သမၼတ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အဖြဲ႕၀င္မ်ား မလာ၍ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ပေပ်ာက္ေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္မ်ား လႊတ္ေတာ္တြင္ ကတိသစၥာျပဳျခင္း အစီအစဥ္ ပ်က္ျပယ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/28/2014 01:24:00 PM
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အဖြဲ႔၀င္ငါးဦး မလာေရာက္သျဖင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ပေပ်ာက္ေရးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔၀င္မ်ား ကတိသစၥာျပဳျခင္း အစီအစဥ္ ပ်က္ျပယ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း အခမ္းအနား အစီအစဥ္တြင္ မူလက လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ပေပ်ာက္ေရး ေကာ္မရွင္တြင္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးျခင္း ခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ကတိသစၥာျပဳျခင္း အစီအစဥ္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း စတင္သည့္အခါ ၎အစီအစဥ္မွာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက,က ေၾကညာခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းသို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အဖြဲ႔၀င္ ငါးဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အဖြဲ႔၀င္ငါးဦးမွာ လာေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အဖြဲ႔၀င္ငါးဦးမွာ လာေရာက္ခဲ့ျခင္း မရွိသျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ အစီအစဥ္ပ်က္ျပယ္ ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္မွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ ကတိသစၥာျပဳျခင္း မျပဳျခင္းမွာ လႊတ္ေတာ္နာယက၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အရသာျဖစ္ၿပီး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္မ်ား ကတိသစၥာျပဳမႈ အစီအစဥ္မွာ ရက္ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္၌ ကတိသစၥာျပဳျခင္း မျပဳလုပ္ေတာ့သည္ကို မသိရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သို႔ တက္ေရာက္လာေသာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ပေပ်ာက္ေရးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔၀င္ ေဒါက္တာညီညီထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတေရြးခ်ယ္ထားေသာ အဖြဲ႔၀င္ ငါးဦးအနက္အခ်ဳိ႕မွာ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ္လည္း ၎တို႔အား လႊတ္ေတာ္တြင္ သြားေရာက္က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုရန္ မည္သည့္ညႊန္ၾကားခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာ မရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ပေပ်ာက္ေရး ေကာ္မရွင္ကို အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒တို႔က အဖြဲ႔၀င္ငါးဦးစီ ေရြးခ်ယ္ကာ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အၿငိမ္းစား ၀န္ထမ္းမ်ားမွာ ဦးျမ၀င္း(စစ္မႈထမ္း)၊ ဦးတင္ဦး(သံအမတ္ႀကီး)၊ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္(ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန)၊ ဦးစိုးတင့္(ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး)၊ ဦးသန္းေအာင္ (ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး)တို႔ျဖစ္သည္။

(ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္ကျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ ေကာ္မရွင္အဖဲြ႕၀င္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္)

Eleven Media Group