ကမာၻ႔ အၾကီးဆံုး အေဝးၾကည့္မွန္ေျပာင္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/28/2014 08:56:00 PM


ဘယ္ေလာက္ၾကီး သလဲဆိုတာရင္ ၾကည့္တဲ့ မွန္ကပင္ ၁၀.၄ မီတာ ရိွပါတယ္။ အေဝးကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ကမာၻ၏ အနီေအာက္(ေရာင္ျခည္) ထိေအာင္ ျမင္နိုင္ပါတယ္။

ကမာၻ႔ အၾကီးဆံုး အေဝးၾကည့္မွန္ေျပာင္းၾကီးကို ေဒၚလာ ၁၈၀ သန္း အကုန္အက် ခံကာ စပိန္နိုင္ငံမွ တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ နည္းပညာ ကေတာ့ အေမရိကန္ နွင့္ မကၠစီကိုတို႔မွ ေထာက္ပံ့ေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေတာင္ေပၚေတာင္ေအာက္ ေတြကို ရွင္းလင္း ျပတ္သားစြာ ျမင္နိုင္ပါတယ္။ အေဝးရိွ ကြ်န္းေတြကိုလည္း ျမင္နိုင္တဲ့ အျပင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ရိွ မရိွကိုေတာင္ ျမင္နိုင္တဲ့ အေဝးျကည့္မွန္ေျပာင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဘာလို႔ ဒီေလာက္ၾကီးတဲ့ အေဝးျကည့္မွန္ေျပာင္းကို တည္ေဆာက္ရသလဲ ဆိုေတာ့ နိုင္ငံပိုင္ကြ်န္းမ်ားကို အေဝးျကည့္မွန္ေျပာင္းျဖင့္ ၾကည့္ရႈေစာင့္က်ပ္နိုင္ျခင္း အျခားေနရာ ေဒသရိွ ျပႆနာမ်ားကို မွန္ေျပာင္းျဖင့္ ၾကည့္ကာ ေျဖရွင္းေပးနိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ျပည္သူလူထု၏ က်န္းမာေရးအတြက္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈေတြကို ၾကည့္ရႈေပးနိုင္ျခင္းရန္ မုန္တိုင္းမ်ား က်ေရာက္ပါက အခ်ိန္မွီျပန္ၾကား ထုတ္လႊင့္ေပးနိုင္ျခင္းနွင့္ အျခားေသာ အရာမ်ားအတြက္ အကုန္အက်ခံ ေဆာင္ ရြက္ေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

Smart Pro Journal