ဖုန္းေျပာႏုိင္မည့္ Supersmoker Bluetooth e-cigarette

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/28/2014 10:43:00 AM


Supersmoker Club က ေဆးလိပ္ေသာက္ရင္း အဝင္ဖုန္းလက္ခံျခင္းႏွင့္ သီခ်င္းနားေထာင္ျခင္းတု႔ိ ျပဳလုပ္ႏုိင္မည့္ အီလက္ထရြန္နစ္စီးကရက္တစ္မ်ိဳးကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ နီကိုတင္းဓာတ္မပါဝင္သည့္ အဆိုပါ အီလက္ထရြန္နစ္စီးကရက္တြင္ Bluetooth ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ စမတ္ဖုန္းႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ဖုန္းေျပာျခင္း၊ သီခ်င္းနားေထာင္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ ဘက္ထရီ၏ ေအာက္ဘက္တြင္ ခလုတ္သံုးခုပါဝင္ၿပီး အလယ္ခလုတ္က Supersmoker Bluetooth ကို activate ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎ခလုတ္ကိုႏွိပ္လိုက္သည့္အခါ စမတ္ဖုန္းက အဆိုပါ device ကို သိရွိၿပီး ခ်ိတ္ဆက္မႈျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ၎ခလုတ္ ကို ႏွိပ္လိုက္သည့္အခါ တုန္ခါမႈျဖင့္ သတိေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ အလယ္ခလုတ္ကိုႏွိပ္႐ံုျဖင့္ built-in microphone ျဖင့္ ဖုန္းေျပာဆိုႏုိင္သည္။ က်န္ခလုတ္ႏွစ္ခုက အသံ တိုး/က်ယ္ႏုိင္သည့္ ခလုတ္မ်ားျဖစ္သည္။ ၎ Supersmoker Bluetooth ကို Android ႏွင့္ iOS ထုတ္ကုန္မ်ားျဖင့္ တြဲဖက္အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ တန္ဖိုးက ယူ႐ို ၇၉.၉၉ ျဖစ္သည္။

-ေနာင္ေနာင္
Ref: Coolest-Gadgets
Internet Journal