ပ်ံသန္းေနေသာ ၀ိုင္ယာလစ္ Mouse

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/28/2014 02:54:00 PM
Bat လို႔ေခၚတြင္ၿပီး ေလေပၚ ပ်ံသန္းေနေသာ
၀ိုင္ယာလစ္ ေမာက္စ္တစ္မ်ိဳးကို KIBARDIN ၀က္လ္ဆိုဒ္က ထုတ္ေဖာ္ၿပသခဲ႔ပါတယ္။

ထိုသို႔ Mouse pad ေပၚတြင္ ေမာက္စ္ကို လႊင္႔ေမွ်ာ္ေနေအာင္ သံလိုက္စက္ကြင္း ၿဖင္႔ထိန္းခ်ဳပ္ထားတာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ထုတ္လုပ္ရတဲ႔ ရည္ရႊယ္ခ်က္

ကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ရတဲ႔ တစ္ခုေသာရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ႔ ေခတ္နဲ႔အၿပိဳင္ ကြန္ပ်ဴတာအသံုးမ်ားသူေတြမွာ ၿဖစ္နိင္ေသာ လက္မ်က္ရိုး တစ္ေလွ်ာက္
ေရာဂါလကၡဏာမ်ားနဲ႔ ပ်ဥ္းမွ်လက္အာရံုေၾကာ ညပ္ ေရာဂါမ်ားကို တားဆီးကာကြယ္ရန္ အတြက္ ၿဖစ္ပါတယ္။ ထို လက္မ်က္ရိုး ေရာဂါ လကၡဏာကေတာ႔
လက္ရဲ႕ ေရြ႕လ်ားမူ၊ အာရံုခံစားမူေတြကို ေထာက္ပံေပးထားတဲ႔ လက္ေကာက္၀တ္ရွိအာရံုေၾကာေပၚမွာ ဖိအား သက္ေရာက္တဲ႔ အေၿခအေနတစ္မ်ိဳးၿဖစ္ၿပီး
လက္ေကာက္၀တ္ တဆစ္ဆစ္ၿဖစ္ေစၿခင္း ကိုက္ေစၿခင္းနဲ႔၊ လက္နဲ႔ လက္ေခ်ာင္းမ်ားအားနည္းၿခင္း၊ မလႈပ္ရွားနိင္ေစၿခင္းတို႔ကုိ ၿဖစ္ေစနိင္ပါတယ္။

အဆိုပါ product အသစ္ဟာဆိုရင္ အထက္ပါေရာဂါေတြကို ကာကြယ္ရံုနိင္တင္မက ၾကိဳတင္ တားဆီးနိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေပမဲ႔ စမ္းသပ္ေနဆဲ
အခ်ိန္ကာလအတြင္းမွာသာရွိေနပါေသးတယ္။

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

စြမ္းအားေထာက္ပံမူအပိုင္း: universal AC adapter,
input 100-240V, output 18V


ေလေပၚက အၿမင္႔ : 0g - 40mm, 1000g- 10mm

အသံုးၿပဳမူ ပစၥည္း : ABS ကလတ္စတစ္

အေရာင္ : အၿဖဴ (သို႔) အမည္း

အတိုင္းအတာ
အရႊယ္အစားမ်ား : W135mm x D145mm x H40mm

အေလးခ်ိန္ : 2000g

ထုတ္လုပ္မည္႔နိင္ငံမ်ား : နယ္သာလန္ ၊ တရုတ္

_______________________________

Aung Heine ( Smart Pro Journal )