စင္ကာပူ ဝက္ဘ္ဆိုက္ ၁၈၀ ေက်ာ္တိုက္ခိုက္ခံရ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/28/2014 10:42:00 AM


စင္ကာပူ ဝက္ဘ္ဆိုက္ ၁၈၀ ေက်ာ္ခန္႔သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္အတြင္း ဟက္ကာမ်ား၏ တိုက္ခိုက္ျခင္းကို ခံခဲ့ရေၾကာင္းသိရသည္။

SingCERT ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရး အဖြဲ႕အစည္း၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ တိုက္ခိုက္ခံရမႈ ႏွစ္ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ပထမအႀကိမ္တြင္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ ၈၀ ေက်ာ္တိုက္ခိုက္ ခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ ၎ဆိုက္မ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕ကို စင္ကာပူ အတိုက္အခံႏုိင္ငံေရး ပါတီျဖစ္သည့္ Reform Party ဆိုက္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ႏုိင္ငံေရးပါတီ၏ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ဟက္ကာမ်ားသည္ ၎တို႔၏ဆိုက္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး စင္ကာပူအလံ ဓာတ္ပံုပါဝင္သည့္ ဝက္ဘ္စာမ်က္ႏွာတစ္ခု ထည့္သြင္းကာ deface လုပ္ျခင္းျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အဆိုပါတိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ Anonymous Indonesia မွျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Reform Party မွအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး Kenneth Jeyaretnam ကအတည္ျပဳခဲ့သည္။

အဆုိပါ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ hosting provider မ်ားကို သတိေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အစိုးရဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ား တိုက္ခိုက္ခံရျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း SingCERT မွေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ား တိုက္ခိုက္ခံရျခင္းသည္ ဝက္ဘ္ဆိုက္စီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းလမ္းကိုရယူႏုိင္သည့္ SQL injections ႏွင့္ဆာဗာ၏ File Transfer Protocal မွ user-name ႏွင့္ password မ်ားကိုရယူသည့္ နည္းလမ္းမွတစ္ဆင့္ ျဖစ္ပြားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

-ေနာင္ေနာင္
Ref: TechInAsia
Internet Journal