ေဖ႔စ္ဘြတ္သည္ သုံးစဲြသူ၏ စိတ္ေနသေဘာထားကုိ ခန္႔မွန္းႏုိင္ဟုဆုိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/28/2014 01:39:00 PM


Ref : DailyMail

သုံးစဲြသူ၏ စာတုိမ်ား၊ ပုိ႔စာမ်ားႏွင့္ ေရးသားမႈမ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး သုံးစဲြသူ၏ status ကို "single" မွ "in a relationship" သို႔ ေျပာင္းလဲမည့္ အေျခအေနကို ထိုသို႔မျပဳလုပ္မီကပင္ ေဖ႔စ္ဘြတ္က ႀကိဳတင္ေျပာျပႏိုင္ သည္ဟု ဆိုသည္။

အဆုိပါေတြ႕ရွိမႈမွာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အေတာအတြင္းက ေဖ႔စ္ဘုတ္ အခ်က္အလက္သိပၸံ သုေတ သနလုပ္ငန္း တစ္ခုမွ စံုတြဲေပါင္း (၄၆၀,၀၀၀) ခန္႔၏ ေရးသားခ်က္ေပါင္း ၁၈ သန္းကို ေလ့လာမႈ၏ရလဒ္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇ ရက္က CNET က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ ဆက္ဆံေရး မစတင္မီ ႏွင့္ စတင္ၿပီး အေျခအေနမ်ားအားလည္း ေကာင္း၊ စာတုိေရးသားေပးပို႔မႈ အေျခအေနေျပာင္းလဲမႈ၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး သြားလာလည္ပတ္မႈႏွင့္time-lines ေပၚတြင္ ေရးသားမႈမ်ား အျပန္အလွန္ ေ၀မွ်မႈ စသည္တို႔ကို အေသးစိတ္ ေလ့လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

Mizzima - News in Burmese