔ ေျပာရင္ ဘုန္းႀကီးေတြနဲ႔ ျပႆနာျဖစ္သြားမယ္။ ဘုန္းႀကီးေတြကလည္း ကုိယ့္ဘုန္းႀကီးေတြ ျဖစ္ေနတာကုိး။ ဒါနည္းနည္းခက္တယ္ဗ်။ နည္းနည္းေလး အႏၱရာယ္ႀကီးတယ္။ ဒါ ျပႆနာရွိတယ္။ ေသခ်ာလုပ္ရမွာ။ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္လည္း နည္းနည္းပြဲဆူမယ့္ သေဘာရွိတယ္။ ဘုန္းႀကီးေတြ လက္မွတ္ထုိးၿပီးတင္တယ္ဆုိေပမယ့္ ခုနကေျပာသလုိ ကြ်န္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ ၿငိမ္ေနတဲ့ ကန္ေရျပင္ေလးကုိ ခဲနဲ႔ပစ္လုိက္သလုိျဖစ္မလားလုိ႔”ဟု ဆုိသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ကုိယ္စားျပဳ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေစာေဝက “ ဒီဥပေဒေတြက တအားကို သိမ္ေမြ႔ ႏူးညံ့ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒါေတြက လႊတ္ေတာ္ကခ်ည္းပဲ ဥပေဒျပဳလို႔ မရပါဘူး။ ဝန္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔လည္း သက္ဆိုင္ေနတယ္။ အျခားဘာသာဝင္ေတြမွာ အခုလို လက္ထပ္ျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒေတြ ျပဌာန္းထားတာရွိတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ တိက်တဲ့ ဥပေဒထုတ္ထားတာ မရွိေသးပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက တစ္လင္တစ္မယားစနစ္တို႔၊ လူဦးေရတိုးပြားႏႈန္း ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ ဥပေဒတို႔ မရွိေသးဘူး။ ကြ်န္မတို႔ ရခိုင္ျပည္မွာဆိုရင္ ဘဂၤါလီေတြက မိန္းမေတြအမ်ားႀကီးယူတယ္။ ကေလးေတြ အမ်ားႀကီးေမြးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြထက္ ဘဂၤါလီေတြ ပိုမ်ားလာတယ္။ ၿပီးေတာ့ မိန္းမေတြ အမ်ားႀကီးယူၿပီး အႏွိမ္ခံျဖစ္ေနရတယ္။ ကေလးေတြကိုလည္း ေကာင္းေကာင္းမျပဳစုဘူး။ ဒါဟာ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးနဲ႔ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးေတြ ဆံုး႐ံႈးေနတာပဲ မဟုတ္လား။ ဒီဥပေဒျပဳလို႔ လူ႔အခြင့္အေရး ဆံုး႐ံႈးတယ္ဆိုတာကေတာ့ ဟိုဘက္အခြင့္အေရး၊ ဒီဘက္အခြင့္အေရး ဆံုး႐ံႈးတာကိုေတာ့ မွ်ၿပီးၾကည့္ရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခုဥပေဒေတြက ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့အတြက္ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အစြန္းမေရာက္ဘဲနဲ႔ တကယ့္ကို ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါတယ္” ဟု ဆုိသည္။

ဘားအံ မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းေစဟြာကလည္း “ဒီဥပေဒၾကမ္း ထုတ္ႏုိင္ဖုိ႔က ဝန္ႀကီးဌာနေလးခုကုိ တာဝန္ေပးထားတာေပါ့ေနာ္။ ဒါ အင္မတန္ေကာင္းပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ကြ်န္မတုိ႔ ဗုဒၶဘာသာအမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ဆုိရင္ ပုိၿပီးေတာ့ လိုအပ္တဲ့ ဥပေဒေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္တုိ႔ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းတို႔ဟာ ဆုိလုိ႔ရွိရင္ ကြ်န္မတုိ႔ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဗုဒၶဘာသာကုိ အေျခခံတဲ့ ႏုိင္ငံျဖစ္တဲ့အတြက္ တအားကုိ လုိအပ္ပါတယ္။ ကြ်န္မတုိ႔က ဒီဥပေဒထြက္လာမယ္ဆုိရင္ ႀကိဳဆုိပါတယ္။ ဒီ ဥပေဒက တျခားဘာသာေတြအတြက္ မလိုအပ္ဘူးလုိ႔ ထင္တယ္။ ဗုဒၶဘာသာအတြက္ကုိ ဆြဲတဲ့ဥပေဒလုိ႔ ကြ်န္မယူဆတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဗုဒၶဘာသာအတြက္ အမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ အဓိက ဒါေလးေတြက ပုိၿပီးေတာ့ အက်ဳိးျဖစ္ေစမယ္ဆုိေတာ့ေလ။ တျခားဘာသာေတြအေနနဲ႔လည္း သူတုိ႔ဘာသာအေနနဲ႔ ရွိထားၿပီးသားျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကြ်န္မထင္တယ္ ကန္႔ကြက္မယ္မထင္ဘူး။ ဘာသာေရးခြဲျခားမႈလည္း မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဒါ ဗုဒၶဘာသာအမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ကုိ ေရးထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ပဲ အသက္ဝင္မွာပါ။ ကြ်န္မတုိ႔ႏုိင္ငံမွာ နဂုိကတည္းက ဘာသာေတြက လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ရပ္တည္ခြင့္ရွိတယ္ေလ။ ကုိးကြယ္ခြင့္ရွိတယ္ဟာေပါ့ေနာ္။ ကြ်န္မစိတ္ထဲမွာ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ မပတ္သက္ဘူးထင္တာပဲ။ ကြ်န္မတုိ႔ႏုိင္ငံရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ျပန္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ဘာသာေရးက နည္းနည္းေလး လြဲေနတာေပါ့ေနာ္။ အဲဒီေတာ့ ကြ်န္မတုိ႔က ဘာသာေရးကုိ သြားတယ္ဆုိေတာ့ ဘာသာေရးကုိ စဥ္းစားရမွာေပါ့ေနာ္။ ကြ်န္မတုိ႔ ဥပေဒေတြဆုိတာက ဒီလႊတ္ေတာ္မွာပဲ ျပဌာန္းသင့္တယ္ ဆုိေတာ့ေလ။ အရင္က ကြ်န္မတုိ႔ဆီမွာရွိထားတဲ့ ဗုဒၶဘာသာအမ်ဳိးသမီးေတြ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဥပေဒကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ေခတ္စနစ္နဲ႔ မေလ်ာ္ညီေတာ့ဘူးေပါ့ေနာ္။
အဲဒီေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင့္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီအခ်ိန္မွာ ျပဳျပင္တာ အေကာင္းဆုံးပါပဲလုိ႔ ကြ်န္မျမင္တယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏ စိစစ္ခ်က္ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္တင္ျပရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့မႈအေပၚ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္) က “ကြ်န္မကေတာ့ နာယကႀကီး ရဲ႕ သဝဏ္လႊာကို သေဘာတူတယ္။ ဒါက ဥပေဒနဲ႔လည္း ညီတယ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕လိုအပ္ခ်က္နဲ႔လည္း ကိုက္ညီတယ္။ လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ ကေတာ့ အစိုးရဘက္က ျပန္လာတဲ့စာေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ျပန္သံုးသပ္ရမွာပါ။ ဒီဥပေဒေတြက အေရးတႀကီးျပဌာန္းဖို႔ လို မလိုဆိုတာ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနေတြက ဆံုးျဖတ္ၿပီး ျပန္ၿပီးေတာ့ အၾကံျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။


Eleven Media Group