ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအား မီး ၂၄ နာရီ ျပန္ေပးမည္ ဟုဆုိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/13/2014 01:47:00 AM


ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား အား ၂၄ နာရီ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျပန္လည္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္းအား ယေန႔ စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး အဖြဲ႕ ထံမွ သိရသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလဆန္း မွ စတင္ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား တြင္ ထရန္စေဖာ္မာလဲျခင္း၊ ဓာတ္အားလုိင္းတုိးခ်ဲ႕ျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ မၾကာခဏ ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ အဆုိပါ လုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးေနၿပီ ျဖစ္၍ ျပန္လည္ေပးေ၀ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး အဖြဲ ့မွ သိရသည္။ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕သုံး ဓာတ္အားေပး စက္ေတြ တပ္ဆင္တာလည္း ၿပီးစီးေနၿပီ၊ အခု စၿပီး စမ္းလႊတ္ေနတယ္ ဆုိေတာ့ ပုံမွန္ ျပန္ေပးေ၀ေတာ့မွာပါ ဟု ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး အဖြဲ ့မွ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္လတ္ က ေျပာသည္။ ယခု ရက္ပုိင္းအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ မုိးသက္ေလျပင္း မ်ား က်ေရာက္ မႈေၾကာင့္ သစ္ကုိင္းမ်ား က်ဳိးပဲ့ျခင္း၊ ဓာတ္အားလုိင္းမ်ား လဲလွယ္ရျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္သြားၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပုိင္းတြင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္ခဲ့ၿပီး၊ စက္မႈဇုန္မ်ားအား အျပည့္ အ၀ေပးေ၀မည္ ဟု ေျပာ ဆုိထား ေသာ္လည္း ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္မႈ မ်ားရွိေနကာ လက္ရွိ စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျပက္ေတာက္မႈမွာ ပုိမုိမ်ားျပားလာေၾကာင္း လႈိင္သာယာ စက္မႈဇုန္ ဥကၠ႒ ဦးျမတ္သင္းေအာင္ က ေျပာသည္။ မီးက မမွန္ေတာ့ ဆုိင္ပိတ္ထားရ တယ္။ မီးစက္နဲ႔ က်ေတာ့ လူက သိပ္မရွိေတာ့ဘူး။ မီးလာမွပဲ ဆုိင္ျပန္ဖြင့္ ေတာ့မယ္ ဟု သု၀ဏၰေစ်း အနီးရွိ Sky Star အင္တာနက္ဆုိင္မွ ဆုိင္ရွင္ မေမရီက ေျပာသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ ေတာက္မႈ မ်ားေၾကာင့္ အေသးစား ႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အျပင္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားႏွင့္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား မွာလည္း စုိးရိမ္ ပူပန္ ေနလ်က္ ရွိသည္။

Messenger News Journal